Image

Služby čitateľom

Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ knižnice.

Základné služby:

 • absenčné výpožičky (mimo knižnice)
 • prezenčné sprístupňovanie dokumentov (v priestoroch knižnice)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty
 • rezervovanie dokumentov

Ďalšie služby:

 • medziknižničná výpožičná služba (MVS), zabezpečenie výpožičiek z iných knižníc na Slovensku
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií o dunajskostredskom regióne
 • osobné a telefonické informácie o dokumentoch
 • elektronické služby, reprografické práce (kopírovanie, skenovanie, tlač) len z dokumentov Žitnoostrovskej knižnice v rozmedzí autorského zákona
 • prístup na internet
 • externý bibliobox na vrátenie kníh 

Bibliografické, informačné služby:

 • osobné a telefonické informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch
 • monitoring tlače
 • regionálna bibliografia - zber, uchovávanie a spracovávanie regionálnych tlačí, vydávanie Kaledáru výročí osobností
 • Bibliografia Hungarica - spracovávanie periodík v maďarskom jazyku vychádzajúcich na Slovensku, ktoré tvoria súčasť Slovenskej národnej bibliografie
 • rešeršné služby
 • konzultácie o problematike knižničnej práce
 • exkurzie a prednášky k informačnej výchove pre deti a študujúcu mládež
 • konzultácie k odborným (seminárnym, bakalárskym,...) prácam
 • ukážka 3D tlače
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede