Image

Užitočné odkazy pre knižnice

Knihovníctvo a knižnice:

 

Slovenská národná knižnica: https://www.snk.sk/sk/

Centrum vedecko-technických informácií: https://www.cvtisr.sk/

Slovenská pedagogická knižnica: https://www.spgk.sk/

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave: https://www.kniznicatrnava.sk/

Slovenská asociácia knižníc: http://sakba.sk/

Infolib – stránka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (môžete tu nájsť napr. odborné podujatia, zoznamy vyradených kníh): https://www.infolib.sk/sk/

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete: http://www.szmke.sk/home

Országos Széchényi Könyvtár: https://www.oszk.hu/

Könyvtári intézet: https://ki.oszk.hu/

Könyvtárak.hu: https://konyvtarak.hu/

 

Súborné katalógy:

https://www.kis3g.sk/

https://www.infogate.sk

http://www.odrportal.hu/web/guest

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skcm

 

Vyhľadávanie medicínskej literatúry:

http://www.sllk.sk/Databazy/Pages/default.aspx

 

Plnotextové vyhľadávanie v knihách a časopisoch:

http://dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do

https://www.knihovny.cz/

https://mek.oszk.hu/

Digitálne knižnice:

https://onk.snk.sk/

http://digitalna.kniznica.info/browse

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/digitalizacia/digitalna-kniznica-cvti-sr.html?page_id=27313

http://www.digitalniknihovna.cz/

https://library.hungaricana.hu/hu/

 

Portál Udržitelná knihovna a ďalšie projekty knižníc ČR

https://udrzitelna.knihovna.cz/pro-knihovny

https://trello.com/b/eHhIVvM8/udr%C5%BEitelnost-v-knihovn%C3%A1ch

https://kumu.io/eliska-bartosova/sdgs-v-knihovnach

https://codokaze.knihovna.cz/

Ševt - potreby pre knižnicu

https://www.sevt.sk/tlaciva/pre-rozne-odvetvia/kniznicne.html?p=1

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede