Image

Pre školy

  • Prezentácia kníh
  • Stretnutie so spisovateľmi
  • Literárne hodiny
  • Informačné hodiny
  • Exkurzie do knižnice
  • Interaktívne aktivity
  • Literárne súťaže (Kráľ čitateľov, Osmijanko a iné)
  • Papierové divadlo (v jazyku maďarskom)
  • Noc s Andersenom
  • Workshopy – práca s 3D tlačiarňou a micro bitmi
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede