Image

Kontakt

Adresa:
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

Telefón: 031/552 25 82, riad. 031/552 76 95

E-mail: knižnica zkds@kniznicads.sk

Riaditeľka: PhDr. Helena Laczová

Vedúci úseku knižnično-informačných fondov, národnej a regionálnej bibliografie:

Vedúca úseku knižnično-informačných služieb: Ibolya Horváthová

Mládežnícke oddelenie: Mgr. Tóth Ozsvald Zsuzsanna

Ekonómka:

Metodický úsek: Mgr. Ladislav Dombi

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)mailová adresa: kniznicads@gmail.com

 

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede