Image

Historický kalendár

7. 3.
Bittó, Štefan
tiež Bittó, István
(3. 5. 1822 Blatná na Ostrove – 7. 3. 1903 Budapešť, Maďarsko)
120. výročie úmrtia
Právnik, uhorský politik
Po absolvovaní právnických štúdií pôsobil v správe Mošonskej stolice, v r. 1847 bol slúžnym v Bratislavskej stolici. V r. 1848 sa stal poslancom v sneme. Od päťdesiatich rokoch žil na svojom statku v Somogyi, potom sa stal zase poslancom. V r. 1871-1872 bol ministrom spravodlivosti, v r. 1874-1875 predsedom uhorskej vlády.


8. 3.
Mihalovič, Vincent, ThDr.
(8. 3. 1923 Šamorín – 10. 1. 1981 Bratislava)
100. výročie narodenia
Farár rímskokatolícky
Vysvätený za kňaza 23. 4. 1950. Slúžil ako kaplán v Nových Košariskách, v Novom Meste nad Váhom, v Šuranoch, Jure pri Bratislave, v Litave, Bratislave, Dolnom Piale, Slovenskom Grobe, Modre.


11. 3.
Nagy, József, Ing.
(11. 3. 1968 Dunajská Streda -,)
55. výročie narodenia
Ekonóm, podnikateľ
Maturoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Po ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave sa venoval publikačnej činnosti. Po návrate do Dunajskej Stredy zastával rôzne riadiace funkcie. V r. 2002 sa stal riaditeľom akciovej spoločnosti Therma (bývalý Agrostav a Dunstav). Uvoľnenú kancelársku budovu spoločnosti v blízkosti termálneho kúpaliska prebudovali na úspešný štvorhviezdičkový wellnes hotel Therma. V r. 2010 kandidoval do parlamentu za stranu Most-Híd. V septembri ho vymenovali za ministra životného prostredia. V rokoch 2014 až 2019 bol poslancom Európskeho parlamentu.


15. 3.
Godány, Sándor
(15. 3. 1953 Blatná na Ostrove - )
70. výročie narodenia
Výtvarník
Strednú školu absolvoval v r. 1972 v Bratislave. Pracoval ako mramorár. Výtvarníctvom sa začal zaoberať od r. 1964 ako samouk. Študoval u Pála Skribu, neskôr u Júliusa Bartu. Od r. 1999 je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije a tvorí v Holiciach.


17. 3.
Marczell, Ákos
(17. 3. 1813 Dvorníky na Ostrove – 21. 1. 1892 Kamenný Most)
210. výročie narodenia
Farár, náboženský spisovateľ
Študoval v Dunajskej Strede, v Svätom Jure a v Mosonmagyaróvári, teológiu od r. 1833 v Trnave. Po vysvätení v r. 1837 slúžil v Pobedime, v Tomášikove, v Novom Meste nad Váhom, od r. 1847 bol farárom vo Vyčápe. Počas revolúcie v r. 1848-1849 pôsobil ako vojenský kaplán, začo bol odsúdený na tri roky väzenia v Olomouci. Po odpykaní trestu študoval medicínu, neskôr pôsobil v Ostrihome. Od r. 1859 až do smrti pôsobil v Kamennom Moste.

3. 4.
Bugár, Gáspár
(25. 2. 1932 Jahodná – 3. 4. 2008 Komárno)
15. výročie úmrtia
Herec
Základnú školu absolvoval v rodnej obci. V rokoch 1952-1959 hercom v Bratislave v maďarskej sekcii Štátneho dedinského divadla. Od roku 1959 až do dôchodku bol členom Maďarského oblastného divadla v Komárne.


4. 4.
Bíró, Lucián
vlastným menom Géza Boncsek
(4. 4. 1898 Nová Ves nad Žitavou – 15. 5. 1990 Komárno)
125. výročie narodenia
Benediktín, publicista, redaktor, odborný spisovateľ
Teológiu vyštudoval v Pannonhalme, popritom získal aj pedagogické vzdelanie v odbore maďarčina – latinčina. V r. 1920 - 38 pôsobil ako profesor na benediktínskom gymnáziu v Komárne, kde vyučoval maďarčinu, latinčinu a slovenčinu. Bol zakladateľom maďarského skautingu na Slovensku a redigoval časopis pre skautov Tábortűz a Katolikus Lapok. Redigoval Liturgický lexikón, vydával učebnice. V r. 1939 - 44 pôsobil ako riaditeľ gymnázia v Pápe, 1944 - 45 ako riaditeľ gymnázia v Komárne a súčasne aj ako opát kláštora sv. Beňadika do r. 1949, keď bol spolu s ostatnými rehoľníkmi internovaný na severné Slovensko. R. 1961, keď sa už mohol vrátiť späť, pôsobil ako farár v Baloni a v Medveďove. Počas udalostí r. 1968 sa aktívne zapojil do hnutia kňazov za cirkevnú autonómiu. Po odchode do dôchodku r. 1970 žil v Komárne a pôsobil ako pomocný kňaz.
Ocenenie:
1990 Plaketa Árona Mártona udelená budapeštianskou nadáciou


7. 4.
Rácz, Tibor
(7. 4. 1953 Dunajská Streda -,)
70. výročie narodenia
Akordeónista, skladateľ, pedagóg
Maturoval na Konzervatóriu v Bratislave. Na Vysokej škole múzických umení vyštudoval odbor akordeón (1978). Na Socialistickej akadémii v Bratislave postgraduálne študoval odbor estetika-kultúrna politika. Od r. 1984 pedagóg hry na akordeóne, hry na klavíri a komornej hudby na Konzervatóriu v Bratislave. Pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, aj na Franz Schubert Musikschule Pitten v Rakúsku. Je lektorom a docentom majstrovských kurzov vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, Dánsku, Nemecku, Poľsku, Fínsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku, Srbsku a vo Veľkej Británii.
Je aktívny sólisticky, na svojom konte má bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí (väčšina štátov Európy, Ázia, Stredná a Južná Amerika, Juhoafrická republika a Austrália). Na svojich cestách realizoval mnohé televízne a rozhlasové nahrávky. Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými telesami.
Vyznamenania:
2006 Cena CIA (Medzinárodnej konfederácie akordeonistov) pri IMC UNESCO
2006 Pamätná medaila Slovenskej republiky
2011 Pro Cultura Hunagrica
2011 Veľká cena Čínskeho akordeónového zväzu


8. 4.
Csicsay, Alajos
(8. 4. 1938 Ňárad -,)
85. výročie narodenia
Pedagóg, publicista
Maturoval na Strednej pedagogickej škole v Bratislave. Učiteľ vo Füzespuszta, v Mužle. Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre študoval chémiu a biológiu. V r. 1958 - 1999 učiteľ na základnej škole, od r. 1971 - 1991 riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Štúrove. Od r. 1978 publikuje v maďarských časopisoch. Je členom Predsedníctva Spoločnosti maďarských pedagógov na Slovensku (1991-1998), člen, od r. 1995 predseda Spoločnosti Katedra, v r. 1978-1998 člen Ústredného výboru Csemadoku, neskôr Celoštátneho výboru Csemadoku, od. r. 2000 predseda Okresného výboru Csemadoku v Nových Zámkoch, od r. 2001 člen Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku. Žije v Štúrove.


9. 4.
Lépes, György
(9. 4. 1953 Topoľníky -,)
70. výročie narodenia
Futbalista, tréner
Maturoval na Gymnáziu s VJM v Bratislave, futbal hrával za Inter Bratislava. V r. 1969 získal titul Majstra juniorov, a stal sa členom reprezentačného družstva. Študoval na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a tu sa stal členom družstva AC Nitra, rok hral za Šaľu a od novembra 1976 sa stal hráčom FC DAC. Počas dvoch sezón v SNL odohral 33 zápasov. Aktívnu hráčsku činnosť ukončil v Gabčíkove. Pracoval v Centre voľného času v Dunajskej Strede. Trénoval menšie futbalové družstvá v okrese Dunajská Streda. Od r. 2007 v FC DAC, riaditeľ mládežníckej sekcie.


13. 4.
Ág, Tibor
pôvodne Obenauer, Tibor
(13. 4. 1928 Bratislava – 29. 8. 2013 Trstice)
95. výročie narodenia
Etnomuzikológ, dirigent, skladateľ
Filozofiu a hudobnú vedu študoval na UK v Bratislave.V r. 1953 sa stal odborným vedúcim folklórnej skupiny Népes, v r. 1957 riaditeľ súboru Ifjú Szívek. Zameral sa na výskum maďarskej folklórnej hudby na Slovensku. V kultúrnom zväze Csemadok vytváral odborné podmienky pre vznik profesionálnej skupiny piesní a tancov. . Od r. 1962 žil na Žitnom ostrove, býval vo Veľkom Mederi. V r. 1977 - 1988 pracoval ako osvetový pracovník v Mestskom dome kultúry a osvety v Dunajskej Strede. Od r. 1989 bol čestným predsedom Spoločnosti maďarských národopiscov na Slovensku, od r. 1983 čestným členom Národopisnej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. Od r. 2005 člen Maďarskej umeleckej akadémie. Bol dirigentom a zakladateľom speváckych zborov. Pôsobil vo Veľkom Mederi, Šamoríne, Galante, Dunajskej Strede, Gabčíkove, Topoľníkoch, Dolnom Štále, Nitre, Orechovej Potôni. Pôsobil ako garant súťaže Purpurová pekná ruža. Zozbieral tisícky ľudových melódií a mnohé vydal knižne. Pochovaný je vo Veľkom Mederi. Nositeľ Radu Ľudovíta Štúra III. triedy a iných vyznamenaní.

13. 4.
Bacsák, Kálmán
(13. 4. 1883 Bratislava – ?)
140. výročie narodenia
Právnik
Bol hlavným slúžnym šamorínskeho okresu. Začal svoje právnické štúdiá na rozhraní storočia (1901-1905) v Bratislave. Doktorský diplom získal na Právnickej univerzite v Kluži. Svoju kariéru začal v r. 1905 v Bratislave, kde prijal službu na štátnom zastupiteľstve. Tu pracoval do r. 1922, od r. 1935 bol vládnym komisárom verejnej správy v Čadci. Okrem materinského jazyka hovoril po nemecky, po francúzsky, po slovensky.


14. 4.
Veres, Tibor, Mgr.
(14. 4. 1973 Dunajská Streda -,)
50. výročie narodenia
Pedagóg
Pedagógiu študoval na vysokej škole v Győri, magisterské štúdium ukončil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Učiteľ na Špeciálnej základnej škole v Dunajskej Strede, na Špeciálnej základnej škole internátnej s VJM v Okoči-Opatovskom Sokolci. Od r. 2001 riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovskom Sokolci. Predseda ŠK Habilitas v Okoči, registrovaný hráč basketbalové klubu BK v Šamoríne.
Vyznamenania
2013 Pamätná medaila Cyrila a Metóda


15. 4.
Bíró, Márton
(tiež Padányi Bíró, Márton)
(15. 4. 1693 Padáň – 10. 8. 1762 Veszprém, Maďarsko)
330. výročie narodenia
Biskup, náboženský spisovateľ
Pochádza zo šľachtickej rodiny zo Žitného ostrova. Študoval v Bratislave a v Nitre. Filozofiu a teológiu študoval na Trnavskej univerzite. V r. 1722 ho vysvätili za kňaza. Ako farár pôsobil v Bicske, neskôr vo Veszpréme, kde ho v r. 1728 biskup Ádám Acsády vymenoval za kanonika. Po roku sa stal hlavným prepoštom v Oberwarte. Tu rozvinul svoju protireformačnú činnosť. V r. 1733 hlavný dekan v Székesfehérvári, po siedmich rokoch veľký prepošt. V r. 1744 sa zúčastnil na zasadnutí snemu. V r. 1745 Mária Terézia ho vymenovala za biskupa vo Veszpréme. Rezidenciu si dal postaviť v Sümegu, odtiaľ riadil život náboženskeho seniorátu. Za jeho biskupstva postavili, renovovali asi 200 kostolov, obytné a hospodárske budovy, zorganizoval 48 nových farských úradov. Pochovaný je v bazilike vo Veszpréme.


19. 4.
Janega, Pavol RNDr., CSc.
(19. 4. 1913 Bošáca – 27. 6. 1982 Lehnice)
110. výročie narodenia
Pedagóg, redaktor
Základnú a meštiansku školu vychodil v Novom Meste nad Váhom, v r. 1928 − 1932 študoval na učiteľskom ústave. Pôsobil ako učiteľ v Sládkovičove, v Štefánikove, v Bernolákove, na meštianskych školách v Bratislave. V r. 1951 − 1953 vedúci redaktor Učiteľských novín, od r. 1954 vedúci redaktor Spoločenských vied, v r. 1960 - 1977 zástupca šéfredaktora Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave, od r. 1977 na dôchodku. Od r. 1945 sa venoval tvorbe učebníc.


25. 4.
Gáspár, Tibor
(25. 4. 1928 Kľúčovec – 14. 8. 2011 Komárno)
95. výročie narodenia
Pedagóg
Syn reformovaného duchovného. Študoval na Reformovanom kolégiu v Pápe, neskôr pracoval ako poľnohospodár. V Bratislave získal diplom pedagóga z aprobácie maďarčina – dejepis. Od roku 1955 bol učiteľom na maďarskom gymnáziu v Komárne.
Vyznamenania:
1993 Pro Urbe Komárno
2000 Czabán Samu Díj
2001 Pro ProbitateSlovenskí spisovatelia:

2.4.1941 -- v Teranoch sa narodil prozaik, publicista Ladislav Ballek. Pôvodne učiteľ na Orave, neskôr žil a pracoval v Banskej Bystrici, kde bol redaktorom v Československého rozhlasu a v denníku Smer. Tiež pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, na Ministerstve kultúry SSR a Slovenskom literárnom fonde. Po novembri 1989 vyučoval na PF v Nitre, na PF UK v Bratislave i na VŠMU. Jeho prózy sú najmä z prostredia južného Slovenska. Napísal zbierku krátkych próz Južná pošta, romány Pomocník, s podtitulom Kniha o palánku a Agáty — Druhá kniha o palánku. Ďalšie romány: Lesné divadlo, Čudný spáč, Trinásty mesiac


9.4.1921 -- v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) sa narodil básnik Karol Strmeň. Predstaviteľ druhej vlny katolíckej moderny. Autor zbierok Testament, Strieborná legenda, Žalm cyrilometodský, Znamenie Ryby, Preblahoslavená. Od r. 1945 žil v emigrácii, bol profesorom na univerzite v Clevelande. Zomrel 14. októbra 1994.


13.4. 1900 -- na Myjave sa narodila prozaička Zuzka Zguriška, vl. m. Ľudmila Dvořáková. Povolaním učiteľka. Preslávila sa "kopaničiarskym" románom Bičianka z doliny. Ďalšie dielo: románová trilógia Metropola pod slamou, Mestečko na predaj, Zbojnícke chodníčky, poviedkové súbory Obrázky z kopaníc, Dvanásť do tucta, Ženích s mašinou, divadelná hra Mor na farme, pamäti Strminou liet a historická próza pre mládež Husitská nevesta. Z češtiny preložila Osudy dobrého vojaka Švejka. Zomrela 24. septembra 1984 v Prahe.

16.4.1938 -- v Devínskej Novej Vsi sa narodil prozaik, básnik, dramatik a scenárista Rudolf Sloboda. Pochádzal z rodiny chorvátskeho starousadlíka, začal študovať psychológiu na FF UK v Bratislave, no po prvom ročníku odišiel pracovať do ostravských baní a Vítkovických železiarní. V r. 1965-69 bol redaktorom vydavateľstva Smena, 1972-84 dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, krátko pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. V prozaickej tvorbe zobrazoval takmer výlučne vlastné zážitky a kontext vlastného vedomia: Narcis, Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň a i. Prerozprával Homérov epos Ílias a napísal básnickú zbierku: Večerná otázka vtákovi. Podľa románu Vernosť bol nakrútený úspešný film režiséra Vladimíra Kavčiaka Karline manželstvá. Na objednávku herečky Zity Furkovej napísal divadelné hry: Armagedon na Grbe a Macocha. Posmrtne vyšli zbierky poviedok: Herečky a Pamäti. Celý život prežil s psychicky chorou manželkou v Devínskej Novej Vsi, kde 6. októbra 1995 spáchal samovraždu.

 

17.4.1885 -- v Kochanovciach sa narodil básnik slovenskej moderny a prekladateľ, evanj. farár Vladimír Roy. Bol vnukom J. M. Hurbana. Svoje prvé básne publikoval v periodikách, knižne v zbierkach: Rosou a tŕním a Keď miznú hmly. Ďalšie zbierky: Peruťou sudba máva a Cez závoj. Zbierka Zvlnený kameň ostala v rukopise. Venoval sa prekladom z angličtiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci.

 

18.4.1857 -- vo Zvolenskej Slatine sa narodila spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre. Debutovala cyklom básní, ktoré vyšli časopisecky, neskoršie boli reakciou na smrť malého syna. Zaujala románom Sirota Podhradských. Ďalšie dielo - romány: Svedomie, Kliatba, Sestry, krátke prózy: Nové šatočky, Julinkin prvý bál, Prsteň, cestopis: Pani Georgiadesová na cestách. Pre deti napísala novely: Paľko Šuška a Danko a Janko. Zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici.

 

24.4.1822 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil básnik, revolucionár Janko Kráľ. Výrazný predstaviteľ romantizmu, jeden z najradikálnejších príslušníkov štúrovského hnutia. Študoval v Kežmarku a Bratislave. Počas revolúcie 1848 bol zatknutý, po prepustení sa stal dobrovoľníkom. Po revolúcii bol štátnym úradníkom. Autor balád a piesní Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Skamenelý, Kvet, Bezbožné dievky. Do revolúcie sa zapojil tvorbou: Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy. Zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach.

 

25.4.1920 -- v Banskej Bystrici sa narodil prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. stor. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. V divadelných hrách: Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod, tematicky čerpal z obdobia 2. sv. vojny a zo súčasnosti a kritizoval zneužívanie moci a ohrozenie slobody. Zomrel 28. novembra 1999 v Bratislave.

 

26.4.1872 -- v Horných Bzinciach sa narodila poetka, autorka literatúry pre deti Ľudmila Podjavorinská, vl. m. Riznerová. Autorka básnických zbierok: Z vesny života, Balady, Piesne samoty. V prózach z dedinského a malomestského života s humorom vykreslila všedné starosti i vzťahy medzi ľuďmi: V otroctve, Blud, Žena. V literatúre pre deti sa zamerala na rozvíjanie ich duševných schopností: Veršíky pre maličkých, Medový hrniec, Baránok boží, Zajko-bojko, Čin-čin. Zomrela v Novom Meste nad Váhom 2. marca 1951.

 

27.4.1822 -- v Rakovej sa narodil kat. kňaz a dramatik Ján Palárik, pseud. Beskydov. Autor veselohier zo súdobého života Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, historickej hry Dimitrij Samozvanec a teoretickej práce Dôležitosť dramatickej národnej literatúry. Bol farárom v Majcichove, redaktor časopisu Cyrill a Method, organizátor spoločenského života, hudobník. V Rakovej sa od r. 1968 každoročne koná prehliadka ochotníckych divadiel Palárikova Raková. Zomrel 7. decembra 1870 v Majcichove.

 

28.4.1922 -- v Červenej Skale sa narodila prozaička, spisovateľka pre deti a mládež Klára Jarunková. Pôvodne učiteľka, neskôr úradníčka, mnoho rokov pôsobila v humoristickom časopise Roháč. Debutovala prózou pre mladšie deti Hrdinský zápisník. Román Jediná je jej najúspešnejšou prózou. Ďalšie knihy pre mládež: Brat mlčanlivého vlka, Pomstiteľ, Tulák, Tiché búrky, Nízka oblačnosť. Pre najmladšie deti napísala príbehy zo súčasnosti O psovi, ktorý mal chlapca, O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť, O Tomášovi, ktorý sa bál tmy. Autorka cestopisov Pár krokov po Brazílii, Obrázky z ostrova, Stretnutie s nezvestným, románu z obdobia SNP Čierny slnovrat a mnohých ďalších próz. Zomrela 12. júla 2005.

Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz7xoxwqMvT

Magyar szerzők:

április

1-jén, 108 éve született Cseres Tibor (1915)

2-án, 87 éve született Csukás István (1936)

2-án, 90 éve született Konrád György (1933)

2-án, 87 éve született Papp Tibor (1936)

3-án, 105 éve született Hubay Miklós (1918)

3-án, 79 éve született Farkas Árpád (1944)

4-én, 77 éve született Spiró György (1946)

4-én, 69 éve született Ferencz Győző (1954)

5-én, 111 éve született Örkény István (1912)

5-én, 130 éve született Szabó Pál (1893)

6-án, 99 éve született Méray Tibor (1924)

8-án, 71 éve született Mózes Attila (1952)

8-án, 45 éve hunyt el Rónay György (1978)

14-én, 73 éve született Esterházy Péter (1950)

15-én, 40 éve hunyt el Illyés Gyula (1983)

18-án, 122 éve született Németh László (1901)

18-án, 95 éve született Domokos Mátyás (1928)

19-én, 92 éve született Ember Mária (1931)

21-én, 93 éve született Beney Zsuzsa (1930)

22-én, 93 éve született Gyurkó László (1930)

23-án, 64 éve született Márton László (1959)

24-én, 110 éve született Jékely Zoltán (1913)

26-án, 96 éve született Lakatos István (1927)

26-án, 72 éve született Kukorelly Endre (1951)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok


Svetoví autori:

Writers Born 1 April:

Abraham Harold Maslow

Anne McCaffrey

Francine Prose

Milan Kundera

Samuel R. Delany


Writers Born 2 April:

Anne Waldman

Camille Paglia

Émile Zola

Hans Christian Andersen

Scott Lynch

Sue Townsend


Writers Born 3 April:

George Herbert

Marguerite Poland

Reginald Hill

Vanna Bonta

Washington Irving


Writers Born 4 April:

Dan Simmons

Margaret Oliphant

Marguerite Duras

Maya Angelou


Writers Born 5 April:

Anthony Horowitz

Arthur Hailey

Deborah Harkness

Richard Peck

Robert Bloch


Writers Born 6 April:

Charles Jackson

Darrel Bristow-Bovey

Leigh Bardugo

Leonora Carrington

Nicolas Chamfort


Writers Born 7 April:

Donald Barthelme

Gabriela Mistral

Gerald Brenan

William Wordsworth


Writers Born 8 April:

Barbara Kingsolver

James Herbert

Margaret Ayer Barnes

Nnedi Okorafor

Sara Shepard


Writers Born 9 April:

Charles Baudelaire

Margaret Peterson Haddix

Paule Marshall

Sam Harris


Writers Born 10 April:

Anne Lamott

John M. Ford

Paul Theroux

Penny Vincenzi

William Hazlitt


Writers Born 11 April:

Dorothy Allison

Leo Rosten

Mark Strand

Thomas Harris


Writers Born 12 April:

Beverly Cleary

Elliot Ackerman

Scott Turow

Tom Clancy


Writers Born 13 April:

Christopher Hitchens

Eudora Welty

John Braine

Michel Faber

Rae Armantrout

Samuel Beckett

Seamus Heaney


Writers Born 14 April:

Bruce Sterling

Mireille Guiliano

Wells Tower


Writers Born 15 April:

Anne Michaels

Helene Hanff

Henry James

Jeffrey Archer

Omar Tyree

Sallie Tisdale

Tomas Tranströmer


Writers Born 16 April:

Anatole France

Carol Bly

Diane Middlebrook

Khaya Dlanga

Kingsley Amis

Tracy K. Smith


Writers Born 17 April:

Catherine Ryan Hyde

Cynthia Ozick

Karen Blixen

Nick Hornby

Thornton Wilder


Writers Born 18 April:

Alexandra Adornetto

Richard Harding Davis

Susan Faludi


Writers Born 19 April:

Candy Gourlay

Etheridge Knight

James Franco

Richard Hughes

Stanley Fish


Writers Born 20 April:

John van de Ruit

Mary Hoffman

Peter S. Beagle

Rebecca Makkai

Sebastian Faulks


Writers Born 21 April:

Alistair Maclean

Charlotte Brontë

Elaine May

Jeannette Walls


Writers Born 22 April:

Chuck Wendig

Guillermo Cabrera Infante

Henry Fielding

Janet Evanovich

John Waters

Louise Glück

Marie Phillips

Paula Fox

Vladimir Nabokov

Wendy Mass


Writers Born 23 April:

Barry Hannah

Carlos María Domínguez

Halldór Laxness

J. P. Donleavy

Ngaio Marsh

William Shakespeare


Writers Born 24 April:

Anthony Trollope

Clement Freud

David Morrell

Elizabeth Goudge

Karan Mahajan

Robert Penn Warren

Sue Grafton

William Goyen


Writers Born 25 April:

Dorothy Salisbury Davis

James Fenton

Melvin Burgess

Padgett Powell

Walter de la Mare


Writers Born 26 April:

Anita Loos

Bernard Malamud

Lisa Unger

Morris West

Vicente Aleixandre


Writers Born 27 April:

August Wilson

Cecil Day Lewis

Jessie Redmon Fauset

Mary Wollstonecraft

Rachel Caine


Writers Born 28 April:

Carolyn Forché

Diane Johnson

Harper Lee

Ian Rankin

Terry Pratchett


Writers Born 29 April:

Jill Paton Walsh

Rafael Sabatini

William Randolph Hearst

Yusef Komunyakaa


Writers Born 30 April:

Annie Dillard

John Boyne

John Crowe Ransom

Larry Niven

P.C. Cast

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

6. 5.
Élesztős, Pavel, PhD.
(6. 5. 1948 Kližská Nemá -,)
75. výročie narodenia
Vysokoškolský profesor, strojný inžinier
V r. 1972 začal prednášať na večernej škole komárňanskej Strednej odbornej školy strojníckej, ktorá mala v Šamoríne vysunuté pracovisko. Do Šamorína sa presťahoval v r. 1974 s čerstvým diplomom vo vrecku. Svoju dizertačnú prácu odovzdal na Slovenskej technickej univerzite v r. 1976. V r. 1976 - 1986 bol na univerzite asistentom, v r. 1986 habilitoval na docenta a od r. 1996 pôsobil na univerzite ako vedúci Katedry pevnosti a pružnosti. V r. 2007 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa. V tom istom roku habilitoval v odbore aplikovaná mechanika. V r. 2010 ho prezident Ivan Gašparovič vymenoval za univerzitného profesora. Z odborného hľadiska sa venuje numerickému riešeniu mechanických problémov, ako sú tlakové nádoby, reaktory, stanovenie životnosti oceľových konštrukcií, seizmická analýza elektrární a rôznym technickým výpočtom.


21. 5.
Bodnár, Gyula
(21. 5. 1948 Kráľovský Chlmec -,)
75. výročie narodenia
Publicista
Základnú a strednú školu absolvoval v rodnom meste. Angličtinu študoval na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, kde v r. 1973 získal diplom. Pracoval ako kurič v nemocnici, skladník v Kráľovskom Chlmci. V r. 1973 - 1974 referent na Ministerstve kultúry. V r. 1974 - 1993 redaktor v denníku Új Szó. Od r. 1993 hlavný redaktor mestskej televízie vo Veľkom Mederi, kde aj býva. Od r. 1994 zástupca šéfredaktora v regionálnych novinách Csallóköz-Žitný ostrov, od r. 1995 redaktor časopisu Kalligram. Píše glosy, črty, publicistické články, prekladá z českej a slovenskej literatúry.


Süll, Tamás PhD.
(21. 5. 1978 Bratislava - )
45. výročie narodenia
Duchovný reformovanej cirkvi
Maturoval na tanečnom odbore konzervatória v Bratislave. Teológiu začal študovať v Komárne, diplom z teológie získal na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v r. 2002. Potom bol štipendistom na Teologickej fakulte Univerzity v Lipsku. R. 2005 bol exmitovaný do Reformovaného cirkevného zboru Kľúčovec, od toho času je aj prednášateľom na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne. Titul doktora teológie získal v r. 2008 na Evanjelickej bohosloveckej univerzite v Budapešti, kde úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Vzťah ženy a muža vo svetle starého zákona.


22. 5.
Kontár, Gyula
(5. 12. 1931 Horné Saliby – 22. 5. 1993 Šamorín)
30. výročie úmrtia
Fotograf
Ako 15 ročného ho deportovali do Čiech, do rodnej obce sa vrátil v r. 1948. S fotografovaním a filmovaním sa bližšie zoznámil ako pracovník niekdajšieho Československého filmu, jeho prvé fotografie sa objavujú na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Pravidelne publikujúcim fotoreportérom sa stáva na stránkach maďarskej tlače na Slovensku. Od 70. rokov bol stálym fotoreportérom Československej tlačovej kancelárie predovšetkým na poli farebnej fotografie a oddelenia reportážnej a umeleckej fotografie. Účastník individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Člen Zväzu slovenských fotografov. Autor fotoalbumov.

 

Slovenskí spisovatelia:

1. 5.1909 -- v Krompachoch sa narodil dramatik a prozaik Július Barč-Ivan. V dielach sa venoval etickým témam. Autor drám: Diktátor, Mastný hrniec, Matka, Neznámy, Dvaja. Próza: Železné ruky, Husličky z javora, Úsmev bolesti. Zomrel 25. decembra 1953 v Martine.

10.05.1989 -- v Bratislave zomrel prozaik Dominik Tatarka, významný predstaviteľ slovenskej literatúry a kultúry 20. stor. Autor novely Panna zázračnica, románov Farská republika, Prvý a druhý úder, Družné letá. Kniha fejtónov a čŕt Ľudia a skutky bola zošrotovaná. Napísal novely Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, trilógiu Písačky a knihu Navrávačky. Autor cestopisných čŕt, esejí. Narodil sa 14. marca 1913 v Drienovom.

12.5.2004 -- zomrel básnik a esejista Ivan Laučík. Povolaním učiteľ, spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala v mesačníku Mladá tvorba. Debutoval básňami uverejnenými v Mladej tvorbe a knižnou prvotinou Pohyblivý v pohyblivom. Ďalšie zbierky: Sme príbuzní na začiatku, Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou. Narodil sa 4. júla 1944 v Liptovskom Mikuláši.

13.5.1935 -- v Seredi sa narodil spisovateľ Ján Navrátil, autor literatúry pre deti a mládež. Pôvodne učiteľ. Debutoval veršami V záhradke a pred záhradkou. Ďalšie zbierky: Cestovanie s orangutanom, Diskotéka L., Z hliny a rosy. Napísal rozprávky Uzlík a nitka, Kráľ s gitarou, poviedky a novely Plachetnica nonsens, Lampáš malého plavčíka, Kto vidí na dno, Guľatá kocka, Klub Lucia a i.

13.5.1937 -- v Prahe sa narodil slovenský spisovateľ, historik Pavel Dvořák. Autor literatúry faktu, zaslúžil sa o popularizáciu slovenských dejín. Zakladateľ a majiteľ vydavateľstva Rak v Budmericiach. Napísal 4-zväzkový cyklus Odkryté dejiny – Dávnoveké Slovensko, Staré Slovensko, Praveká Bratislava a Prví ľudia v Československu, ďalej diela: Podivný barón, Kto zabil Viliama Žingora, Zlatá kniha Bratislavy, Krvavá grófka. Pre televíziu vytvoril cykly: Múzeum života, Stopy dávnej minulosti.

15.5.1909 -- v Myjave sa narodil maliar, karikaturista, spisovateľ Štefan Bednár. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, karikatúre. Bol tiež publicistom, napísal memoáre: Dvojník Šimon ide do Povstania, Bohémske časy, Bohém hľadá vlasť. Jeho synom bol spisovateľ Vlado Bednár. Š. Bednár zomrel 15. januára 1976 v Bratislave.

17.5.1860 -- v Jasenovej sa narodil spisovateľ, lekár Martin Kukučín, vl. m. Matej Bencúr. Priekopník literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Pôvodne učiteľ, po vyštudovaní medicíny v Prahe lekár v Selciach na ostrove Brač v Chorvátsku. Oženil sa s Pericou Didoličovou, s ktorou neskôr žil v Chile. V r. 1922 sa vrátili do Chorvátska. Autor poviedok s dedinskými motívmi: Na jarmok, Hajtman, Veľkou lyžicou, Rysavá jalovica, Na obecnom salaši, Keď báčik z Chochoľova umrie, Na podkonickom bále a zo študentského prostredia: Mladé letá. Z prostredia Dalmácie je román Dom v stráni, osudy chorvátskych vysťahovalcov v Chile zachytil v románovej kronike Mať volá. Ďalšie diela: Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor. Zomrel 21. mája 1928 v nemocnici v Lipiku v Chorvátsku.

19.5.1883 -- v Hornej Lehote zomrel básnik Samo Chalupka. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom romantizmu. Počas štúdií v Bratislave spoluzakladal Společnost česko-slovanskú, po ukončení štúdií vo Viedni bol farárom v Chyžnom a od r. 1840 až do smrti v Hornej Lehote. Prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Autor básní Sen, Zrada, Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Kozák, Branko, Starý väzeň a i. Báseň Mor ho! predstavuje odhodlanie dosiahnuť národnú slobodu. Narodil sa 27. februára 1812 v Hornej Lehote.

19.5.1949 -- v Moskve zomrel český prozaik Peter Jilemnický. Patril k predstaviteľom metódy socialistického realizmu. Pôsobil na Slovensku, kde bol učiteľom na Kysuciach. Neskôr v Moskve študoval žurnalistiku a po návrate bol redaktorom Pravdy. Počas protektorátu žil v Čechách, bol väznený za protifašistickú činnosť, po vojne sa stal kultúrnym atašé v Moskve, kde tiež zomrel. Autor sociálnokritických románov Víťazný pád, Pole neorané, Zuniaci krok, Kus cukru. V románe Kronika zobrazil Slovenské národné povstanie. Autor noviel Kompas v nás, reportáží Dva roky v krajine sovietov a iných diel. Narodil sa 18. marca 1901 v Kyšperku.

22.5.1937 -- v Bratislave sa narodil básnik, satirik a textár Tomáš Janovic. Po vyštudovaní FF UK bol novinárom, pracoval v časopise Roháč. Vo svojej prvej zbierke básní Život je biely holub reagoval na vojnové detstvo. Napísal knihy aforizmov: Epigramatika a Podpisy analfabetov, Posledná večera, Ko(z)mické piesne, Moje najmilšie hriechy, Smutné anekdoty, Najsmutnejšie anekdoty, Je taký, Maj ma rád, Dostal rozum a iné. Vyšla mu kniha – rozhovor s Milanom Lasicom Zoči-voči. Je tiež autorom textov populárnych piesní.

22.5.1999 -- v Bratislave zomrela poetka a prekladateľka Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka v Revue svetovej literatúry. Debutovala zbierkou básní Pohromnice. Ďalšie zbierky: Totožnosť, Kolovrátok, Kameň a džbán, Piesočná pieseň, Víno, Trvanie, Hra na pár-nepár. Prekladala z nemčiny, francúzštiny, ruštiny a češtiny. Narodila sa 30. marca 1932 v Modre.

23.5.1876 -- v Zlatých Moravciach zomrel básnik, revolucionár Janko Kráľ. Výrazný predstaviteľ romantizmu, jeden z najradikálnejších príslušníkov štúrovského hnutia. Študoval v Kežmarku a Bratislave. Počas revolúcie 1848 bol zatknutý, po prepustení sa stal dobrovoľníkom. Po revolúcii bol štátnym úradníkom. Autor balád a piesní Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Skamenelý, Kvet, Bezbožné dievky. Do revolúcie sa zapojil tvorbou: Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy. Narodil sa 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši.
25.5.1914 -- v Bánovciach nad Ondavou sa narodil básnik Pavol Horov, vl. m. Pavol Horovčák. Pôvodne bol učiteľom, neskôr pracoval v Čs. rozhlase v Košiciach a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Jeho tvorba bola blízka nadrealizmu, ovplyvnená vojnovými udalosťami. Debutoval zbierkou Zradné vody spodné. Ďalšie zbierky: Nioba matka naša, Defilé, Návraty, Balada o sne. Jeho umeleckým vrcholom je básnická skladba Vysoké letné nebo. Neskôr mu vyšli zbierky Koráby z Janova, Ponorná rieka. Tiež sa venoval prekladu poľskej, ruskej a bulharskej poézie. Zomrel 29. septembra 1975 v Bratislave.

25.5.1975 -- v Bratislave zomrel dramatik Ivan Bukovčan. Bol dlhoročným dramaturgom Slovenského filmu. Napísal drámy Diablova nevesta, Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva, Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica, filmové scenáre Pieseň o sivom holubovi, Zvony pre bosých, triptych Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina. Narodil sa 15. septembra 1921 v Banskej Bystrici.

Maďarskí spisovatelia:

május

4-én, 74 éve született Nagy Gáspár (1949)

5-én, 87 éve született Lázár Ervin (1936)

6-án, 113 éve született Tatay Sándor (1910)

9-én, 111 éve született Ottlik Géza (1912)

9-én, 88 éve született Bertha Bulcsu (1935)

10-én, 98 éve született Kardos G. György (1925)

10-én, 94 éve született Kányádi Sándor (1929)

11-én, 114 éve született Herceg János (1909)

12-én, 90 éve hunyt el Krúdy Gyula (1933)

18-án, 86 éve született Lászlóffy Aladár (1937)

18-án, 90 éve született Páskándi Géza (1933)

20-án, 87 éve született Orbán Ottó (1936)

21-én, 88 éve született Karátson Gábor (1935)

23-án, 30 éve hunyt el Cseres Tibor (1993)

26-án, 83 éve született Bojtár Endre (1940)

28-án, 95 éve született Szécsi Margit (1928)


Svetoví autori:

Writers Born 1 May:

Bobbie Ann Mason

Joseph Addison

Joseph Heller

Karen Thompson Walker


Writers Born 2 May:

Esther Freud

Jerome K Jerome

Martha Grimes

Novalis


Writers Born 3 May:

Ben Elton

Dodie Smith

E. W. Howe

May Sarton

Niccolò Machiavelli

Reza Aslan


Writers Born 4 May:

Amos Oz

David Guterson

Graham Swift

Kim Edwards

Robin Cook


Writers Born 5 May:

Catherynne M. Valente

Kaye Gibbons

Scott Westerfeld

Søren Kierkegaard


Writers Born 6 May:

Ellen Banda-Aaku

Gaston Leroux

Harry Martinson

Jeffery Deaver

Orson Welles


Writers Born 7 May:

Angela Carter

David Hume

Deborah Wiles

James Runcie

Joseph Joubert

Peter Carey

Robert Browning

Ruth Prawer Jhabvala

Wladyslaw Stanislaw Reymont


Writers Born 8 May:

Edward Gibbon

Mongane Wally Serote

Pat Barker

Roddy Doyle

Thomas Pynchon


Writers Born 9 May:

Alan Bennett

Charles Simić

J. M. Barrie

Joy Harjo

Richard Adams


Writers Born 10 May:

Ariel Durant

Arthur Kopit

Barbara Taylor Bradford

Christopher Paul Curtis

Jon Ronson

Suzan-Lori Parks


Writers Born 11 May:

Camilo José Cela

Irving Berlin

Richard P. Feynman

Rose Ausländer

Stanley Elkin


Writers Born 12 May:

Edward Lear

George Carlin

Leslie Charteris

Mazisi Kunene

Rafael Yglesias


Writers Born 13 May:

Armistead Maupin

Charles Baxter

Daphne du Maurier

Stephen R. Donaldson


Writers Born 14 May:

Eoin Colfer

Jennifer Niven

María Irene Fornés

Robert Owen


Writers Born 15 May:

David Almond

Katherine Anne Porter

L. Frank Baum

Laura Hillenbrand

Lauren Myracle

Samantha Hunt


Writers Born 16 May:

Adrienne Rich

Bruce Coville

HE Bates

Studs Terkel


Writers Born 17 May:

Anna Jameson

Colin Greenland

Gary Paulsen

Grace Lin

Máire Fisher

Peter Høeg


Writers Born 18 May:

Andrew Gross

Bertrand Russell

Lionel Shriver

Patrick Dennis

W.G. Sebald


Writers Born 19 May:

Jassy Mackenzie

Jodi Picoult

Jonathan Dee

Lorraine Hansberry

Nora Ephron

Ruskin Bond


Writers Born 20 May:

Douglas Preston

Honoré de Balzac

Justin Cartwright

Margery Allingham

Mary Pope Osborne

Michèle Roberts

Sigrid Undset

Walter Isaacson


Writers Born 21 May:

Alexander Pope

Harold Robbins

Maria Semple

Robert Creeley


Writers Born 22 May:

Arthur Conan Doyle

Max Brooks

Peter Matthiessen

Tansy Rayner Roberts


Writers Born 23 May:

James Moffett

Jane Kenyon

Margaret Fuller

Margaret Wise Brown

Mitch Albom

Susan Cooper


Writers Born 24 May:

Bob Dylan

Joseph Brodsky

Maurice Francis Egan

Michael Chabon

William Trevor


Writers Born 25 May:

Edward Bulwer-Lytton

Eve Ensler

Jamaica Kincaid

John Gregory Dunne

Madeleine Thien

Octavia Spencer

Ralph Waldo Emerson

Raymond Carver

Robert Ludlum

Vera Nazarian

W.P. Kinsella


Writers Born 26 May:

Alan Hollinghurst

Caitlín R. Kiernan

Carol O’Connell

Simon Armitage


Writers Born 27 May:

Dashiell Hammett

Harlan Ellison

Herman Wouk

John Cheever

Julia Ward Howe

Marijane Meaker

Sharon Bolton


Writers Born 28 May:

Ian Fleming

Maeve Binchy

Meg Wolitzer

Muriel Barbery

Patrick White

Walker Percy


Writers Born 29 May:

André Brink

Andrew Clements

G.K. Chesterton

Linden MacIntyre

T. H. White


Writers Born 30 May:

Colm Tóibín

Countee Cullen

Ray Cooney


Writers Born 31 May:

Douglas Stuart

Jane Green

John Connolly

Lynne Truss

Saint-John Perse

Svetlana Alexievich

Walt Whitman

 

2. 6.
Cseri, Štefan
tiež Cseri, István
(2. 6. 1903 Veľká Ves nad Ipľom – október 1959 Budapešť (Maďarsko))
120. výročie narodenia
Farár rímskokatolícky
Za kňaza ho vysvätili v r. 1928. Pôsobil v Dunajskej Strede, Sládkovičove, Arcibiskupskom Léle, Okoličnej na Ostrove. Od r. 1937 bol farárom v Komárňanskom okrese a inšpektorom národnostných školských zariadení. V r. 1944 ho preložili do Veľkého Medera, kde pôsobil 4 roky. V r. 1947 odcestoval do Čiech, aby poskytol duševnú útechu deportovaným Maďarom. V októbri 1948 ho deportovali do Maďarska, kde umrel v októbri 1959. Pochovaný je v Budapešti.


Fernyák, Štefan
(2. 6. 1973 Dunajská Streda - ,)
50. výročie narodenia
Zápasník, olympionik
Voľnoštýliar. Pôvodne bol členom DAC Dunajská Streda (1980-1991). Po krátkom pôsobení v Dukla Trenčíne (1991-1994) zakotvil v Dunajplavbe Bratislava (1995-). Od r. 2004 pôsobil v Nemecku v druholigovom Lichtensfelse. Prvé kroky však urobil vo svojej rodnej obci, v Gabčíkove. Dvakrát reprezentoval Slovensko na olympijských hrách, v r. 2000 v Sydney vybojoval 8. miesto a v r. 2004 v Aténach 16. miesto. V r. 1993 získal bronzovú medailu na majstrovstvách Európy. V r. 1991 sa stal majstrom Československa. V súčasnosti je podnikateľom.


4. 6.
Morovics, Štefan, ThDr. Mons.
(4. 6. 1928 Kráľová nad Váhom - 27. 9. 2013 Bratislava)
95. výročie narodenia
Farár
Za kňaza bol ordinovaný v Bratislave 29. 6. 1951. Po kaplánskom pôsobení v Leviciach, Kolárove, Hurbanove a Galante bol administrátorom farnosti v Jahodnej, Dubníku, Galante, Baloni a Dunajskej Strede. Od r. 1970 zastával úrad dekana. Od r. 1993 bol farárom vo farnosti Báč, následne sa stal výpomocným duchovným bratislavskej Farnosti svätého Martina. Diamantovú omšu mal 28. 6. 2011 v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Vyznamenania:
2006 Capellanus Sue Sanctitatis


12. 6.
Varga, László
(12. 6. 1948 Topoľnica -,)
75. výročie narodenia
Stredoškolský profesor
Maturoval v Galante. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor pedagogika – dejepis. Od r. 1973 pôsobil na Gymnáziu Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi, ako stredoškolský učiteľ, kde vyučoval dejepis a občiansku náuku. Aktívne sa zapája do kultúrneho a spoločenského života mesta. Viac ako tridsať rokov je predsedom Základnej organizácie Csemadoku. V r. 1986 - 1990 bol tajomníkom Okresného výboru Csemadoku. Na jeho podnet založili v r. 1980 Mestský vlastivedný dom. Na jeho podnet vznikli rôzne pamätihodnosti (sochy, pamätné tabule). Je kronikárom mesta, a autorom 18 publikáciíí a monografií (dejiny Csemadoku, dejiny mesta, školy, významných historických udalostí).
Vyznamenania:
2009 Pamätný list Trnavského samosprávneho kraja
2012 Pamätná medaila Zväzu Pro Patria

22. 6.
Érsek, Árpád, PaeDr.
(22. 6. 1958 - ,)
65. výročie narodenia
Šermiar, tréner
Absolvent Fakulty telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1975 - 1983 bol členom reprezentačného družstva SR. Od r. 1983 tréner v Národnom športovom centre v Bratislave. Od r. 1986 tréner reprezentačného družstva šermiarov. Od r. 2016 minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žije v Šamoríne.


24. 6.
Rácz, Ladislav
(24. 6. 1943 Dunajská Streda -18. 3. 2011 Dunajská Streda)
80. výročie narodenia
Výtvarník
V r. 1967 - 1971 diaľkovo študoval grafiku v Bratislave. Od r. 1967 bol odborným pracovníkom Okresného osvetového strediska v Dunajskej Strede. Zaoberal sa maľbou a grafikou. Bol členom Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Založil a pracoval vo výtvarných táboroch v Topoľníkoch a v Jahodnej. Uskutočnilo sa 25 výtvarných táborov. Organizoval okresné, krajské a celoštátne súťaže ako Výtvarné spektrum, Žitnoostrovské pastelky, okresné výtvarné olympiády pre žiakov základných škôl a pre žiakov špeciálnych škôl, autorské výstavy členov Výtvarného klubu a Fotoklubu pri Žitnoostrovskom osvetovom stredisku. 


30. 6.
Lengyelová, Anita
(30. 6. 1968 Dunajská Streda -,)
55. výročie narodenia
Hádzanárka
V drese Topoľníkov (1985 – 1994) v 163 zápasoch strelila 222 gólov. V r. 1994 – 1998 účinkovala v Zlatnej na Ostrove. Hrala v pohári IHF, EHF, PVP. Za reprezentáciu odohrala osem zápasov.

Slovenskí spisovatelia:

1.6.1822 -- v Hnúšti sa narodil spisovateľ, politik Ján Francisci. Organizátor slovenského národného hnutia, zaslúžil sa o založenie slovenského gymnázia v Revúcej, činovník významných spolkov, organizátor slovenského peňažníctva, správca Knihárskeho účastinárskeho spolku. Zaslúžil sa tiež o založenie Matice slovenskej — bol zvolený za jej doživotného čestného podpredsedu. Publikoval najmä v Pešťbudínskych vedomostiach, ktoré sám založil a redigoval. Zbieral rozprávky a povesti, prekladal divadelné hry. Autor cenných memoárov o štúrovskej generácii. Zomrel 7. marca 1905 v Martine

2.6.1946 -- v Muráni sa narodil spisovateľ Peter Glocko, autor literatúry pre deti a mládež. Z diela: Ako kominárik svetom putoval, O klobúku, ktorý nechcel čarovať, Ruža pre Jula Verna, Robinson a dedo Milionár, Kráľ psov a zázračná krajina a i.

3.6.1826 -- v Senici sa narodil slovenský spisovateľ a politik Viliam Pauliny-Tóth, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Venoval sa literárnej a kultúrno-osvetovej práci, vydával humoristický časopis Černokňažník a časopisy Sokol, Letopis Matice slovenskej. Autor alegorickej veršovanej drámy Ľudská komédia, historickej novely Trenčiansky Matúš, básní s vlasteneckým obsahom: Prekladal z ruskej, francúzskej, nemeckej a maďarskej literatúry. Zomrel 6. mája 1877 v Martine.

7.6.1944 -- v Kežmarku sa narodila spisovateľka Nora Baráthová. Jej život a dielo sú spojené s rodným mestom. Po vyštudovaní slovenčiny a dejepisu na UPJŠ v Prešove pracovala v kežmarskom múzeu. Autorka historických románov: Muž, ktorý kráčal so smrťou, Aj zradcom sa odpúšťa, Nepokojné mesto, Neľutujem, že som milovala a próz pre deti a pre mládež: Ad revidendum, Snívať zakázané, Študent.

10.6.1905 -- v Suchej nad Parnou sa narodil prozaik, básnik, publicista František Hečko, manžel spisovateľky Márie Jančovej, brat prekladateľa Blahoslava Hečku. Jeden z iniciátorov povojnového socialistického realizmu v slovenskej literatúre. Pôvodne pracoval v poľnohospodárstve, neskôr v Matici slovenskej. Bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Autor básní so sociálnymi motívmi a intímnej lyriky: Vysťahovalci, Slovanské verše, sociálnych románov z prostredia dediny: Červené víno, Drevená dedina a z obdobia 2. sv. vojny: Svätá tma. Zomrel 1. marca 1960 v Martine.

14.6.1941 -- v Banskej Bystrici sa narodil spisovateľ Pavel Hrúz, významný predstaviteľ súčasnej prózy. Bol redaktorom martinského dvojtýždenníka Matičné čítanie, neskôr pracoval ako robotník. Od r. 1990 pôsobil v banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu. Autor próz: Dokumenty o výhľadoch, Okultizmus, Chliev a hry, Pereat, Chlieb a kry, Párenia samotárov, Oči kuričove, Hore pupkom, pupkom sveta, Lunetárium a i.

14.6.1942 -- v Budapešti sa narodila slovenská poetka Mila Haugová. Pracovala ako agronómka a učiteľka, neskôr bola redaktorkou v časopise Romboid. Pod pseud. Mila Srnková vydala zbierku básní, debut Hrdzavá hlina. Ďalšie zbierky: Možná neha, Premenlivý povrch, Čisté dni, Praláska, Nostalgia a i. Venuje sa i prekladateľstvu.

15.6.1902 -- v Očovej sa narodil básnik, prozaik a dramatik Ján Rob Poničan, vl. m. Ján Poničan. Pôsobil ako advokát, neskôr bol riaditeľom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. V tvorbe debutoval zbierkou básní: Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím, ktorá bola signálnou knihou slovenskej proletárskej literatúry. Medzivojnová poézia bola ovplyvnená poetizmom: Večerné svetlá, Póly, Na tepne čias, symbolizmom: Sen na medzi i novoromantizmom: Divný Janko. Napísal prózy: Stroje sa pohli, Jánošíkovci a drámy: Dva svety, Štyria. Autor mnohých publicistických prác. Manžel herečky Bety Poničanovej. Zomrel 25. februára 1978 v Bratislave.

27.6.1931 -- v Klenove sa narodil literárny vedec, bibliograf Peter Liba. Bol vedúcim Bibliografického ústavu Matice slovenskej v Martine, profesorom na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde bol i prvým rektorom. Autor: Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863 — 1953, spoluautor: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov. Venuje sa teórii literatúry.

27.6.1941 -- v Palúdzke sa narodil prozaik, literárny kritik Pavel Vilikovský, výrazný predstaviteľ súčasnej slovenskej literatúry. Pracoval v Slovenských pohľadoch, vo vydavateľstve Tatran, v Romboide a v Reader´s Digest. Prekladá z anglickej a americkej literatúry. Debutoval knihou próz: Citová výchova v marci. Ďalšie diela: Prvá veta spánku, Eskalácia citu, Kôň na prvom poschodí, Slepec vo Vrábľoch, Večne je zelený, Peší príbeh, Krutý strojvodca, Hlavolamy, Posledný kôň Pompejí a Silberputzen. Leštenie starého striebra.

28.6.1905 -- vo Vrbici sa narodila spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová-Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom: Hore grúňom-dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a i., redigovala časopis Slniečko. Ďalšia tvorba: Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Jánošík. Zomrela 5. augusta 1964 v Bratislave.

30.6.1944 -- v Hlohovci sa narodil básnik a textár Ivan Štrpka. Spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom bol členom literárnej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa sformovala v r. 1963 v mesačníku Mladá tvorba a ktorá sa vyznačovala osobitou poetikou. Štrpka bol redaktorom Literárneho týždenníka, šéfredaktorom Kultúrneho života, neskôr Romboidu. Debutoval v Mladej tvorbe, jeho knižnou prvotinou bola zbierka Krátke detstvo kopijníkov. Ďalšie zbierky: Tristan tára, Teraz a iné ostrovy, Pred premenou, Správy z jablka, Všetko je v škrupine, Smrť matky, Bábky kratšie o hlavu, Bebé: jedna kríza, Hlasy a iné básne a i. Textársky spolupracoval s hudobníkom Dežom Ursinym. Texty vyšli knižne v publikácii Modrý vrch. Autor románu s autobiografickými motívmi Rukojemník.

30.6.1949 -- v Bratislave sa narodil spisovateľ, textár Boris Filan. Bol dramaturgom v Slovenskej televízii a neskôr sa začal venovať len písaniu. Patrí k zakladateľom modernej slovenskej textovej tvorby, písal pre skupinu Prúdy - platňa Zvonky, zvoňte, pre skupinu Elán, Mariána Vargu a Paľa Hammela. Piesňová tvorba vyšla knižne, napr.: Túlavý psík, 69 textov, Kamalásky. Od 80. rokov sa venuje aj prozaickej tvorbe. Napísal knihu poviedok Paternoster s podtitulom Príbehy o hudbe, láske a basketbale, cestopisné knihy: Tam-tam, Nový Tam-tam a Tam-tam tri, Nočný tam-tam, Posledný tam-tam a knihy fejtónov: Pálenica, Tri opice, Ľubošova finta, Wewerka. Uplatnil sa tiež ako scenárista v televízii, je autorom scenára filmu Rabaka so skupinou Elán.

Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz83MrYITi4


Maďarskí spisovatelia:

július

2-án, 144 éve született Móricz Zsigmond (1879)

4-én, 95 éve született Erdély Miklós (1928)

5-én, 83 éve született Tolnai Ottó (1940)

16-án, 135 éve született Török Gyula (1888)

17-én, 135 éve született Füst Milán (1888)

17-én, 98 éve született Nagy László (1925)

17-én, 64 éve született Kovács András Ferenc (1959)

18-án, 35 éve hunyt el Szentkuthy Miklós (1988)

19-én, 123 éve született Remenyik Zsigmond (1900)

25-én, 75 éve született Baka István (1948)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok


Svetoví spisovatelia:

Writers Born 1 June:

Colleen McCullough

John Drinkwater

John Masefield

Pat Schneider

 

Writers Born 2 June:

Barbara Pym

Carol Shields

David Bezmozgis

Dorothy West

Thomas Hardy

 

Writers Born 3 June:

Allen Ginsberg

John Norman

Larry McMurtry

Marion Zimmer Bradley

Sydney Smith

 

Writers Born 4 June:

Jacques Roumain

Joe Hill

Kristine Kathryn Rusch

Lajos Egri

Robert Fulghum

Val McDermid

 

Writers Born 5 June:

Chuck Klosterman

David Hare

Evan Marshall

Gayle Forman

Geoff Dyer

Ivy Compton-Burnett

Jennifer McMahon

Ken Follett

Lauren Beukes

Margaret Drabble

Rick Riordan

 

Writers Born 6 June:

Alexander Pushkin

Akwaeke Emezi

Maxine Kumin

Mignon McLaughlin

Sarah Dessen

Thomas Mann

V.C. Andrews

 

Writers Born 7 June:

Elif Batuman

Elizabeth Bowen

Gwendolyn Brooks

Harry Crews

Jesse Ball

Louise Erdrich

Nikki Giovanni

Orhan Pamuk

 

Writers Born 8 June:

George Lamming

Gillian Clarke

Marguerite Yourcenar

Sara Paretsky

 

Writers Born 9 June:

Gregory Maguire

James Kelman

Joe Haldeman

Patricia Cornwell

Paul Beatty

 

Writers Born 10 June:

James Salter

Maurice Sendak

Niq Mhlongo

Saul Bellow

Terence Rattigan

 

Writers Born 11 June:

Athol Fugard

Ben Jonson

Jennifer L. Armentrout

William Styron

Yasunari Kawabata

 

Writers Born 12 June:

Anne Frank

Johanna Spyri

Rona Jaffe

Tess Gerritsen

Tilly Bagshawe

 

Writers Born 13 June:

Audrey Niffenegger

Dorothy L Sayers

Fernando Pessoa

Mark Van Doren

William Butler Yeats

 

Writers Born 14 June:

Harriet Beecher Stowe

Jerzy Kosiński

Joan Silber

John Edgar Wideman

Lisa Cron

Peter Mayle

René Char

Vivian Gornick

 

Writers Born 15 June:

Adam Rapp

Amy Clampitt

Brian Jacques

Mavis Cheek

William McFee

 

Writers Born 16 June:

Andy Weir

Deb Caletti

Erich Segal

Evie Wyld

Joyce Carol Oates

 

Writers Born 17 June:

Carl Van Vechten

Celia Rees

Deanna Raybourn

Henry Lawson

John Hersey

Kerry Greenwood

 

Writers Born 18 June:

Auberon Herbert

Chris Van Allsburg

Gail Godwin

Lidia Yuknavitch

Richard Powers

 

Writers Born 19 June:

Elbert Hubbard

Salman Rushdie

Tobias Wolff

 

Writers Born 20 June:

Anna Laetitia Barbauld

Charles W. Chesnutt

Josephine Winslow Johnson

Paul Muldoon

Robert Crais

Vikram Seth

 

Writers Born 21 June:

Françoise Sagan

Ian McEwan

Jean-Paul Sartre

John Agard

Mary McCarthy

 

Writers Born 22 June:

Anne Morrow Lindbergh

Dan Brown

Erich Maria Remarque

Henry Rider Haggard

Octavia E. Butler

 

Writers Born 23 June:

Anna Akhmatova

David Leavitt

Hugh Howey

Markus Zusak

Richard Bach

Sue Nyathi

Winifred Holtby

 

Writers Born 24 June:

Ambrose Bierce

Anita Desai

Lawrence Block

Mary Wesley

Rebecca Harding Davis

Rebecca Solnit

 

Writers Born 25 June:

Eric Carle

George Orwell

Linda Spalding

P.H. Newby

Yann Martel

 

Writers Born 26 June:

Edith Pearlman

Laurie Lee

Lev Grossman

Nicholas Hogg

Pearl S Buck

 

Writers Born 27 June:

Alice McDermott

Anita Diamant

E. R. Braithwaite

Helen Keller

Lucille Clifton

Simon Sebag Montefiore

Teju Cole

 

Writers Born 28 June:

Aimee Bender

Åsa Larsson

Deborah Moggach

Eric Ambler

Jean-Jacques Rousseau

 

Writers Born 29 June:

Antoine de Saint-Exupéry

Breece D’J Pancake

Brian Herbert

Charlotte Bingham

Quintin Jardine

 

Writers Born 30 June:

Adam Roberts

Assia Djebar

Czesław Miłosz

Dinaw Mengestu

José Emilio Pacheco

Winston Graham

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

1. 7.
Domsitz, Károly, Ing.
(1. 7. 1948 Šamorín -,)
75. výročie narodenia
Elektroinžinier
Študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval ako elektroinžinier v Slovenských elektrárňach v Bratislave, v Datasystéme, v SPP. Od r. 1990 je členom Mestského zastupiteľstva v Šamoríne. Vo volebnom období 1998 – 2002 zástupca primátora, v r. 2002 – 2010 primátor mesta Šamorín. V r. 2001 - 2010 bol poslancom Vyššieho územného celku Trnavského kraja.
58


Schwendtner, Jozef
(1. 7. 1963 Dunajská Streda -,)
60. výročie narodenia
Zápasník vo voľnom štýle, olympionik
Odchovanec DAC Dunajská Streda. Pretekal aj za Duklu Trenčín. Patrí medzi najúspešnejších športovcov okresu Dunajská Streda.
Najväčšie úspechy:
1983 Majstrovstvá juniorov v zápasení vo voľnom štýle Los Angeles – 1. miesto
1988 Letné olympijské hry Soul – vyradený v skupine


17. 7.
Ďurček, Andrej Boleslav
(19. 12. 1816 Jelšava - 17. 7. 1878 Trnava)
140. výročie úmrtia
Náboženský spisovateľ, kňaz
Študoval v Levoči, potom v Bratislave a v Halle. R. 1845 neprijal ponuku profesora J. Palkoviča, aby sa stal námestníkom na bratislavskej katedre, z ktorej odstránili Ľudovíta Štúra. Evanjelický kaplán v Hlbokom, kazateľ v Dunajskej Strede. Po prestúpení na katolicizmus r. 1846 študoval teológiu v Trnave, v r. 1848 bol vysvätený. Potom kaplán v Suchej nad Parnou, Stupave, Borskom Jure a Uníne, farárom v Osuskom, v Opoji a Podhorí-Teplej. Od mája 1864 žil na penzii v Trnave. V článkoch a knižných vydaniach sa venoval najmä vzťahmi medzi katolicizmom a protestantizmom.


20. 7.
Brandl, Ferenc
(20. 7. 1958 Dunajská Streda - 22.11. 2013 Dunajská Streda)
65. výročie narodenia
Choreograf
Študoval na Strednej stavebnej škole v Bratislave. V r. 1976/79 študoval choreografiu. Od r. 1981 bol vedúcim Detského folklórneho súboru Kisbojtár v Štúrove. Súbor viackrát získal Veľkú cenu na celoštátnom festivale v Želiezovciach. Od r. 1986 bol vedúcim folklórneho súboru Žitnoostrovský súbor piesní a tancov v Dunajskej Strede. V r. 1988 získali tretie miesto na Celoslovenskom festivale v Želiezovciach, a v r. získali zlaté pásmo. V r. 1994 sa stal členom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. V r. 1998 - 2004 pôsobil v zahraničí. V r. 2004 znovu založil Žitnoostrovský súbor piesní a tancov, odvtedy bol do svojej smrti jeho vedúcim. Založil viac detských folklórnych tanečných súborov: v r. 2006 Detský folklórny súbor Kikerics vo Vrakúni, v r. 2007 slovenský Detský folklórny súbor Krpčiarik v Dunajskej Strede. V marci 2010 založil Detský folklórny súbor Csallóközi Táncegyüttes.
Ocenenia:
1989 - Pamätná plaketa Csemadoku
1993 - Cena za choreografiu na Folklórnom festivale v Balatonföldváre
1994 - Strieborná plaketa Csemadoku


26. 7.
Amade, Ladislav
tiež Amade, László
(26. 7. 1703 Gabčíkovo – 22. 12. 1764 Horný Bar)
315. výročie narodenia
Básnik, hudobník, dôstojník
R. 1717 - 1721 študoval na jezuitskom kolégiu v Győri, potom na univerzite v Trnave a v Grazi. Od 1725 v armáde, neskôr plukovník, v r. 1750 radca uhorskej komory, v r. 1751 cisársko-kráľovský komorník, po r. 1754 hospodáril na rodovom majetku. Počas štúdia v Trnave vydal príležitostnú, nábožensky motivovanú reč, na sklonku života zbierku duchovných piesní. Na dvore kniežaťa Esterházyho i v armáde, najmä počas bojov v Itálii viedol bohémsky život, vyhľadával dobrodružstvá a napriek rodovému bohatstvu zápasil s materiálnymi problémami. Písal rytmické verše, často na ľudové motívy, ktoré vynikali ľahkosťou a živosťou. Venoval sa i hudbe, hral na viacerých nástrojoch, zhudobňoval svoje verše, zložil niekoľko piesní na nemecké a talianske nápevy. Jeho erotické piesne kolovali v opisoch, zachovali sa i vo folklóre, v r. 1836 ich vydal jeho vnuk – Tadeáš. Populárne boli i jeho vojenské piesne (A szép fényes katonának a i.). Umrel v Hornom Bare.


29. 7.
Bíró, Szabolcs
pseudonym Scott, Francis W.
(29. 7. 1988 Dunajská Streda -,)
30. výročie narodenia
Spisovateľ, hudobník
Na základnej škole začal písať básne. Ako gymnazista sa začal zaoberať s prózou. Publikoval v denníku Új Szó, v rubrike Nagyszünet. Je autorom viacerých románov. Je zakladateľom viacerých literárnych krúžkov. Bol členom rockovej skupiny Csak Van.


Slovenskí spisovatelia:

4.7.1944 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil básnik Ivan Laučík. Povolaním učiteľ, spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala v mesačníku Mladá tvorba. Debutoval básňami uverejnenými v Mladej tvorbe a knižnou prvotinou Pohyblivý v pohyblivom. Ďalšie zbierky: Sme príbuzní na začiatku, Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou. V r. 1990 bol poslancom za Verejnosť proti násiliu, neskôr riaditeľ okresnej školskej správy a učiteľ na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Zomrel 12. mája 2004.

8.7.1817 -- v Dolnom Kubíne sa narodil katolícky kňaz, jazykovedec Andrej Radlinský. Bol redaktorom v Slovenských novinách a tiež v periodikách Cyrill a Method, Katolícke noviny, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť. Významne sa podieľal na uzatvorení dohody o spisovnej slovenčine. Zomrel 26. apríla 1879 v Kútoch.
11.7.1982 -- v Bratislave zomrel básnik a prozaik Andrej Plávka. Potom ako neukončil právnické štúdiá v Prahe, pracoval ako úradník v YMCA, bol pracovníkom Zboru povereníkov a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran a vo Zväze slovenských spisovateľov. Jeho tvorba bola ovplyvnená socialistickým realizmom, modernizmom a regionalizmom. Debutoval zbierkou: Z noci a rána. Ďalšie zbierky: Liptovská píšťala, Domovina moja. Autor skladieb venovaných Slovenskému národnému povstaniu: Ohne na horách, Neumrel na koni, osobnej lyriky, krátkych próz, románu Obrátenie Pavla a memoárovej literatúry. Narodil sa 18. novembra 1907 v Liptovskej Sielnici.

11.7.2000 -- v Bratislave zomrel hudobný skladateľ, divadelný režisér a humorista Jaroslav Filip. Vyštudoval filmovú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Nahral tri vlastné albumy: Meditation for Piano, Cez okno a Ten čo hrával s Dežom. Spolupracoval s Dežom Ursínym na jeho desiatich platniach, napr.: Modrý vrch, Na ceste domov a tiež na muzikáli Sneh sa smial až padal. Jeho hudba zaznela v mnohých filmoch a v divadlách. Hudobne sa podieľal na tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského a tiež Richarda Müllera. Ako divadelník pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave, Prešovskom divadle, v Štúdiu S. Bol humoristom vo viacerých programoch v Rádiu Twist, v STV a TV Markíza. Hral vo filme Petra Solana O sláve a tráve, v snímke Michala Ruttkaya Iba deň, v úlohe Alberta sa predstavil v rovnomennom televíznom filme Františka Vláčila. Narodil 22. júna 1949 v Hontianskych Moravciach.

12.7.1876 -- v Lukovištiach sa narodil básnik, prozaik Ivan Krasko, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej moderny. Vl. menom Ján Botto, pseudonym Janko Cigáň. Vyštudoval chemické inžinierstvo na ČVŠT v Prahe, kde bol členom spolku Detvan. Pôsobil ako chemik v Čechách, po 1. sv. vojne a vzniku ČSR bol poslancom i senátorom. Od r. 1943 žil v Piešťanoch. Zaujal už svojou prvou básnickou zbierkou: Nox et solitudo. Jeho filozofické verše i intímna lyrika vyvrcholili v zbierke: Verše, v ktorej vyjadril pocity ľudskej osamelosti, vyhnanstva, ale aj vieru v príchod národnej slobody. Autor próz: Naši, Svadba, Almužna a novely: List mŕtvemu. Prekladal z tvorby rumunského básnika M. Eminesca a z nemeckej literatúry. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave, pochovaný je v Lukovištiach.

12.7.1907 -- v Malackách sa narodil prozaik Ľudo Zúbek. Bol bankovým úradníkom, neskôr pôsobil na literárnom oddelení rozhlasu a vo vydavateľstve Tatran. Autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier. Dielo: V službách Mateja Hrebendu, Doktor Jesenius, Skrytý prameň, Jar Adely Ostrolúckej, Rytieri bez meča, Ríša Svätoplukova. Zomrel 23. júna 1969 v Bratislave.
12.7.1974 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Ferdinand Gabaj. Jeho prózy inklinujú k lyrike a sentimentalite: Katka a Kata, Maturantka Eva, Otec Timotej, Eva. Autor kníh pre deti a mládež: Guľka a Jamka, Cirkus Hopsasa, Prváci, Moji piataci. Prekladal detskú literatúru z maďarčiny a poľštiny. Narodil sa 17. decembra 1908 v Liptovskej Porúbke.

12.7.2005 -- v Bratislave zomrela prozaička, spisovateľka pre deti a mládež Klára Jarunková. Pôvodne učiteľka, neskôr úradníčka, mnoho rokov pôsobila v humoristickom časopise Roháč. Debutovala prózou pre deti Hrdinský zápisník. Román Jediná je jej najúspešnejšou prózou. Ďalšie knihy pre mládež: Brat mlčanlivého vlka, Pomstiteľ, Tulák, Tiché búrky, Nízka oblačnosť. Pre najmladšie deti napísala príbehy zo súčasnosti O psovi, ktorý mal chlapca, O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť, O Tomášovi, ktorý sa bál tmy. Autorka cestopisov Pár krokov po Brazílii, Obrázky z ostrova, Stretnutie s nezvestným, románu z obdobia SNP Čierny slnovrat a mnohých ďalších próz. Narodila sa 28. apríla 1922 v Červenej Skale.

13.7.1873 -- v Brezovej pod Bradlom zomrel národný a kultúrny pracovník Samuel Jurkovič, učiteľ, organizátor ochotníckeho divadelníctva, družstevníctva, národný buditeľ. Zostavil učebnice, napr. Prírodopis pre školy, Dejepis cirkevný, písal poéziu, napr.: zbierku Zvestoň, čili Orel Nitranské Tatry navštevující, prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru a Cirkevných listov. Spolu s J. M. Hurbanom založil Slovenské národné divadlo nitranské v Sobotišti. Založil svojpomocné družstvo - Gazdovský spolok v Sobotišti, prvé úverové družstvo v Európe. Jeho dcéra Anna, ochotnícka herečka, sa stala manželkou J. M. Hurbana. Jurkovič sa narodil 9. februára 1796 v Brezovej pod Bradlom.

13.7.1960 -- v meste Luján v Argentíne zomrel prozaik, autor literatúry pre deti a mládež Jozef Cíger Hronský, vl. m. Jozef Cíger. Pôvodne učiteľ, neskôr pôsobil v Matici slovenskej. Počas SNP bol zatknutý, po vojne emigroval a zvyšok života prežil v Argentíne, kde sa aktívne zapájal do života slovenskej emigrácie. Pracoval v Slovenskom kultúrnom spolku v Argentíne, bol predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. Podieľal sa na založení Zahraničnej Matice slovenskej. Jeho prvými knihami sú realistické zbierky poviedok U nás, Domov a Medové srdce. Za najlepšie romány sú považované Chlieb a Jozef Mak. Ďalšie romány Pisár Gráč, Andreas Búr Majster a Svet na Trasovisku. Tvorba pre deti: Smelý Zajko, Brondove rozprávky, Budkáčik a Dubkáčik a i. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.

15.7.1871 -- v Brezne zomrel evanj. farár, dramatik, zakladateľ slovenskej veselohry Ján Chalupka, významný satirik v období národného obrodenia. Po štúdiách v Jene učil v Ožďanoch a v Kežmarku. Od r. 1824 bol farárom v Brezne. V r. 1830 bola v Liptovskom Mikuláši inscenovaná jeho najznámejšia veselohra Kocúrkovo, na ktorú nadviazali menej úspešné veselohry Všetko je naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš Plesnivec. V nemčine vydal román Bendeguz, s podtitulom Donkichotiáda podľa najnovšej módy. Narodil sa 28. októbra 1791 v Hornej Mičinej.

15.7.1922 -- v Haliči sa narodila prozaička Hana Ponická, predstaviteľka slovenského disentu. Žila v Ríme, kde pôsobil jej manžel, spisovateľ Štefan Žáry ako dopisovateľ ČTK. Neskôr bola redaktorkou Smeny na nedeľu, po auguste 1968 však musela z tohto miesta odísť. V r. 1988 ju súdili za snahu uctiť si obete 21. augusta 1968. Dielo: Ábelovský dom, Prísť, odísť, Bosými nohami, Lukavické zápisky, pre deti: Slávikove husličky, O Štoplíkovi, Halúzky. Prekladala z taliančiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Podľa jej scenára bol nakrútený film Zlatá réva.
15.7.1995 -- v Bratislave zomrel básnik a prekladateľ Ján Stacho, vedúci predstaviteľ tzv. trnavskej skupiny básnikov-konkretistov. Bol lekárom, neskôr pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a bol šéfredaktorom Revue svetovej literatúry. Zbierky básní: Svadobná cesta, Dvojramenné čisté telo, Zážehy a Apokryfy ho zaradili medzi významných slovenských poetov. Po ťažkej autohavárii v r. 1973, ktorá ho pripútala na lôžko, sa prihlásil v r. 1978 básnickou zbierkou Z prežitého dňa. Tiež prekladal z francúzštiny, španielčiny, angličtiny, poľštiny a srbochorvátčiny. Narodil sa 1. januára 1936 v Trnave.

17.7.1927 -- v Trnave sa narodil básnik a politik Miroslav Válek, výrazná osobnosť modernej slovenskej poézie. Pracoval ako redaktor, bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Po r. 1968 sa stal poslancom a pôsobil vo vysokých funkciách v komunistickej strane. Bol ministrom kultúry. Zbierky básní: Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Z vody, Slovo. Pre deti: Kúzla pod stolom, Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov a i. Prekladal francúzsku, ruskú a poľskú poéziu. Zomrel 27. januára 1991 v Bratislave.

17.7.1995 -- v Bratislave zomrela poetka Maša Haľamová. Niekoľko rokov žila v Tatrách na Štrbskom Plese, neskôr pracovala v martinskej Osvete a Mladých letách v Bratislave. Dielo: Dar, Červený mak, Smrť tvoju žijem, pre deti: Petrišorka, Hodinky a i. Prekladala z ruštiny, češtiny a lužickej srbštiny. Narodila sa 28. augusta 1908 v Blatnici.

20.7.1914 - vo Vrútkach sa narodila prozaička a autorka literatúry pre mládež Hana Zelinová. Bola redaktorkou v košickom vydavateľstve Svojeť a v detskom časopise Zornička v Bratislave. Debutovala zbierkou poviedok Zrkadlový most. Napísala trojgeneračný román Prístav pokoja, romány Anjelská zem, Diablov čardáš, historickú trilógiu turčianskej rodiny Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy a trilógiu o liptovských garbiaroch Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa. Tvorba pre deti: Do videnia, Zuzanka, Jakubko a i. Autorka viacerých rozhlasových a divadelných hier. Zomrela 16. marca 2004 v Bratislave. Pochovaná je vo Vrútkach.

26.7.1922 -- v Bystrom sa narodil spisovateľ a výtvarník Albert Marenčin. Študoval v Bratislave a v Paríži, bol odborným pracovníkom SNG v Bratislave. Počas normalizácie mal zákaz publikovať. Spolupráca na scenároch filmov: Zemianska česť, Prerušená pieseň, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Barnabáš Kos. Jeho obsiahla literárna tvorba zahŕňa kratšie prozaické útvary, preklady a rozhlasové hry. Z francúzštiny preložil Kráľa Ubu od Alfreda Jarryho. Autor esejí Nikdy a Návraty na Muráň. Venuje sa tvorbe koláží, výtvarnej histórii a kritike.

26.7.1944 -- v Radošinej sa narodil divadelník Stanislav Štepka. Zakladateľ, dramatik, herec a režisér Radošinského naivného divadla (RND) a tvorca jeho osobitej poetiky. Pre RND napísal väčšinu hier: Jááánošííík, Človečina, Hrob lásky, Kúpeľná sezóna, Čierna ovca, Ženské oddelenie, Hotel Európa, Slovenské tango, Nevesta predaná Kubovi, Na jeden dotyk, Ako som vstúpil do seba, Ako sme sa hľadali, Generál, Vygumuj a napíš, Hra o láske, Desatoro a mnohých ďalších. Písal tiež hry pre Divadlo pre deti a mládež v Trnave, v 80. rokoch mal humoristickú reláciu v Slovenskom rozhlase. Autor textov piesní, filmových a televíznych scenárov.

29.7.1793 -- v Mošovciach sa narodil básnik, jazykovedec a evanj. farár Ján Kollár. Po štúdiách na evanj. lýceu v Bratislave a v nemeckej Jene bol farárom v Pešti a neskôr profesorom slovanskej archeológie na viedenskej univerzite. Svojou tvorbou presadzoval myšlienku slovanskej vzájomnosti. Jeho najvýznamnejším dielom je básnická zbierka Slávy dcera, v ktorej spojil obdiv k dejinám Slovanov s osobnou milostnou lyrikou. Ďalšie dielo: Vlastenec, Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavů. Autor autobiografie: Paměti z mladších let života Jana Kollára sepsány od něho samého. Zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.

29.7.1977 -- v Liptovskom Mikuláši zomrel jazykovedec Ján Stanislav. Zaoberal sa dejinami slovenského jazyka a problematikou Veľkej Moravy. Dielo: Slovenská historická gramatika I. – IV., Vývin slovenského jazyka, Dejiny slovenského jazyka I. – V. Narodil sa 12. decembra 1904 v Liptovskom Jáne.
30.7.1859 -- vo Vsetíne sa narodil spisovateľ Ferko Urbánek , autor vyše 50 divadelných hier, predovšetkým pre ochotnícku scénu. Bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha v Trnave a Slovenskej ligy v Bratislave. Z diela: Škriatok, Rozmajrín, Beh času, Kríž pod lipami, Hriešnica, Pani richtárka. Zomrel 10. decembra 1934 v Bratislave.

30.7.1941 -- v Podlaviciach sa narodil spisovateľ Ondrej Sliacky. Pracoval v Kultúrnom živote, vo vydavateľstve Mladé letá, v Slniečku i Bibiane. Je profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Knižne debutoval prácou: Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 – 64. Editor Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež a autor knihy Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež. Napísal knihy pre deti: Altamíra, Krásna modrá mušľa.

Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz874FOH1mM

Magyar szerzők:

július

2-án, 144 éve született Móricz Zsigmond (1879)

4-én, 95 éve született Erdély Miklós (1928)

5-én, 83 éve született Tolnai Ottó (1940)

16-án, 135 éve született Török Gyula (1888)

17-én, 135 éve született Füst Milán (1888)

17-én, 98 éve született Nagy László (1925)

17-én, 64 éve született Kovács András Ferenc (1959)

18-án, 35 éve hunyt el Szentkuthy Miklós (1988)

19-én, 123 éve született Remenyik Zsigmond (1900)

25-én, 75 éve született Baka István (1948)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok

Svetoví autori

Writers Born 1 July:

Blake Bailey

Denis Johnson

George Sand

Lisa Scottoline

Louise Penny

William Strunk


Writers Born 2 July:

Hermann Hesse

Mark Billingham

Tao Lin

Wisława Szymborska


Writers Born 3 July:

Dave Barry

Franz Kafka

Joanne Harris

Julie Burchill

Matt Haig

Tom Stoppard


Writers Born 4 July:

Deon Meyer

Lionel Trilling

Nathaniel Hawthorne

Thomas Nagel

Tomaž Šalamun


Writers Born 5 July:

Allegra Goodman

Bill Watterson

Jean Cocteau

Jill Murphy

Marcel Achard

Sebastian Barry


Writers Born 6 July:

Bernhard Schlink

Bessie Head

Hilary Mantel

Norman Sherry


Writers Born 7 July:

David Eddings

Jeff VanderMeer

Jill McCorkle

Kathy Reichs

Margaret Walker

Renée Ahdieh

Robert A Heinlein

V. E. Schwab

Zoë Heller


Writers Born 8 July:

Alex van Tonder

Alison McGhee

Anna Quindlen

Elisabeth Kübler-Ross

Erin Morgenstern

Jean de La Fontaine


Writers Born 9 July:

Barbara Cartland

Dean Koontz

Glen Cook

Jamie Ford

Thomas Ligotti


Writers Born 10 July:

Alice Munro

Karen Russell

Marcel Proust

Seth Godin


Writers Born 11 July:

Amitav Ghosh

Bobbie Louise Hawkins

E.B. White

Frederick Buechner

Helen Creswell

Jhumpa Lahiri

Marie Lu

Min Jin Lee


Writers Born 12 July:

Adam Johnson

Amanda Hocking

Donald E. Westlake

Elias Khoury

Henry David Thoreau

Pablo Neruda


Writers Born 13 July:

Carolyn Mackler

David Storey

Jane Hamilton

John Clare

Monique Wittig

Wole Soyinka


Writers Born 14 July:

Brian Selznick

F.R. Leavis

Irving Stone

Jeff Lindsay

Natalia Ginzburg

Susan Howatch


Writers Born 15 July:

Clive Cussler

Hammond Innes

Iris Murdoch

Jacques Derrida

Richard Russo


Writers Born 16 July:

Andrew Smith

Anita Brookner

Frances Spalding

James Still

Robert Sheckley

Tony Kushner


Writers Born 17 July:

Chris Crutcher

Cory Doctorow

Erle Stanley Gardner

Shmuel Agnon


Writers Born 18 July:

Elizabeth Gilbert

Elizabeth Jennings

Hunter S. Thompson

Jessamyn West

Margaret Laurence

William Makepeace Thackeray


Writers Born 19 July:

A.J. Cronin

Alice Dunbar Nelson

Garth Nix

Lisa Jewell

Thulani Davis


Writers Born 20 July

Alistair MacLeod

Cormac McCarthy

Erik Axel Karlfeldt

Henry Dumas

Jess Walter


Writers Born 21 July:

Ernest Hemingway

Hart Crane

John Gardner

Michael Connelly

Sarah Waters

Tess Gallagher

Wendy Cope


Writers Born 22 July:

Akhil Sharma

Bryan Forbes

David Shields

Jeremy Lloyd

Pete Dexter

S.E. Hinton

Tom Robbins


Writers Born 23 July:

Elspeth Huxley

Lauren Groff

Lisa Alther

Mohsin Hamid

Raymond Chandler

Vikram Chandra


Writers Born 24 July:

Alexandre Dumas

Banana Yoshimoto

Lord Dunsany

Madeline Miller

Percy FitzPatrick

Zelda Fitzgerald


Writers Born 25 July:

Elias Canetti

Eric Hoffer

Josephine Tey

Melissa Marr


Writers Born 26 July:

Aldous Huxley

André Maurois

Antonio Machado

Bernice Rubens

Carl Jung

George Bernard Shaw

Nicholas Evans


Writers Born 27 July:

Bharati Mukherjee

Cassandra Clare

Elizabeth Hardwick

Jack Higgins

Kate Elliott

Joseph Mitchell

Victoria Aveyard


Writers Born 28 July:

Beatrix Potter

Gerard Manley Hopkins

John Ashbery

Kwame Dawes

Malcolm Lowry


Writers Born 29 July:

Alexis de Tocqueville

Chang-Rae Lee

Chester Himes

Mary Lee Settle

Sharon Creech

Stanley Kunitz


Writers Born 30 July:

Ann Brashares

Emily Brontë

Patrick Modiano

William H. Gass


Writers Born 31 July:

Faye Kellerman

JK Rowling

Kim Newman

Primo Levi

Susan Cheever


https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

5. 8.
Hajdu, Vladimír
(5. 8. 1963 Bratislava -,)
60. výročie narodenia
Herec
Gymnázium absolvoval v Šamoríne. S herectvom začínal v Divadle Ludus. V r. 1987 absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a stal sa členom Divadla pre deti a mládež v Trnave, kde účinkoval tri roky. Spolu s Romanom Luknárom bol na polročnej stáži v Madride na Kráľovskej akadémii dramatických umení. Od r. 1990 je členom divadla Astorka Korzo ´90. Za postavu Valmonta v Kvarteto získal ocenenie Dosky 2000 za najlepší mužský herecký výkon. S kolegom a dlhoročným priateľom Romanom Luknárom si kúpil loď na petržalskom brehu Dunaja, v ktorej sa nachádza Divadlo v podpalubí, galéria a kaviareň. Prvé divadelné predstavenie Žena v konkurze sa na Lodi uskutočnilo v októbri 2007.
65

8. 8.
Czafiková, Helena
(8. 8. 1938 Hrušky, Česko - )
85. výročie narodenia
Cvičiteľka
Dlhoročná cvičiteľka, organizátorka a od r. 1990 predsedníčka Klubu rekreačnej telesnej výchovy a športu v Dunajskej strede. Významne ovplyvnila športové talenty mesta Dunajská Streda. Obetavo vytvorila možnosti na zmysluplné využívanie voľného času občanov mesta od detí až po seniorov. Jej celoživotnú prácu a dielo možno považovať za trvalý prínos do športového a kultúrneho života SR.


9. 8.
Rényi, Zoltán, MUDr.
(9. 8. 1908 Kysucké Nové Mesto – 29. 4. 1986 Bratislava)
115. výročie narodenia
Lekár
Maturoval na štátnom gymnáziu v Zlatých Moravciach. Medicínu študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako výborný študent získal štipendium na Parížskej Sorbonne, kde absolvoval časť svojho štúdia. V r. 1932 nastúpil ako sekundárny lekár do Trenčína. Po roku prestúpil do nemocnice v Trnave, kde pôsobil aj ako osobný lekár miestneho biskupa, hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. V r. 1938 si otvoril vlastnú súkromnú lekársku prax a pôsobil ako praktický lekár v Seredi. V r. 1946 odišiel do Vrbového. V r. 1953 bol preložený do Baloňa, kde pôsobil do r. 1978, kedy sa presťahoval do Bratislavy. Pochovaný je v Bratislave. V r. 2008 mu odhalili pamätnú tabuľu v obci Baloň.


12. 8.
Marczell, Mihály
pseudonym Kisudvarnoki, Mihály
(12. 8. 1883 Dunajská Streda – 6. 12. 1962 Budapešť, Maďarsko)
140. výročie narodenia
Farár, univerzitný profesor, náboženský spisovateľ, redaktor, cenzor
Študoval v Komárne a v Bratislave. Teológiu študoval v Ostrihome, v Budapešti a v r. 1906-1908 vo Viedni, kde získal aj doktorský titul. 26. apríla 1906 bol ordinovaný za kňaza. Pôsobil v Budapešti ako katechét, v r. 1909 - 1918 učiteľ náboženstva na štátnom gymnáziu. Od r. 1908 prézentant Kongregácie Regnum Marianum. V r. 1913 založil skautskú skupinu Lastovička. V r. 1916 - 1918 pôsobil ako vojenský duchovný na talianskom fronte. V r. 1918 - 1919 riaditeľ a učiteľ teológie v Ostrihome. Od r. 1919 riaditeľ Kolégia svätého Imricha Vysokej školy v Budapešti. Od r. 1928 súkromný učiteľ , od r. 1936 riadny pedagóg na Bohosloveckej fakulte Univerzity Pétera Pázmánya. Bol aj dekanom a prodekanom tamtiež. Do r. 1952 riaditeľ Centrálneho ústavu na výchovu duchovných (Központi Panevelő Intézet).
27. 4. 2007 – odhalili pamätnú tabuľu na jeho počesť v Dunajskej Strede.


15. 8.
Fojtík, Karol, Ing.
(27. 8. 1922 Valašské Klobouky, Česko – 15. 8. 1988 Bratislava)
35. výročie úmrtia
Šľachtiteľ
Základnú školu navštevoval v Drženiciach, meštiansku školu v Broumove a vo Valašských Kloboukoch. Potom študoval na Vyššej hospodárskej škole v Martine, v r. 1945 - 1948 poľnohospodárstvo na SVŠT v Bratislave a na Vysokej škole zemědělskej v Brne (Česko). Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Najskôr pracoval na šľachtiteľskej stanici Nový Dvor v Sládkovičove. Od r. 1949 pracoval vo Výskumnom ústave kukurice v Trnave na pracovisku v Topoľníkoch, najprv ako šľachtiteľ – asistent, postupne samostatný šľachtiteľ a hlavný šľachtiteľ – vedúci šľachtiteľ. Od r. 1980 na invalidnom dôchodku. Zaslúžil sa o rozvoj šľachtenia hybridnej kukurice na Slovensku, výrobu hybridného osiva a zavádzanie hybridov do praxe. Jeho pričinením sa začala budovať nová šľachtiteľská stanica v Topoľníkoch. Je autorom a spoluautoromodborných publikácií o kukurici, odborných článkov v časopisoch Pôda a úroda, Slovosivo a Záhradníctvo.
Vyznamenania:
1960 Za zásluhy o výstavbu

Slovenskí spisovatelia:

1.8.1825 -- vo Zvolene sa narodil spisovateľ a redaktor Mikuláš Štefan Ferienčík. Bol redaktorom Pešťbudínskych vedomostí. Písal krátke prózy a spoločenské poviedky, v jeho tvorbe doznieval národný romantizmus štúrovcov — zbierka poviedok: Jedľovský učiteľ. Preložil Gogoľovho Revízora, vydával a redigoval mesačníky Národný hlásnik a Orol. Zomrel 3. marca 1881 v Martine.

1.8.1921 -- v Žiline sa narodil novinár, publicista, spisovateľ a básnik Miro Procházka. Vyštudoval Vysokú školu obchodnú. V r. 1943 debutoval zbierkou Vejárom tvojich mihalníc. Spolupracoval s časopismi Elán a Tvorba, bol redaktorom Kultúrneho života a šéfredaktorom mesačníka Film a divadlo. Napísal denník z rímskej olympiády Arrivederci Roma, knihu Most cez rieku Inn o Zimných olympijských hrách v Innsbrucku. Autor rozhlasových a divadelných hier. Zomrel 18. októbra 2005.

4.8.1869 -- v Martine vznikol celonárodný spolok slovenských žien Živena. Podnet na jeho založenie dal publicista Ambro Pietor, prvou predsedníčkou bola Anna Pivková a od roku 1894 ho viedla spisovateľka Elena Maróthy-Šoltésová.

4.8.1997 -- v Bratislave zomrel slovenský básnik a literárny vedec Ján Brezina. V rokoch 1943 — 46 pracoval v Literárnovednom ústave SAV a odtiaľ odišiel pracovať do Matice slovenskej v Martine. V rokoch 1952 — 54 bol šéfredaktorom vydavateľstva Matice slovenskej, odkiaľ sa vrátil do Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde zostal pracovať až do roku 1984, kedy odišiel do dôchodku. Narodil sa 1. januára 1917 vo Východnej.

5.8.1964 -- v Bratislave zomrela spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová-Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom: Hore grúňom-dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a i., redigovala časopis Slniečko. Ďalšia tvorba: Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Jánošík. Narodila sa 28. júna 1905 vo Vrbici.

7.8.1819 -- vo Veľkom Krtíši sa narodil básnik, evanj. kňaz August Horislav Škultéty. Bol riaditeľom slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej. Podieľal sa na vytvorení národného programu štúrovcov. Písal poéziu, literatúru pre mládež, zaoberal sa literárnou históriou. Bol zberateľom slovenských ľudových rozprávok. Zomrel 21. mája 1892 v Kraskove.

8.8.1937 -- v Brezne zomrel spisovateľ, politik, evanj. farár Martin Rázus. Patril medzi najplodnejších a najaktívnejších slovenských spisovateľov medzivojnového obdobia. Bol prívržencom autonómie Slovenska, po 1. sv. vojne sa stal predstaviteľom Slovenskej národnej strany, v r. 1929 — 37 bol jej predsedom. Básnické zbierky: Z tichých a búrnych chvíľ, To je vojna, Hoj, zem drahá, Kameň na medzi, romány: Svety, Júlia, Odkaz mŕtvych, Maroško, Maroško študuje, Bača Putera. Zo svojich náboženských esejí, veršovaných modlitieb a piesní zostavil knihy Z nášho chrámu a Pred tvárou božou. Svoje názory vysvetľuje v knihe rozhovorov so synom Argumenty. Narodil sa 18. októbra 1888 vo Vrbici, dnes časť Liptovského Mikuláša.

8.8.1977 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Ľudo Zelienka, pseud. Ujo z Detvy. Napísal humoristické knihy Detvianska nátura, Poľovnícke smiechoty, Rybárske smiechoty, Športové smiechoty, divadelné hry pre deti Detvanček a Hopsasa vo svete nestratia sa, Figliari spod Poľany. Bol ľudovým rozprávačom. Narodil sa 5. decembra 1917 vo Zvolene.

10.8.1822 -- v Hornom Záturčí sa narodil spisovateľ Ján Kalinčiak. Literárny kritik, tvorca romantickej prózy, spolupracovník Ľudovíta Štúra. Patril medzi prvých spisovateľov, ktorí začali písať spisovnou slovenčinou. Jeho najvýznamnejším dielom je humoristicky ladená próza Reštavrácia. Ďalšie diela: Mních, Milkov hrob, Serbianka, Púť lásky, Bozkovci, Mládenec slovenský. Zomrel 16. júna 1871 v Martine.

10.8.1922 -- v Klenovci sa narodil prozaik, kultúrny a politický činiteľ Vladimír Mináč. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas vojny bol väznený v koncentračných táboroch a po vojne pracoval ako novinár. V r. 1974 — 90 bol predsedom Matice slovenskej. Po novembri 1989 bol poslancom SNR za KSS a SDĽ. Vo svojom prvom románe Smrť chodí po horách zachytil skúsenosti zo SNP. Pokračovaním je román Včera a zajtra. Ďalej napísal román Modré vlny, zbierku poviedok Na rozhraní a za vrchol jeho tvorby je považovaná trilógia: Generácia — Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň o spoločenských pomeroch na Slovensku v období vojny, SNP a prvých povojnových rokov. Napísal tiež satirický román Výrobca šťastia, knihy poviedok Tmavý kút, Záznamy, eseje: Dúchanie do pahrieb, Zobrané spisy J. M. Hurbana. Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave.

10.8.1925 -- vo Veľkom Rovnom sa narodil spisovateľ Vladimír Ferko. Bol redaktorom v Smene, Novom slove, Predvoji a Smene na nedeľu. Medzi jeho najznámejšie diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Román o osudoch drotárskej dynastie Ako divé husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom, bol sfilmovaný ako televízny seriál. Profesiu drotárstva predstavil v knihe Svetom, moje svetom. Venoval sa aj faktografickej literatúre: Kniha o Slovensku, Zlatá kniha Slovenska, Slovensko — moja vlasť. Zomrel 24. októbra 2002 v Bratislave.

12.8.1966 -- v Bratislave zomrela poetka a prekladateľka Viera Szathmáryová-Vlčková, dcéra literárneho historika J. Vlčka a vnučka V. Paulinyho-Tótha. Dielo: Ulice života, Za domovinou, preklady francúzskej, anglickej a americkej literatúry. Narodila sa 9. júna 1900 v Prahe. SITA, kp;nr

14.8.1866 -- v Turčianskych Tepliciach zomrel evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány. Študoval na evanj. lýceu v Bratislave a teológiu v Jene. Bol profesorom na evanj. lýceu v Kežmarku, farárom vo Zvolene a v r. 1832 — 49 v Banskej Bystrici, vydával časopis Hronka. Od r. 1849 bol profesorom teológie vo Viedni, od r. 1860 superintendent evanj. cirkvi v Banskej Bystrici. V r. 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej. Zaslúžil sa o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor idylického eposu Běla, románu vo forme listov Ladislav a cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne: Kto za pravdu horí, Do zbroja, Slovania. Narodil sa 16. novembra 1806 v Brezne.

14.8.1919 -- v Krupine sa narodil literárny historik a publicista Juraj Špitzer. V r. 1938 začal študovať medicínu v Prahe, pre svoj židovský pôvod však bol internovaný na dva roky v zbernom koncentračnom tábore Nováky. Zúčastnil sa SNP a po vojne študoval na FF UK v Bratislave. Bol šéfredaktorom Kultúrneho života, tajomníkom Zväzu československých spisovateľov. Po r. 1969 bol zo spisovateľskej organizácie vylúčený, mal zákaz publikovať. Autor noviel: Biele oblaky, Patrím k vám, Letná nedeľa. Napísal scenáre k filmom: Posledný návrat, Zaprášené histórie, svedectvo o koncentračnom tábore Nováky: Nechcel som byť Žid. Po jeho smrti vyšiel súbor kníh Svitá, až keď je celkom tma. Zomrel 11. októbra 1995 v Bratislave.

17.8.1916 -- v Martine zomrel spisovateľ, literárny vedec, politik Svetozár Hurban Vajanský, vl. m. Svetozár Miloslav Hurban. Patril k vedúcim osobnostiam národného života na konci 19. stor. Po vyštudovaní práva v Bratislave pôsobil ako advokát, v r. 1878 — 1916 bol redaktorom a šéfredaktorom v Národných novinách. Za národne orientované články, ktoré v nich uverejňoval, bol väznený. V r. 1881 spolu s J. Škultétym obnovil Slovenské pohľady. Od 70. rokov bol v Slovenskej národnej strane. Dielo: básnické zbierky Tatry a more, Herodes, Spod jarma, Verše, novela Letiace tiene, romány Suchá ratolesť, Koreň a výhonky a i. Kritické práce vyšli pod názvom State o slovenskej literatúre. Syn J. M. Hurbana. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom.

18.8.1934 -- narodil sa prozaik Ján Johanides. Do literatúry vstúpil zbierkou Súkromie, ktorá bola ovplyvnená existencializmom. Napísal román Podstata kameňolomu a novelu Nie a po desaťročnej vynútenej prestávke publikoval Nepriznané vrany, Balada o vkladnej knižke, Marek koniar a uhorský pápež, Slony v Mauthausene, Pochovávanie brata, Holomráz, Dívaj sa do modrých očí Londýna a i.

18.8.2003 -- zomrela spisovateľka Mária Jančová, vl. m. Terézia Hečková, autorka literatúry pre deti a mládež. Manželka spisovateľa Františka Hečka. Bola učiteľkou a redaktorkou v Mladých letách. Debutovala zbierkou básní Blahoslavení. Vo svojom prozaickom diele Rozprávky starej matere, Carlucci, Žofkine rozprávky, Divé husi a i. sa upriamila na sociálny aspekt. Ďalšie rozprávkové knižky: O kapsičke, čo nechcela chodiť do školy, Kojko hľadá rozprávku, Braček a sestrička a i. Venovala sa prekladateľskej činnosti a literárnej publicistike. Narodila sa 25. decembra 1908 v Dolnej Lehote.

20.8.1941 -- v Bratislave sa narodil humorista, dramatik, prozaik, fejtonista a herec Július Satinský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského kultúrneho života. Vyštudoval divadelnú vedu, odbor dramaturgia na bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Spolu s Milanom Lasicom sa stal zakladateľom moderného slovenského humoru. V posledných rokoch ho mohli diváci vidieť v Štúdiu L&S v programe Šľak ma ide trafiť, či v inscenácii Jubileum. Vyšli mu knihy: Moji milí rodáci, Listy rodákom o nebezpečenstvách, ktoré im hrozia, Karavána šteká, psi idú ďalej, Šľak ma ide trafiť, Chlapci z Dunajskej ulice a Polstoročie s Bratislavou. U detí si získal popularitu vďaka knihe Rozprávky uja Klobásu. Posmrtne vyšla kniha spomienok Momentálne som mŕtvy, zavolajte mi neskôr. V minulosti bol literárne činný aj ako spoluautor scénok Nečakanie na Godota, divadelných hier Náš priateľ René, Deň radosti a Jubileum. Satinský zomrel 29. decembra 2002 v Bratislave.

24.8.1856 -- v Slovenskej Ľupči sa narodil jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny Samo Czambel. Študoval vo Viedni a v Prahe, pôsobil na prekladateľskom oddelení predsedníctva vlády v Budapešti. Desať rokov pracoval ako redaktor Slovenských novín, skúmal slovenský jazyk. Napísal knihy Slovenský pravopis a K reči o slovenskom pravopise, Rukoväť spisovnej reči slovenskej, Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, Slováci a ich reč. Zomrel 18. decembra 1909 v Csillaghegyi.

24.8.1904 -- v Rabčiciach sa narodil významný medzivojnový prozaik Milo Urban. Bol redaktorom v časopisoch Slovenský národ a Slovák, v r. 1940 — 45 šéfredaktor profašistického denníka Gardista. V r. 1945 emigroval do Rakúska, kde bol internovaný v americkej zóne, eskortovaný do ČSR a súdený. Vďaka intervencii I. Erenburga bol odsúdený na verejné pokarhanie. Autor realistických poviedok a noviel zo života horalov Za vyšným mlynom (námet pre Suchoňovu operu Krútňava), Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a románov z obdobia 2. sv. vojny Zhasnuté svetlá, Kto seje vietor, Železom po železe. V trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov hornooravského kraja v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Významné sú jeho rozsiahle pamäti Zelená krv. Zomrel 10. marca 1982 v Bratislave.

24.8.1990 -- v Bratislave zomrel spisovateľ pre deti a mládež Zlatko Klátik. Autor kníh: Rozprávky spod slnečníka, Tulák a Čakanka, literárnych publikácií: Hronského tvorba pre mládež, Svetová literatúra pre deti a mládež. Pracoval v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Narodil sa 24. januára 1922 v Starej Pazove, Juhoslávia.

26.8.1850 -- v Točnici sa narodil spisovateľ, evanj. kňaz Koloman Banšell. Teológiu študoval v Prešove, kde s Hviezdoslavom zostavil almanach Napred. Od r. 1874 bol farárom v malých obciach. Pre depresie ho liečili v Pešti, no napokon ukončil svoj život samovraždou. Tvorbou sa zaradil medzi priekopníkov slovenského realizmu. Jeho jediná básnická zbierka: Túhy mladosti, obsahuje pôvodnú tvorbu i preklady Petőfiho, Shellyho, Michelangela a iných. Vydal novelu Atalanta, ktorá bola kritickou alegóriou na súveké pomery na Slovensku. Zomrel 27. marca 1887 v Lučenci.

26.8.1929 -- v Bratislave sa narodil novinár Svetozár Štúr. Pochádzal z rodiny uhorských Štúrovcov, jeho pradedom bol brat Ľudovíta Štúra Samuel Štúr. Počas štúdia pracoval vo vysokoškolskom hnutí v oblasti kultúry, bol spoluzakladateľom a aktívnym členom súboru Lúčnica. V r. 1950 — 69 zahraničný spravodajca Čs. rozhlasu v Bratislave. Pre svoje postoje r. 1968 — 69 bol vylúčený z KSČ. Pracoval vo Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí a až do decembra 1989 mal zákaz publikovať. V r. 1990 — 92 bol riaditeľom ČSTK na Slovensku, neskôr pracoval v redakcii Národná obroda. Manžel teatrologičky Nelly Štúrovej, otec dirigenta a skladateľa Svetozára Štúra. Zomrel 13. novembra 2001 v Bratislave.

28.8.1908 -- v Blatnici sa narodila poetka Maša Haľamová. Niekoľko rokov žila v Tatrách na Štrbskom Plese, neskôr pracovala v martinskej Osvete a Mladých letách v Bratislave. Dielo: Dar, Červený mak, Smrť tvoju žijem, pre deti: Petrišorka, Hodinky a i. Prekladala z ruštiny, češtiny a lužickej srbštiny. Zomrela 17. júla 1995 v Bratislave.

29.8.1749 -- v Bratislave zomrel polyhistor Matej Bel, jeden zo zakladateľov modernej vlastivedy. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom školy v Klosterbergu, rektorom evanj. gymnázia v Banskej Bystrici a v Bratislave a farárom v Bratislave. Robil historický a zemepisný výskum Uhorska, autor spisu Hungariae antiquae et novae prodromus (Posol starého a nového Uhorska) a štyroch zväzkov nedokončeného diela Notitia Hungariae novae historico-geografica (Historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku). Inicioval vznik týždenníka Nova Posoniensia, bol uznávaným vedcom, členom vedeckých spoločností vo viacerých mestách v Európe. Autor jazykových učebníc, podporoval štvorjazyčnosť v Uhorsku. Narodil sa 24. marca 1684 v Očovej.

30.8.1903 -- v Brestovanoch sa narodil novinár, autor dobrodružno-historických próz Jozef Nižnánsky. Pôsobil vo viacerých týždenníkoch a vo vydavateľstvách Práca a Mladé letá. Do literatúry vstúpil ruralistickou básnickou zbierkou Medzi nebom a zemou. Románmi Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Studňa lásky, Lásky Žofie Bosniakovej, Cholera, Krásna Hedviga založil tradíciu dobrodružného ľudového čítania s historickými námetmi. Zomrel v Bratislave 7. marca 1976.

31.8.1921 -- v Slatinke nad Bebravou sa narodil rozhlasový a televízny režisér, básnik Ivan Teren, pseud. Ivo Teren. Počas SNP pôsobil v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici a redigoval noviny Mor ho! Po vojne vyštudoval FFUK v Bratislave. Vydal zbierku básní Rozstrieľané mesto a v r. 1948 vytvoril spolu s K. L. Zacharom v SND divácky obľúbené pásmo Rok na dedine. Bol riaditeľom SND, neskôr režisérom v rozhlase. Od r. 1962 pracoval v televízii, kde režíroval pôvodných autorov Jána Soloviča, Vlada Mináča, Ľuda Ondrejova, Hanu Zelinovú, Jána Jonáša. Autor dokumentárneho triptychu o teheránskej, jaltskej a postupimskej dohode.

31.8.1925 -- v Opatovciach nad Žitavou sa narodila spisovateľka pre deti a mládež Eleonóra Gašparová. Knihy: Spievajúce drevo Helena, Haló, hľadá sa braček, Ťažko je mustangovi, Medveď pre bračeka, Fontána pre Zuzanu, Koncert bez ruží a i.


Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz897KBAXrB


Magyar szerzők:

augusztus

3-án, 160 éve született Gárdonyi Géza (1863)

7-én, 83 éve született Bella István (1940)

7-én, 112 éve született Bibó István (1911)

10-én, 81 éve született Hajnóczy Péter (1942)

11-én, 152 éve született Heltai Jenő (1871)

12-én, 79 éve született Dobai Péter (1944)

14-én, 45 éve hunyt el Féja Géza (1978)

16-án, 95 éve született Juhász Ferenc (1928)

21-én, 105 éve született Lengyel Balázs (1918)

21-én, 70 éve született Szőcs Géza (1953)

27-én, 93 éve született Galgóczi Erzsébet (1930)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 August:

Andrea Cremer

David Gemmell

Herman Melville

M. R. James

Robert James Waller

Rose Macaulay

Warsan Shire


Writers Born 2 August:

Bei Dao

Isabel Allende

James Baldwin

Robert Holdstock

Rose Tremain


Writers Born 3 August:

Diane Wakoski

Leon Uris

P.D. James

Rupert Brooke

Walter Kirn


Writers Born 4 August:

Dennis Lehane

Fred Khumalo

JoJo Moyes

Knut Hamsun

Percy Bysshe Shelley

Robert Hayden

Tim Winton


Writers Born 5 August:

Conrad Aiken

David Baldacci

Guy de Maupassant

Wendell Berry


Writers Born 6 August:

Alfred Tennyson

Conor McPherson

Diane di Prima

John Graves

Paolo Bacigalupi


Writers Born 7 August:

Anne Fadiman

Betsy Byars

Garrison Keillor


Writers Born 8 August:

Jostein Gaarder

Marjorie Kinnan Rawlings

Sara Teasdale


Writers Born 9 August:

Barbara Delinsky

Daniel Keyes

Graeme Gibson

Jonathan Kellerman

P.L. Travers

Philip Larkin


Writers Born 10 August:

Barry Unsworth

Mark Doty

Susan Lewis

Suzanne Collins


Writers Born 11 August:

Alex Haley

Andre Dubus II

Angus Wilson

Enid Blyton

Mavis Gallant


Writers Born 12 August:

Chris Bohjalian

Jacinto Benavente

Katherine Boo

Linda Newbery

Robert Southey

Sue Monk Kidd

William Goldman


Writers Born 13 August:

Alfred Hitchcock

Kamila Shamsie

Sharon Kay Penman

Tom Perrotta


Writers Born 14 August:

Alice Adams

Bryce Courtenay

Danielle Steel

John Galsworthy

Russell Baker


Writers Born 15 August:

E. Nesbit

Edna Ferber

Julia Child

Stieg Larsson

Walter Scott


Writers Born 16 August:

Benjamin Alire Sáenz

Charles Bukowski

Diana Wynne Jones

Georgette Heyer

Jennifer Donnelly

Valeria Luiselli


Writers Born 17 August:

Herta Müller

Jessie Burton

Jonathan Franzen

Ted Hughes

V.S. Naipaul


Writers Born 18 August:

Brian Aldiss

Elsa Morante

Nicole Krauss

Paula Danziger

Sonia Levitin


Writers Born 19 August:

Frank McCourt

Jack Canfield

John Dryden

Jonathan Coe

Ogden Nash

Veronica Roth


Writers Born 20 August:

Etgar Keret

Greg Bear

H.P. Lovecraft

Jacqueline Susann

James Rollins


Writers Born 21 August:

Denise Mina

Jules Michelet

Robert Stone

Sharon Draper


Writers Born 22 August:

Annie Proulx

Diane Setterfield

Dorothy Parker

Kate Christensen

Peter James

Ray Bradbury


Writers Born 23 August:

Curtis Sittenfeld

Edgar Lee Masters

Nelson DeMille

William Ernest Henley

Willy Russell


Writers Born 24 August:

A.S. Byatt

Alexander McCall Smith

Ali Smith

Jean Rhys

John Green

Jorge Luis Borges

Malcolm Cowley

Orson Scott Card

Paulo Coelho

Stephen Fry


Writers Born 25 August:

Bret Harte

Frederick Forsyth

Howard Jacobson

Leonard Bernstein

Martin Amis

Taslima Nasrin


Writers Born 26 August:

Christopher Isherwood

Guillaume Apollinaire

John Buchan

Julio Cortázar

Paula Hawkins


Writers Born 27 August:

Antonia Fraser

Jeanette Winterson

Jill Lepore

Thando Mgqolozana

Theodore Dreiser


Writers Born 28 August:

Jack Vance

Janet Frame

Johann Wolfgang von Goethe

John Betjeman

Rita Dove

Robertson Davies

Tasha Tudor


Writers Born 29 August:

Gillian Rubinstein

Maurice Maeterlinck

Oliver Wendell Holmes

René Depestre

Thom Gunn


Writers Born 30 August:

Camilla Läckberg

Guy Kawasaki

Mary Shelley

N.H. Kleinbaum

Théophile Gautier


Writers Born 31 August:

DuBose Heyward

G. Willow Wilson

Kenneth Oppel

William Saroyan

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

 

4. 9.
Véghová, Hajnalka
(4. 9. 1973 Dunajská Streda -, )
50. výročie narodenia
Atlétka
Bývalá viacnásobná reprezentantka Československa i Slovenska v skoku do výšky v kategórii dorastu i juniorov. Zverenka trénera Michala Pogánya. Najväčší úspech: 5. miesto na MS v Plovdive v kategórii dorastu (185 cm). Získala 5 zlatých medailí na M ČSSR a M SR.


8. 9.
Barak, László
(8. 9. 1953 Mužla -, )
70. výročie narodenia
Básnik, publicista
Základnú školu navštevoval v rodnej obci. Maturoval na Strednej strojníckej škole v Košiciach. V r. 1973 - 1977 pôsobil ako novinár v redakcii Szabad Földműves. Od septembra 1977 bol pracovníkom Okresného osvetového strediska v Dunajskej Strede. Najprv publikoval v maďarských časopisoch a literárnom mesačníku Irodalmi Szemle. Bol šéfredaktorom denníku Nap a riaditeľom vydavateľstva Nap Kiadó, ktoré vydávalo regionálne noviny Csallóköz-Žitný ostrov. Žije v Malých Dvorníkoch.
Vyznamenania:
2003 Cena Imre Forbátha
2006 Osobitná cena Imre Madácha


Resely, Michal
(8. 9. 1813 Horné Saliby – 4. 7. 1892 Šamorín)
210. výročie narodenia
BotanikFilozofiu a teológiu študoval v Trnave. V r. 1836 bol vysvätený za kňaza. Kaplán v Lúčnici nad Žitavou, v Dunajskej Strede, od r. 1842 farár v Šamoríne. Venoval sa botanickému výskumu v miestach svojho pôsobenia, najmä v Malých Karpatoch a na Žitnom ostrove. Je autorom štúdie o chorobách rastlín spôsobených parazitmi. Bol dopisovateľom odborného časopisu Österreichische botanische Zeitschrift.


10. 9.
Mayer, Éva
(10. 9. 1983 Bratislava -,)
40. výročie narodenia
Akademická grafička
Po absolvovaní gymnázia v Šamoríne navštevovala Strednú odbornú školu výtvarných umení v Budapešti, odbor umelecká grafika. V r. 2003 - 2009 absolventka Maďarskej univerzity výtvarných umení v Budapešti odbor umelecká grafika pod vedením akademických grafikov Alajosa Eszika a Tibora Kissa Somorjaiho. V r. 2009 spravila štátnu záverečnú skúšku v odbore umelecká grafika a v odbore pedagógia umeleckej grafiky. Je nositeľkou Ceny Nadácie Jenő Barcsayho, Ceny Nadácie Bélu Kondora, Munkácsyho ceny.


11. 9.
Banyák, Štefan
(11. 9. 1938 Veľké Blahovo-,)
85. výročie narodenia
Muzikant, primáš
Pochádza z rómskej muzikantskej rodiny. Študoval na Základnej umeleckej škole v Bratislave, diaľkovo ukončil Ľudové konzervatórium v Bratislave. Ako 14 ročný so svojimi rovesníkmi založil svoju prvú skupinu. Ako mladý vystupoval s Hornožitnoostrovským maďarským folklórnym súborom. Bol členom Profesionálneho Vojenského súboru Víta Nejedlého v Prahe. Vystupoval aj vo Fínsku, vo Švédsku, v Nemecku, v Holandsku, vo Švajčiarsku a v Rakúsku. Jeho rómske ľudové skupiny sú už 20 rokov pravidelnými hosťami vo vysielaniach Slovenského rozhlasu v maďarskej reči, kde vydali 2 CD - nosiče. Viacero kaziet a CD vydal v zahraničí. Od r. 2003 je na dôchodku. Založil Občianske združenie dunajskostredských rómskych muzikantov. Hlavnou úlohou združenia je podporovať mladých talentovaných rómskych muzikantov a hlásať krásu rómskej hudby. Od r. 2004 organizuje spomienkovú slávnosť Jánosa Bihariho. Na jeho podnet v r. 2005 postavili v Dunajskej Strede pamätnú sochu Jána Bihariho. Tiež na jeho podnet sa stala Dunajská Streda v roku 2006 Medzinárodným pútnickým mestom rómskych muzikantov. Jeho srdcovou záležitosťou je výchova mladých rómskych muzikantov. Vybavil im podporu od Slovenskej republiky a mestského zastupiteľstva Dunajskej Stredy pre ďalšie vzdelávanie.
Vyznamenania:
2004 - Cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celoživotný prínos v oblasti hudby a kultúry
2005 Cenu Ministerstva kultúry Maďarskej republiky za rozvoj rómskej hudby a medzinárodnej spolupráce
2007 Pamätná medailou TTSK
2008 Ocenenie Rajkó Zenekar Budapest za svetový prínos a rozvoj rómskej muziky


Barta, Július
(23. 11. 1922 Štúrovo – 11. 9. 2008 Bratislava)
15.výročie úmrtia
Maliar
Gymnázium absolvoval v Nových Zámkoch a v Ostrihome, maturoval v Dunajskej Strede. V r. 1941 - 1942 študoval na výtvarnej škole Tibora Gallého v Budapešti. V r. 1949 - 50 v Bratislave študoval krajinkárstvo pod vedením Jána Mudrocha, Gustáva Malého a Dezidera Millyho. V r. 1950 - 1952 študoval v Bratislave pod vedením profesora Mudrocha komorné a monumentálne maliarstvo. V r. 1952 sa stal členom Združenia slovenských výtvarných umelcov. Za svoju tvorbu bol ocenený množstvom vyznamenaní, v r. 1975 Cenou Cypriána Majerníka, v r. 1989 štátnou cenou Zaslúžilý umelec. V r. 2002 ho odmenili Cenou Posonium, v Štúrove dostal cenu Pro Urbe. Žil a tvoril v Bratislave a v Radvani nad Dunajom.


15. 9.
Vámbéry, Ármin
tiež Wamberger, Hermann
Vamberger, Hermann
(19. 3. 1832 Dunajská Streda – 15. 9. 1913 Budapešť, Maďarsko)
110. výročie úmrtia
Orientalista, spisovateľ, cestovateľ, vysokoškolský učiteľ
Krajčírsky učeň a pomocník krčmára v Nyéku, potom študoval na gymnáziu vo Svätom Jure, od r. 1846 na gymnáziu v Bratislave, neskôr pokračoval v štúdiách v Pešti. R. 1850 - 1857 vychovávateľ a domáci učiteľ vo viacerých šľachtických rodinách v Pešti. V r. 1857 - 1863 podnikol výskumnú cestu na Blízky Východ, po r. 1863 cestu po Prednej a Strednej Ázii. Tu študoval semitské jazyky, geografické, etnografické a kultúrne osobitosti, taktiež sa zameral na Maďarom príbuzné národy. Začas poradca anglickej kráľovnej Viktórie pre otázky Východu. Od r. 1860 bol členom Maďarskej akadémie vied. V r. 1865 - 1905 vysokoškolský učiteľ orientálnych jazykov na univerzite v Budapešti, kde žil od r. 1905 na dôchodku.
Od detstva mal mimoriadne nadanie na jazyky, čím upútal pozornosť maďarských vzdelancov, s ich podporou podnikol v 1857 - 1861 prvú cestu do Istanbulu, kde sa venoval štúdiu semitských jazykov, 1862 - 1864 absolvoval niekoľko významných ciest do Prednej a Strednej Ázie, 1864 - 1865 pôsobil v Londýne, kde spracovával poznatky a skúsenosti zo svojich ciest. Jeho cieľom bolo potvrdiť tézu o turkickom pôvode maďarského národa, ktorú však vtedajšie rakúsko-maďarské vedecké kruhy neakceptovali. Autor približne 40 cestopisných, jazykovedných, etnografických a kultúrnohistorických prác a 2 slovníkov. Význam jeho diela spočíva v priblížení hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života a zvykov národov Prednej a Strednej Ázie a v prebudení záujmu európskych vzdelancov o ich kultúru, dejiny a zvyky. Poradca britskej a tureckej vlády pre záležitosti predného Východu. Spoluzakladateľ Uhorskej zemepisnej spoločnosti, 1860 člen korešpondent, 1876 akademik, 1893 čestný člen, 1894 riadiaci člen Uhorskej akadémie vied.


22. 9.
Mazáč, Milan
(22. 9. 1968 Bratislava -, )
55. výročie narodenia
Zápasník, olympionik
V r. 1979 ho spozoroval Lajos Nyársik, predseda organizácie šamorínskych zápasníkov. Od r. 1983 pretekal vo farbách bratislavskej Dunajplavby. V r. 1988 pretekár pražskej Rudej hvězdy. Po rozdelení Československa sa vrátil na Slovensko, usadil sa v Bratislave a znova začal pretekať za Dunajplavbu. Vynikajúce výsledky dosahoval pod vedením trénera Ľubomíra Lohyňu.
Najlepšie výsledky:
1993 – Majstrovstvá sveta – 6. miesto
1995 – Majstrovstvá sveta – 6. miesto
1995 – Majstrovstvá Európy – 2. miesto
1996 – Majstrovstvá Európy – 2. miesto
1996 – Letné olympijské hry, Atlanta – účasť 77


27. 9.
Morovics, Štefan, ThDr. Mons.
(4. 6. 1928 Kráľová nad Váhom - 27. 9. 2013 Bratislava)
10. výročie úmrtia
Farár
Za kňaza bol ordinovaný v Bratislave 29. 6. 1951. Po kaplánskom pôsobení v Leviciach, Kolárove, Hurbanove a Galante bol administrátorom farnosti v Jahodnej, Dubníku, Galante, Baloni a Dunajskej Strede. Od r. 1970 zastával úrad dekana. Od r. 1993 bol farárom vo farnosti Báč, následne sa stal výpomocným duchovným bratislavskej Farnosti svätého Martina. Diamantovú omšu mal 28. 6. 2011 v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Vyznamenania:
2006 Capellanus Sue Sanctitatis


28. 9.
Jakab, István, PhD.
(28. 9. 1928 Veľký Rakovec – 23. 11. 2013 Komárno )
95. výročie narodenia
Univerzitný profesor, docent
Študoval v Sárospataku, v Bratislave, v Budapešti. V r. 1956l profesorom a riaditeľom na SVŠ vo Veľkom Mederi. Od r. 1961 bol adjutantom na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave, od r. 1990 bol docentom. Od r. 1994 na dôchodku. Ako dôchodca vyučoval na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne rétoriku a štylistiku.
Vyznamenania:
1996 A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje
1996 Lőrincze-díj
2002 Strieborná plaketa Slovenskej republiky
2005 Cena Katedry
2008 Cena Fábryho
2009 Umelecká a literárna cena Posonium


29. 9.
Puobiš, Jozef
(29. 9. 1943 Nitra – 4. 4. 2016 Dunajská Streda)
80. výročie narodenia
Chemik, pedagóg
Študoval na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Pracoval v cukrovare v Dunajskej Strede, neskôr učil odborné predmety na stredných školách a potom podnikal. Bol členom šachových klubov a šachovým rozhodcom. Spevu sa venoval od detstva, v dospelosti spieval v Zbore slovenských učiteľov. Zapájal sa speváckych aktivít v kostole v Dunajskej Strede a sprevádzal kňaza na pohreboch ako kantor.

Slovenskí spisovatelia:

4.9.1976 -- v Bratislave zomrel básnik, novinár, verejný činiteľ Ladislav Novomeský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. st. Bol redaktorom v ľavicovej tlači, neskôr pracoval v Prahe v tlačových orgánoch strany a v DAV-e. Od r. 1939 žil na Slovensku, bol jedným z organizátorov SNP. Neskôr pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prvé básne publikoval časopisecky. V tvorbe sa spočiatku stotožnil s proletárskou literatúrou — zbierka: Nedeľa, v 30. a 40. rokoch obohatil svoje básnické dielo o prvky poetizmu: Romboid a symbolizmu: Otvorené okná, Pašovanou ceruzkou. Po vynútenej odmlke v 50. rokoch napísal poémy Vila Tereza, Do mesta 30 minút a zbierku básní Stamodtiaľ a iné. Autor esejí: Znejúce ozveny, Čestná povinnosť, Manifesty a protesty, Slávnosť istoty, Zväzky a záväzky. Prekladal z ruskej literatúry (B. Pasternak). Narodil sa 27. decembra 1904 v Budapešti.


6.9.1769 -- v Českom Brezove sa narodil básnik, literárny historik, evanj. kňaz Bohuslav Tablic, predstaviteľ osvietenstva. Počas štúdií v Jene založil Societas slavica a v r. 1810 v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť banského okolia — slovenskú literárnu a vedeckú spoločnosť. Vydal výber básní starších slovenských básnikov Slovenští veršovci a štyri zväzky Pamětí česko-slovenských básnířů. Autor didaktických a anakreontských básní, prekladov nemeckej a anglickej poézie, ktoré uverejnil v štyroch zväzkoch: Poezye. Písal knihy teologické, historické, hospodárske a právne s ľudovýchovným zameraním. Zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach.


6.9.1922 -- v Štítniku sa narodil básnik Ctibor Štítnický, vl. m. Tibor Dörner. Šéfredaktor Kultúrneho života, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ i Čs. filmu v Bratislave. Počas normalizácie v 70.rokoch mal zákaz publikovať. Debutoval zbierkou Presýpacie hodiny, zážitky z vojny zobrazil v zbierkach Červená šatka a Pochod miliónov. Napísal zbierky Rodina, Na teba myslím, Chlieb a ruže, Ostaň tu ešte chvíľu, verše pre deti: Jarný karneval, Rozprávky na predaj a i. Prekladal z maďarčiny. Zomrel 12. júna 2002 v Bratislave.


10.9.1887 -- v Chyžnom zomrel slovenský básnik, prozaik a historik Samuel Tomášik. Jeho verše sa stali národnými piesňami: Hej pod Kriváňom, Hej, Slované (Hej, Slováci), Ja som bača veľmi starý. Autor poézie: Básně a písně, historických próz s romantickými prvkami: Vešelínov odboj, Vešelínovo dobytie Muráňa, Malkotenti, Kuruci. Narodil sa 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici.


12.9.1822 -- v Sobotišti sa narodil štúrovský básnik, evanj. kaplán Ľudovít Jaroslav Šulek. Účinkoval v Slovenskom národnom divadle v Sobotišti, zapojil sa do revolučného hnutia, do rozširovania slovenských žiadostí. Významnú dokumentárnu hodnotu má jeho rukopisný denník z r. 1842 — 46. V máji 1848 ho uväznili v Komárne, kde 16. júna 1849 zomrel na choleru.


14.9.1979 -- v Bratislave zomrel básnik Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ básnického neosymbolizmu. Študoval evanj. teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz, neskôr bol učiteľom. Redaktor viacerých novín a časopisov: Mladé Slovensko, LUK, Slovenské smery, Tvorba, tiež tajomník Spolku slovenských spisovateľov a poslanec Národného zhromaždenia v Prahe a Slovenského snemu počas Slovenského štátu. Po vojne pôsobil na Povereníctve školstva a osvety, v Literárnom múzeu Janka Jesenského, bol tlačiarenským korektorom. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Narodil sa 1. novembra 1900 v Hodruši-Hámroch.


14.9.1958 -- v Trenčíne sa narodil spisovateľ, dramatik, herec a divadelný režisér Viliam Klimáček, zakladateľ bratislavského divadla GUNAGU.


15.9.1921 -- v Banskej Bystrici sa narodil dramatik Ivan Bukovčan. Bol dlhoročným dramaturgom Slovenského filmu. Napísal drámy Diablova nevesta, Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva, Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica, filmové scenáre Pieseň o sivom holubovi, Zvony pre bosých, triptych Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina. Zomrel 25. mája 1975 v Bratislave.


18.9.1945 -- v Bratislave sa narodil básnik a textár Kamil Peteraj. V r. 1970 — 80 dramaturg spevohry Novej scény v Bratislave. Autor básnických zbierok: Sad zimných vtákov, Čas violy, Kráľovná noci, Vychádzka s večernicou, Lipohrádok, Faust a margaréty, Minútové básne, Sekunda rozkoše, Dom panny, Lode v delíriu, Motýľ z iného neba, Lyrické korzo. Autor textov piesní pre film Smoliari, pre muzikál Cyrano z predmestia a textov populárnych piesní, ktoré naspievali o. i. Pavol Hammel, Marika Gombitová a Miro Žbirka. Knihy pre deti: Malá myš a veľký slon, Celý rok sa hráme.


19.9.1924 -- v Čiernom Balogu sa narodil spisovateľ Ladislav Ťažký, jeden z najproduktívnejších autorov slovenskej prózy. Zúčastnil sa 2. svet. vojny, študoval na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe. V r. 1967 — 68 pracoval v denníku Smena. Po auguste 1968 bol vylúčený z KSS a zo Zväzu slovenských spisovateľov a pracoval v Ústredí ľudovej umeleckej kultúry (ÚĽUV). Od r. 1979 sa venoval len písaniu. Po r. 1989 čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, člen Predsedníctva Matice slovenskej, externý poradca prezidenta. Debutoval zbierkami poviedok: Vojenský zbeh a Hosť majstra Čerta a zážitky z 2. sv. vojny opísal v novele Dunajské hroby. Romány: Amenmária, Pivnica plná vlkov, Evanjelium čatára Matúša, Aj na nebi je lúka, Pred potopou a i. Autor filmových scenárov, divadelných hier, literatúry pre mládež, cestopisov a publicistických textov. Zomrel 20. januára 2011 v Bratislave.


20.9.1902 -- v Tisovci sa narodil politik a publicista Vladimír Clementis. Po vyštudovaní práva v Prahe pôsobil ako advokát v Bratislave. Bol členom KSČ, v r. 1939 — 45 sa zúčastnil zahraničného odboja vo Francúzsku a Veľkej Británii, v r. 1945 — 48 bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, 1948 — 50 minister zahraničných vecí ČSR. Po vykonštruovanom stalinskom procese bol v r. 1951 zatknutý a 3. decembra 1952 ho v Prahe popravili. V r. 1963 bol rehabilitovaný. Autor ľavicovo orientovanej literárnej publicistiky: Slovenský ľud a odkaz T. G. Masaryka, Usmerňované Slovensko, Odkazy z Londýna a osobne ladených kníh: Nedokončená kronika a Listy z väzenia.


21.9.1922 -- v Píle-Častej sa narodila spisovateľka Mária Haštová, rod. m. Hilda Grellnethová. Venovala sa literárnej tvorbe pre deti a mládež, bola pracovníčkou Pedagogického nakladateľstva a vedúcou redaktorkou časopisu pre deti Zornička. Dielo: Kvietky, Zlatovláska, Zo starej horárne, O starenke z ostrého vrchu a i.


22.9.1811 -- v Rakši sa narodil jazykovedec, evanj. kňaz Michal Miloslav Hodža. Organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie. Bol farárom v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne stúpenec Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti, neskôr spolu s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Iniciátor Slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných rokoch 1848 — 49 signatár Žiadostí slovenského národa, organizátor povstania. Neskôr sa venoval najmä cirkevným záležitostiam, v r. 1862 bol suspendovaný a od r. 1867 žil v Těšíne. Napísal spis Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo a jazykovedné práce Epigenes Slovenicus (Potomok slovenský) a Větín o slovenčine. Básnická tvorba: Matora, Slawomiersky, Vieroslavín. Zomrel 26. marca 1870 v Českom Těšíne.


28.9.1950 -- v Starej Pazove v Juhoslávii zomrel slovenský spisovateľ a dramatik, evanj. farár Vladimír Hurban Vladimírov, pseud. VHV, vl. m. Vladimír Konštantín Hurban, vnuk spisovateľa J. M. Hurbana. Dielo: Pazovské čítanie, Záveje, Zem, Milica Nikoličová, S.O.S., Homo sapiens, Zámka škripí. Narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove.


29.9.1919 -- vo Veľkej Slatine sa narodila autorka literatúry pre deti a mládež Mária Ďuríčková, vl. m. Mária Masaryková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka časopisov Zornička, Slniečko a Družba, vydavateľstva Mladé letá. Knihy: My z ôsmej A, Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Biela kňažná, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Majka Tárajka a i. Prekladala z ruštiny, češtiny a nemčiny. Zomrela 15. marca 2004.


29.9.1975 -- v Bratislave zomrel básnik Pavol Horov, vl. m. Pavol Horovčák. Pôvodne učiteľ, neskôr pracoval v Čs. rozhlase v Košiciach a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Jeho tvorba bola blízka nadrealizmu, ovplyvnená vojnovými zážitkami. Debutoval zbierkou Zradné vody spodné. Ďalšie zbierky: Nioba matka naša, Defilé, Návraty, Balada o sne. Jeho umeleckým vrcholom je básnická skladba Vysoké letné nebo. Neskôr mu vyšli zbierky Koráby z Janova, Ponorná rieka. Prekladal poľskú, ruskú a bulharskú poéziu. Narodil sa 25. mája 1914 v Bánovciach nad Ondavou.


30.9.  Medzinárodný deň prekladateľov — sviatok sv. Hieronýma, patróna tlmočníkov a prekladateľov

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar


Magyar szerzők:

szeptember

4-én, 96 éve született Sánta Ferenc (1927)

4-én, 84 éve született Lengyel Péter (1939)

5-én, 111 éve született Kálnoky László (1912)

8-án, 89 éve született Kalász Márton (1934)

11-én, 78 éve született Cs. Gyímesi Éva (1945)

12-én, 135 éve született Tersánszky Józsi Jenő (1888)

14-én, 81 éve született Czakó Gábor (1942)

14-én, 53 éve született Térey János (1970)

15-én, 100 éve született Fejes Endre (1923)

20-án, 126 éve született Tamási Áron (1897)

22-én, 113 éve született Faludy György (1910)

24-én, 113 éve született Vas István (1910)

30-án, 96 éve született Bajor Andor (1927)

30-án, 110 éve született Gombos Gyula (1913)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 September:

Blaise Cendrars

Edgar Rice Burroughs

Jean Burden

Jesse Kellerman

Marguerite Gardiner

Nelson George

Timothy Zahn

 

Writers Born 2 September:

Allen Drury

Eugene Field

Jack M. Bickham

Joseph Roth

 

Writers Born 3 September:

Adriana Trigiani

Alison Lurie

Jenny Han

Kiran Desai

Lawrence Clark Powell

Malcolm Gladwell

Sarah Orne Jewett

 

Writers Born 4 September:

David Lagercrantz

Joan Aiken

Mary Renault

Richard Wright

 

Writers Born 5 September:

Arthur Koestler

Frank Yerby

John Cage

Sam Hamill

 

Writers Born 6 September:

Alice Sebold

China Miéville

Christopher Brookmyre

Henry Seidel Canby

Robert Pirsig

Vendela Vida

 

Writers Born 7 September:

David Levithan

Edith Sitwell

Jennifer Egan

Margaret Landon

Michelle Paver

Taylor Caldwell

 

Writers Born 8 September:

Ann Beattie

Frédéric Mistral

Jon Scieszka

Lang Leav

Michael Frayn

 

Writers Born 9 September:

Bob Shacochis

James Hilton

Leo Tolstoy

Phyllis A. Whitney

 

Writers Born 10 September:

Carl Van Doren

Cyril Connolly

Georgia Douglas Johnson

Marian Keyes

Mary Oliver

 

Writers Born 11 September:

Andre Dubus III

D.H. Lawrence

James McBride

Jessica Mitford

  1. Henry

 

Writers Born 12 September:

Charles Dudley Warner

H.L. Mencken

James Frey

Michael Ondaatje

Stanisław Lem

 

Writers Born 13 September:

Daniel Defoe

  1. Lockhart

J.B. Priestley

Roald Dahl

Sherwood Anderson

 

Writers Born 14 September:

Anne Bernays

Bernard MacLaverty

Eric Bentley

Geraldine Brooks

Henrietta Rose-Innes

 

Writers Born 15 September:

Agatha Christie

Chimamanda Ngozi Adichie

François de La Rochefoucauld

Jean Renoir

Jesse Andrews

 

Writers Born 16 September:

Breyten Breytenbach

Elizabeth McCracken

James Alan McPherson

John Knowles

Julia Donaldson

 

Writers Born 17 September:

Brian Andreas

Cheryl Strayed

Deena Metzger

Gail Carson Levine

John Creasey

Ken Kesey

William Carlos Williams

 

Writers Born 18 September:

Anna Deavere Smith

Christopher Ricks

Lynn Abbey

Samuel Johnson

 

Writers Born 19 September:

Ingrid Jonker

Keorapetse William Kgositsile

Laurie R. King

Penelope Mortimer

Rebecca Skloot

William Golding

 

Writers Born 20 September:

Charles Williams

Donald Hall

George R.R. Martin

Jude Deveraux

Upton Sinclair

 

Writers Born 21 September:

Fannie Flagg

H.G. Wells

Leonard Cohen

Sarah Rees Brennan

Stephen King

 

Writers Born 22 September:

Alice Meynell

Elizabeth Bear

Fay Weldon

Rosamunde Pilcher

 

Writers Born 23 September:

Anne Desclos

Emmuska Orczy

Frank Cottrell Boyce

Jennie Shortridge

Justine Larbalestier

Wesley Chu

 

Writers Born 24 September:

David Drake

Eavan Boland

Eleanor Catton

  1. Scott Fitzgerald

Horace Walpole

Richard K. Morgan

 

Writers Born 25 September:

Bell Hooks

Carlos Ruiz Zafón

Kristin Hannah

Luanne Rice

Shel Silverstein

William Faulkner

 

Writers Born 26 September:

Bernice L. McFadden

Jane Smiley

Mark Haddon

Minette Walters

T.S. Eliot

Will Self

 

Writers Born 27 September:

Irvine Welsh

Jim Thompson

Jonathan Evison

Katie Fforde

Louis Auchincloss

 

Writers Born 28 September:

Piper Kerman

Rosario Ferré

Simon Leys

Simon Winchester

 

Writers Born 29 September:

Colin Dexter

Donna Leon

Elizabeth Gaskell

Miguel de Cervantes

 

Writers Born 30 September:

Cecelia Ahern

Eileen Chang

Laura Esquivel

Margie Orford

Ta-Nehisi Coates

Téa Obreht

Truman Capote


https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

 

1. 10.
Poševka, Jozef, Ing.
(1.10. 1943 Prešov – 31. 7. 2004 Dunajská Streda)
80. výročie narodenia
Elektroinžinier
Vyrástol v Tatranskej Lomnici. Do základnej školy chodil v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci. Jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Poprade a ukončil s maturitou v r. 1960. Na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave vyštudoval odbor Výroba, rozvoj a využitie elektrickej energie a v r. 1965 získal titul Ing. Po krátkej miestenkovej štácii začal pôsobiť ako investor na priehrade Liptovská Mara. Po jej uvedení do prevádzky prešiel na hydroelektráreň Čierny Váh. Po päťročnej prevádzke odchádza na výstavbu Vodného diel Gabčíkovo, kde bol vedúcim oddelenia a od r. 1989 riaditeľom. Zabezpečoval výstavbu a prevádzku turbín, generátorov a rozvodní na Vodnom diele Gabčíkovo do odchodu do dôchodku 31.12.2003. Bol ženatý a otcom dvoch detí. Žil 20 rokov v Dunajskej Strede.


2. 10.
Čeřovský, Jozef
(16. 3. 1895 Náchod, Česko – 2. 10. 1963 Kvetoslavov)
60. výročie úmrtia
Filmový pracovník, podnikateľ
Študoval na gymnáziu v Náchode (nedokončil). Sprvu pracoval v otcovej kamenárskej dielni, v r. 1920 - 1932 rotmajster československej armády v Bratislave, v r. 1932 - 1945 samostatný podnikateľ, v r. 1945 - 1952 tajomník Spolku majiteľov domov a domčekov v Bratislave, 1953 - 1962 pracovník Zväzarmu v Zlíne, v r. 1962 - 1963 žil na dôchodku v Kvetoslavove. V čs. armáde, kde pôsobil ako kultúrny referent sa zoznámil s kinematografiou. R. 1930 získal licenciu na požičiavanie filmov, od r. 1932 majiteľ prvej slovenskej filmovej požičovne Elite v Bratislave, ktorá ako jediná pripravovala do zahraničných filmov slovenské titulky. R. 1937 - 1938 vydával slovenskú verziu československého filmového žurnálu UFA Elite žurnál, od r. 1939 týždenník Nástup.


Matus, János
(2. 10. 1938 Veľký Meder -,)
85. výročie narodenia
Dirigent, pedagóg, korepetítor
Bol zakladateľom mestského speváckeho zboru a aktívne sa zapájal aj do práce miestneho ochotníckeho divadelného súboru. V súčasnosti vyučuje na bratislavskom konzervatóriu mladých adeptov herectva pohybovú kultúru ako ich korepetítor. Bol dirigentom hudobných telies v divadlách Nová scéna v Bratislave a Divadlo Jána Záborského v Prešove. Dirigoval aj svetoznámy hudobný súbor SĽUK-u. Ako klavirista koncertoval doma i v zahraničí.
Vyznamenania:
2016 Pro Urbe mesta Veľký Meder


Varga, Viktor, Mgr. Art.
(2. 10. 1978 Dunajská Streda -,)
45. výročie narodenia
Herec, režisér
Základnú školu navštevoval v Topoľníkoch. V r. 1997 – 2001 študoval na Katolíckej vysokej škole pedagogickej v Zsámbéku (Maďarsko) a na Vysokej škole divadelnej Mari Jászaiovej, súčasne bol hercom a tlačovým referentom Divadla Mari Jászaiovej v Tatabányi (Maďarsko). V r. 2001 zakladajúci šéfredaktor časopisu MASZK. V r. 2002 – 2008 herec v Győri (Nemzeti Színház). Od r. 2005 zakladajúci člen a herec Cervinus Teatrum v Sarvaši. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vyštudoval odbor réžia – dramaturgia. (2012). Od r. 2014 režisér v Sarvaši.


11. 10.
Both, Ján, MUDr.
(18. 6. 1889 Zlaté Klasy-Rastice – 11. 10. 1938 Bratislava)
85. výročie úmrtia
Lekár-gynekológ
Ľudovú školu navštevoval v Rasticiach, študoval na gymnáziu vo Svätom Jure a v Lugoji (Rumunsko), medicínu na univerzite v Kluži, MUDr. na univerzite v Budapešti. Asistent na gynekologickej klinike v Budapešti, potom na prvej ženskej klinike Alžbetínskej univerzity a súkromný lekár v Bratislave. Najprv si otvoril gynekologickú a pôrodnícku ambulanciu, 1925 zriadil súkromné sanatórium Caritas pre pôrodníctvo, ženské choroby a chirurgiu, kt. 1931 predali Penzijnému ústavu súkromných úradníkov. Autor článkov o príčinách eklampsie.


14. 10.
Gálfy, Ľudovít
(14. 10. 1913 Horná Potôň – 1. 10. 1994 Zvolen)
110. výročie narodenia
Atlét
Slovenská vytrvalecká jednotka v 40. rokoch minulého storočia. Začínal v Trnave, kde štartoval za TŠS. V r. 1945 získal titul majstra Slovenska v behu na 5000 m na dráhe aj na ceste a v behu na 10 000 m. Na M ČSR v Prahe získal bronz. V bežeckej kariére pokračoval na dlhých tratiach na slovenských veteraniádach.


15. 10.
Bárdos, Gabriel
(15. 10. 1953 Bratislava - )
70. výročie narodenia
Kultúrny pracovník, verejný činiteľ
Maturoval na maďarskom gymnázium v Senci. Na Pedagogickej fakulte v Nitre získal diplom učiteľa na II. cyklus škôl. Po základnej vojenskej službe pôsobil na Ústrednom výbore Csemadoku v Bratislave. V r. 1985 – 1988 riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne. V r. 1988 – 1990 riaditeľ sekretariátu ÚV Csemadoku, neskôr tajomník pre umeleckú prácu tamtiež. V r. 1995 – 1998 pedagóg na Strednej odbornej škole Slovenského zväzu spotrebných družstiev a Hotelovej akadémii v Šamoríne. V r. 1998 – 2010 zástupca primátora a v r. 2010 - 2018  primátor Šamorína.


18. 10
Czajlik, Eugen
(18. 10. 1953 Ohrady -)
Hasič, podnikatel
70. výročie narodenia
Maturoval na Gymnáziu v Dunajskej Strede. Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre vyštudoval odbor plemenársky zootechnik. Členom základnej organizácie Požiarnej ochrany v Ohradoch sa stal v r. 1968. Od 1. 6. 1976 pracuje na Okresnom výbore Zväzu požiarnej ochrany v Dunajskej Strede ako tajomník pre školenia a výcvik. V r. 1978 ukončil dvojročnú diaľkovú školu Požiarnej ochrany v Martine. 1. 6. 1982 ho zvolili za vedúceho tajomníka OV ZPO v Dun. Strede a túto funkciu vykonáva dodnes, ako úradujúci podpredseda, riaditeľ OV DPO. Od r. 1989 až dodnes je predsedom DHZ v Dunajskom Klátove. V r. 1998 – 2006 ho zvolili za starostu obce. Ostal verný dobrovoľnej požiarnej ochrane. Od r. 2002 vykonáva funkciu podpredsedu – veliteľa DPO TTSK. Od r. 1987 ako súkromný podnikateľ chová kone. V Dunajskom Klátove vybudovali rodinný podnik Czajlik Ranch, ktorý ponúka množstvo alternatív pre všetkých, ktorí si chcú zašportovať. V každom roku usporiadajú medzinárodné parkúrové preteky o Klátovský pohár). Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní, napr. v r. 2002 mu udelili Pamätný list Prezidenta SR, v r. 2003 Za zásluhy o rozvoj požiarnej ochrany, v r. 2006 Ďakovný list za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie, v r. 2008 Za medzinárodnú spoluprácu III. stupňa od Sdružení hasiču Čech, Moravy a Sliezska. V r. 2010 získal pamätnú medailu Za dlhoročnú zaslúžilú prácu pri rozvoji ochrany pred požiarmi na Slovensku, v r. 2011 medailu sv. Floriána, v r. 2012 dostal cenu Pro bono eclesias, v r. 2014 Zaslúžilý člen DPO SR. V r. 2012 za jeho dlhoročnú humanitárnu a obetavú prácu ho pasovali za rytiera do Radu sv. Juraja


Kozma, František Xavér, PhDr.
(18. 10. 1728 Zlaté Klasy – 29. 11. 1806 Lovasberény, Maďarsko)
295. výročie narodenia
Náboženský spisovateľ, učiteľ
V r. 1744 vstúpil do jezuitskej rehole. Študoval na univerzite v Trnave. Bol učiteľom na jezuitských gymnáziách v Székesfehérvári, Gyöngyösi, Győri a Bratislave, kazateľom v Trnave a Budíne, prefektom seminára a profesorom metafyziky na univerzite v Trnave, profesorom kanonického práva na univerzite v Košiciach, vychovávateľom u grófa Cirákiho, po rozpustení rehole 1773 svetským kňazom v ostrihomskej diecéze. Je autorom oslavných rečí a školských divadelných hier. Jeho najznámejším dielom je Jekonias.


25. 10.
Beke, Zsolt
(25. 10. 1973 Dunajská Streda - ,)
50. výročie narodenia
Historik a kritik literárny, redaktor
V r. 1998 získal diplom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave z odboru maďarčina-estetika. Bol redaktorom vo Vydavateľstve Kalligram, neskôr redaktor časopisu Kalligram.


30. 10.
Gažo, Ladislav, JUDr.
(15. 9. 1886 Dolné Motešice – 30. 10. 1973 Dunajská Streda)
50. výročie úmrtia
Sudca, právnik
Študoval na gymnáziu v Trenčíne, právo na Právnickej akadémii v Bratislave a univerzite v Kluži. Pôsobil v Szolnoku, v Zlatých Moravciach, v Bratislave, v Brne. Právny odborník, člen odborných súdnych komisií, lektor maďarskej právnickej terminológie na univerzite v Bratislave. Článkami prispieval do odborných časopisov.

Slovenskí spisovatelia:

2.10.1867 -- v Polichne sa narodila spisovateľka Božena Slančíková Timrava. Patrí k popredným predstaviteľkám neskorého realizmu. Začínala písaním satirických básničiek a ponášok na ľudové piesne, ktoré uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávala so svojou sestrou. Bola učiteľkou v materskej škole v Ábelovej, v dôchodku žila v Lučenci. V poviedkach a prózach vytvorila realistický obraz rodného kraja: Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Širší pohľad na spoločenské dianie rozvinula v románe Hrdinovia. Tiež napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Autorka divadelných hier, ktoré však nedosiahli úroveň jej próz: Chudobná rodina, Páva. Zomrela 27. novembra 1951 v Lučenci.

3.10.1762 -- v Slanici na Orave sa narodil filológ, katolícky kňaz Anton Bernolák. Pôsobil ako kňaz v Čeklísi (dnes Bernolákovo), ako tajomník na arcibiskupskom úrade v Trnave a ako farár v Nových Zámkoch. Spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo. Bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Autor prác o slovenskej gramatike a pravopise Grammatica slavica a Slovár Slovenskí Česko-Laťinsko- -Ňemecko-Uherskí. K rozprave o slovenskom hláskosloví Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách pripojil návrh pravopisu Orthographia. Vychádzal zo západoslovenského nárečia. Bernolákovčina sa neujala ako celonárodný spisovný jazyk, mala však význam pre ďalšie formovanie slovenského jazyka. Zomrel 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.

3.10.1933 -- v Slatinke sa narodil spisovateľ, publicista a autor literárnych a dramatických diel pre mládež Ján Beňo. 

5.10.1919 -- v Trenčíne sa narodil spisovateľ, autor literatúry faktu Vojtech Zamarovský. Vyštudoval Právnickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Pracoval v bankovníctve v Bratislave a na rôznych úradoch v Prahe. Z politických dôvodov bol dlhší čas nezamestnaný a začal sa venovať prekladateľskej činnosti, neskôr sa sústredil na vlastnú literárnu tvorbu. Napísal knihy Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Tróje, Za tajomstvom ríše Chetitov, Na počiatku bol Sumer, Bohovia a hrdinovia antických bájí, Dejiny písané Rímom, Grécky zázrak, Ich veličenstva pyramídy, Epos o Gilgamešovi, Vzkriesenie Olympie, Aeneas, Bohovia a králi starého Egypta, Sinuhet, Návrat do staroveku. Venoval sa aj televíznej dokumentaristike. Za svoju literárnu i televíznu tvorbu získal mnoho ocenení, v Trenčíne založili Múzeum antiky Vojtecha Zamarovského. Vo svete sa predalo viac ako dva milióny výtlačkov jeho kníh v 10 jazykoch sveta. Prvý nositeľ Ceny Egona Ervina Kischa, Gréci mu udelili čestné ocenenie Veľvyslanec helenizmu. Zomrel 26. júla 2006 v Prahe.

5.10.1943 -- v Levoči sa narodila filozofka, spisovateľka a prekladateľka Etela Farkašová, laureátka Ceny Anasoft Litera 2018 za román Scenár.

6.10.1995 -- v Devínskej Novej Vsi zomrel spisovateľ Rudolf Sloboda. Bol redaktorom vydavateľstva Smena, dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Prozaická tvorba: Narcis, Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň a i. Prerozprával Homérov epos Ilias a napísal zbierku básní Večerná otázka vtákovi. Podľa románu Vernosť nakrútil režisér Vladimír Kavčiak film Karline manželstvá. Na objednávku herečky bratislavského divadla Astorka Korzo´90 Zity Furkovej napísal divadelné hry Armagedon na Grbe a Macocha. Posmrtne vyšli poviedky Herečky a Pamäti. Narodil sa 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi.

7.10.1913 -- v Zemianskom Podhradí zomrel pedagóg a spisovateľ Ľudovít Vladimír Rizner, zakladateľ slovenskej bibliografie. Bol učiteľom v rodnej obci. Jeho najdôležitejším dielom je retrospektívna Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900, ku ktorej pripojil archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Autor zbierky veršov Od srdca k srdcu a knihy pre deti a mládež Zo života malých a Našim maličkým. Narodil sa 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí.

9.10.1936 -- v Žiline sa narodil spisovateľ Ľubomír Feldek. Pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol dramaturgom Poetického súboru na Novej scéne v Bratislave. V novembri 1989 sa zapojil do hnutia Verejnosť proti násiliu a bol redaktorom v denníku Verejnosť. Od r. 1995 žije striedavo v Prahe a Bratislave. Napísal básnické zbierky: Jediný slaný domov, Kriedový kruh, Paracelsus, Dvaja okolo stola, Slovák na Mesiaci a i., satiry: Odzemok na rozlúčku, Milovanie v pokročilom veku, knihy pre deti: Rozprávky na niti, Veselý album zvierat, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok a i., divadelné hry: Jánošík podľa Vivaldiho, Horor v horárni, fejtóny, eseje. Venuje sa prekladu z ruštiny, angličtiny a nemčiny. 

10.10.1942 -- zomrela v Banskej Bystrici spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre. Debutovala cyklom básní, ktoré vyšli časopisecky, neskoršie boli reakciou na smrť malého syna. Zaujala románom Sirota Podhradských. Ďalšie dielo - romány: Svedomie, Kliatba, Sestry, krátke prózy: Nové šatočky, Julinkin prvý bál, Prsteň, cestopis: Pani Georgiadesová na cestách. Pre deti napísala novely: Paľko Šuška a Danko a Janko. Narodila sa 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine.

13.10.1914 -- v Rožňovej Neporadzi sa narodil spisovateľ Alfonz Bednár. Patril k najvýznamnejším povojnovým spisovateľom. Študoval na FFUK v Prahe a v Bratislave, bol učiteľom, pracoval vo vydavateľstve Pravda, bol dramaturgom Čs. štátneho filmu v Bratislave. Prekladal z anglickej a americkej literatúry, autor románov Sklený vrch, Hromový zub, Deravý dukát, Role, Balkón bol privysoko, Výpoveď, Osamelý havran, zbierky noviel: Hodiny a minúty a knihy: Tri scenáre, ktorá obsahuje scenáre filmov: Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry. Ďalšie scenáre: Veľký deň, Za hrsť drobných, Moje kone vrané a i. Zomrel 9. novembra 1989 v Bratislave.

14.10.1994 -- zomrel básnik Karol Strmeň. Predstaviteľ druhej vlny katolíckej moderny. Autor zbierok Testament, Strieborná legenda, Žalm cyrilometodský, Znamenie Ryby, Preblahoslavená. Od r. 1945 žil v emigrácii, bol profesorom na univerzite v Clevelande. Narodil sa 9. apríla 1921.

18.10.1874 -- v Tajove sa narodil spisovateľ a dramatik Jozef Gregor Tajovský, vl. m. Jozef Gregor. Pôsobil ako učiteľ a neskôr študoval na obchodnej akadémii v Prahe. Po štúdiách pracoval v rôznych bankách, bol novinárom. Jeho tvorba sa vyznačuje sociálnym cítením. Diela sú realistickým obrazom a kritikou nespravodlivosti na dedine pred 1. sv. vojnou. Napísal drámy: Ženský zákon, Statky – zmätky, Smrť Ďurka Langsfelda, Hrdina, prózy: Mamka Pôstková, Maco Mlieč, Horký chlieb, Na chlieb. Zomrel 20. mája 1940 v Bratislave, pochovaný je v Tajove.

18.10.1888 -- vo Vrbici sa narodil spisovateľ, politik, evanj. farár Martin Rázus. Patril medzi najplodnejších slovenských spisovateľov medzivojnového obdobia. Bol prívržencom autonómie Slovenska, po 1. sv. vojne sa stal predstaviteľom Slovenskej národnej strany, v r. 1929-37 bol jej predsedom. Básnické zbierky: Z tichých a búrnych chvíľ, To je vojna, Hoj, zem drahá, Kameň na medzi, romány: Svety, Júlia, Odkaz mŕtvych, Maroško, Maroško študuje, Bača Putera. Zo svojich náboženských esejí, veršovaných modlitieb a piesní zostavil knihy Z nášho chrámu a Pred tvárou božou. Svoje názory vysvetľuje v knihe rozhovorov so synom Argumenty. Zomrel 8. augusta 1937 v Brezne.

19.10.1901 -- v Slanje v Chorvátsku sa narodil básnik a prozaik, predstaviteľ lyrizovanej prózy Ľudo Ondrejov, vl. m. Ľudovít Mistrík. Pôsobil ako notár, tiež bol úradníkom v Matici slovenskej. Autor poézie Bez návratu, Mámenie, Pijanské piesne i baladických románov o živote ľudí v horskom prostredí. Romány Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy neskôr vydal ako trilógiu Slnko vystúpilo nad hory. Autor poviedok Šibeničné pole, poviedok a románov pre deti Rozprávky z hôr, Tátoš a človek, O zlatej jaskyni a cestopisov Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine. Zomrel 18. marca 1962 v Bratislave.

19.10.1936 -- v Dubovej sa narodil spisovateľ Vincent Šikula, pôvodne učiteľ hudby. Pracoval v časopise Romboid, v Slovenskej filmovej tvorbe, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V r. 1994-99 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Jeho dielo sa opiera o dedinské prostredie. V r. 1964 debutoval súborom čŕt a poviedok z vojenského prostredia Na koncertoch sa netlieska. Nasledovali knihy pre deti: Pán horár má za klobúkom mydleničku, Prázdniny so strýcom Rafaelom, novela: S Rozarkou a trilógia o udalostiach spojených s 2. svet. vojnou: Majstri, Muškát a Vilma. Román Matej je o živote šíriteľa slovenskej literatúry Mateja Hrebendu. Ďalšie dielo: kniha úvah Nokturná, prózy pre deti Vajíčko sliepky liliputánky, O múdrom kohútikovi, Augustín a zvon, Medardove rozprávky, Ďuro, pozdrav Ďura, novely Nebýva na každom vŕšku hostinec a Vlha. Zomrel 16. júna 2001 v Modre.

20.10.1953 -- v Prešove sa narodil spisovateľ publicista a autor rozhlasových hier Peter Juščák.

21.10.1750 -- v Častej sa narodil národný buditeľ, katolícky kňaz Juraj Fándly, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného obrodenia. Teológiu študoval v Budíne a v Trnave. Najplodnejší spisovateľ prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva medzi mníchom a diáblom zobrazil idey osvietenského absolutizmu, národné obrodenecké snahy i sociálne cítenie. Zdravotnou a poľnohospodársku osvetou sa zaoberal v dielach Pilný domajší aj polný hospodár, Zelinkár, Slovenský včelár a i. Zomrel 7. marca 1811 v Ompitáli.

22.10.1885 -- v Drienčanoch zomrel folklorista, evanj. farár Pavol Dobšinský. Bol farárom v Drienčanoch, pomocným redaktorom Slovenských pohľadov, redigoval časopis Sokol. Celý život sa venoval zbieraniu rozprávok. S A. H. Škultétym vydal súbor fantastických rozprávok Slovenské povesti. Vrcholom jeho zberateľského úsilia je osemzväzkové dielo Prostonárodné slovenské povesti. Prekladal z angličtiny a poľštiny, patril k popredným literárnym kritikom. Narodil sa 16. marca 1828 v Slavošovciach.

23.10.1933 -- v Žiline sa narodil prozaik a literárny kritik Ján Lenčo. Zomrel 1.11.2012.

24.10.2002 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Vladimír Ferko. Bol redaktorom v Smene, Novom slove, Predvoji a Smene na nedeľu. Medzi jeho najznámejšie diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Román o osudoch drotárskej dynastie Ako divé husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom, bol sfilmovaný ako televízny seriál. Profesiu drotárstva predstavil v knihe Svetom, moje svetom. Venoval sa aj faktografickej literatúre: Kniha o Slovensku, Zlatá kniha Slovenska, Slovensko - moja vlasť. Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom.

25.10.1996 -- v Bratislave zomrel prozaik, kultúrny a politický činiteľ Vladimír Mináč. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas vojny bol väznený v koncentračných táboroch a po vojne pracoval ako novinár. V r. 1974-90 bol predsedom Matice slovenskej. Po novembri 1989 bol poslancom SNR za KSS a SDĽ. Vo svojom prvom románe Smrť chodí po horách zachytil skúsenosti z SNP. Pokračovaním je román Včera a zajtra. Ďalej napísal román Modré vlny, zbierku poviedok Na rozhraní a za vrchol jeho tvorby je považovaná trilógia: Generácia - Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň o spoločenských pomeroch na Slovensku v období vojny, SNP a prvých povojnových rokov. Napísal tiež satirický román Výrobca šťastia, knihy poviedok Tmavý kút, Záznamy, eseje: Dúchanie do pahrieb, Zobrané spisy J. M. Hurbana. Narodil sa 10. augusta 1922 v Klenovci.

28.10.1791 -- v Hornej Mičinej sa narodil evanj. farár, dramatik, zakladateľ slovenskej veselohry Ján Chalupka, významný satirik v období národného obrodenia. Po štúdiách v Jene učil v Ožďanoch a v Kežmarku, neskôr bol farárom v Brezne. V r. 1830 bola v Liptovskom Mikuláši inscenovaná jeho najznámejšia veselohra Kocúrkovo, na ktorú nadviazali menej úspešné veselohry Všetko je naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš Plesnivec. V nemčine vydal román Bendeguz, s podtitulom Donkichotiáda podľa najnovšej módy. Zomrel 15. júla 1871 v Brezne.

28.10.1913 -- v Trenčíne sa narodila poetka a spisovateľka Štefánia Pártošová. Zomrela 10.7.1987.

29.10.1815 -- v Uhrovci sa narodil národný buditeľ Ľudovít Štúr. Pôsobil v Společnosti česko-slovanskej a v r. 1837 sa stal námestníkom profesora J. Palkoviča na Katedre reči a literatúry československej. Prednášal na Ústave reči a literatúry československej a s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom uzákonili spisovnú slovenčinu. Tento krok Štúr vysvetlil v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a v práci Náuka reči slovenskej. V r. 1845 začal vydávať Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski, v Uhorskom sneme predniesol ako poslanec mesta Zvolen viaceré bojovné národnoobranné prejavy a tiež sa zúčastnil na koncipovaní Žiadostí slovenského národa v r. 1848. Bol naňho vydaný zatykač a musel utiecť zo Slovenska. Na Slovanskom zjazde v Prahe sa snažil presadiť vytvorenie všeslovanského zväzu. Počas revolúcie sa zúčastnil na slovenskom povstaní 1848-49. Po revolúcii sa presťahoval sa do Modry, kde musel byť pod policajným dozorom. Zomrel 12. januára 1856 v Modre po nešťastnom zranení na poľovačke. Ďalšie literárne dielo Ľ. Štúra: poézia: Plody, Dumky večerní, Spevy a piesne, odborné práce: O národních písních a pověstech plemen slovanských, Slovanstvo a svet budúcnosti, Starý i nový svět Slováků a i.


Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz8FMWIBmj5

Magyar szerzők:

október

1-jén, 71 éve született Bari Károly (1952)

2-án, 15 éve hunyt el Csiki László (2008)

4-én, 45 éve hunyt el Erdélyi József (1978)

5-én, 106 éve született Szabó Magda (1917)

5-én, 90 éve született Gergely Ágnes (1933)

5-én, 79 éve született Csiki László (1944)

6-án, 88 éve született Tőzsér Árpád (1935)

8-án, 110 éve született Rónay György (1913)

9-én, 96 éve született Tornai József (1927)

10-én, 85 éve született Szilágyi István (1938)

10-én, 89 éve született Hervay Gizella (1934)

12-én, 70 éve született Parti Nagy Lajos (1953)

14-én, 81 éve született Nádas Péter (1942)

17-én, 61 éve született Darvasi László (1962)

18-án, 129 éve született Déry Tibor (1894)

20-án, 105 éve hunyt el Török Gyula (1918)

21-én, 145 éve született Krúdy Gyula (1878)

22-én, 140 éve hunyt el Arany János (1883)

26-án, 92 éve született Szakonyi Károly (1931)

28-án, 93 éve született Dobos László (1930)

28-án, 100 éve született Kormos István (1923)

28-án, 62 éve született Kemény István (1961)

30-án, 94 éve született Albert Gábor (1929)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 October:

Austin O’Malley

Brian P. Cleary

Faith Baldwin

Louis Untermeyer

Tim O’Brien

 

Writers Born 2 October:

Achmat Dangor

Elizabeth Montagu

Graham Greene

Jan Morris

Wallace Stevens

 

Writers Born 3 October:

Gore Vidal

James Herriot

Louis Aragon

Sarah Zarr

Simon Scarrow

Thomas Wolfe

 

Writers Born 4 October:

Anne Rice

Jackie Collins

Roy Blount Jr.

 

Writers Born 5 October:

Clive Barker

Denis Diderot

Flann O’Brien

Michael Morpurgo

Rupi Kaur

Yvonne Battle-Felton

 

Writers Born 6 October:

Caroline Gordon

David Brin

Joseph Finder

Stanley Ellin

 

Writers Born 7 October:

Anita Shreve

Clive James

Diane Ackerman

Paula McLain

Sherman Alexie

Thomas Keneally

William Zinsser

 

Writers Born 8 October:

Claire Messud

Frank Herbert

Jaclyn Moriarty

John Cowper Powys

Lincoln Michel

Michael Korda

R.L. Stine

 

Writers Born 9 October:

Belva Plain

Guillermo del Toro

Jacqueline Carey

John Sutherland

  1. A. Applegate

Sol Plaatje

Sophie van Llewyn

 

Writers Born 10 October:

Claude Simon

Harold Pinter

James Clavell

Nora Roberts

 

Writers Born 11 October:

Anne Enright

David McFadden

Elmore Leonard

François Mauriac

Richard Paul Evans

 

Writers Born 12 October:

Eugenio Montale

Julie Kagawa

Lester Dent

Marina Lewycka

NoViolet Bulawayo

 

Writers Born 13 October:

Arna Bontemps

Conrad Richter

Dalene Matthee

Emily Gould

Richard Howard

 

Writers Born 14 October:

e.e. cummings

Hannah Arendt

Kate Grenville

Katherine Mansfield

Richard Wagamese

 

Writers Born 15 October:

Ed McBain

Friedrich Nietzsche

Italo Calvino

Judy Reeves

Mario Puzo

  1. G. Wodehouse

Roxane Gay

 

Writers Born 16 October:

Alafair Burke

Eugene O’Neill

Günter Grass

Meg Rosoff

Oscar Wilde

 

Writers Born 17 October:

Arthur Miller

David Means

Patrick Ness

Robert Jordan

Wally Lamb

 

Writers Born 18 October:

Amish Tripathi

Charles Storr

Logan Pearsall Smith

Ntozake Shange

Rick Moody

Terry McMillan

 

Writers Born 19 October:

John le Carré

Mark Behr

Philip Pullman

Renata Adler

Susan Straight

 

Writers Born 20 October:

Arthur Rimbaud

Elfriede Jelinek

Kate Mosse

Michael McClure

Nikki Grimes

 

Writers Born 21 October:

Ellen Wittlinger

Patrick Kavanagh

Samuel Taylor Coleridge

Ursula K. Le Guin

 

Writers Born 22 October:

AL Kennedy

Doris Lessing

Elizabeth Hay

Ivan Bunin

Timothy Leary

 

Writers Born 23 October:

Antjie Krog

Aravind Adiga

James Hendry

Laurie Halse Anderson

Matthew Quick

Michael Crichton

Naomi Alderman

Trudi Canavan

 

Writers Born 24 October:

Amor Towles

Ann Cleeves

Brenda Ueland

Denise Levertov

Emma Donoghue

Gabrielle Zevin

Norman Rush

 

Writers Born 25 October:

Anne Tyler

Elif Shafak

John Berryman

Stephen Leather

Thomas Babington Macaulay

 

Writers Born 26 October:

Adam Mars-Jones

Andrew Motion

Beryl Markham

John L’Heureux

Marisha Pessl

Pat Conroy

Shan Sa

Siphiwo Mahala

Stacy Schiff

 

Writers Born 27 October:

Anthony Doerr

Desiderius Erasmus

Dylan Thomas

Jonathan Stroud

Maxine Hong Kingston

Sylvia Plath

Zadie Smith

 

Writers Born 28 October:

Anne Perry

Ayad Akhtar

Evelyn Waugh

Ian Hamilton Finlay

John Hollander

 

Writers Born 29 October:

Ann-Marie MacDonald

Desmond Bagley

Dominick Dunne

Henry Green

Lee Child

Liesel Schwarz

 

Writers Born 30 October:

Adelaide Anne Procter

Ezra Pound

Gertrude Atherton

James Laughlin

Louis Malle

Paul Valéry

Timothy Findley

Zoë Akins

 

Writers Born 31 October:

John Keats

Katherine Paterson

Mari Jungstedt

Neal Stephenson

Susan Orlean 

1. 11.
Hajmássy, Anton
(28. 2. 1916 Kvetoslavov – 1. 11. 1978 Trnava)
45. výročie úmrtia
Atletický tréner, stredoškolský profesor
Ľudovú školu vychodil v Okoči, študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, na Lekárskej fakulte a od r. 1941 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stredoškolský profesor učil v Partizánskom, v Trnave. Venoval sa najmä šprintom. V r. 1938 bol juniorský majster Československej republiky v behu na 110 m prekážok. Po skončení aktívnej činnosti sa venoval výchove mladej generácie atlétov. Vychoval československých reprezentantov. Odbornými článkami prispieval do novín a časopisov.


3. 11.
Steinherz, Jakob
(3. 11. 1853 Veľká Paka – 1921 Székesfehérvár, Maďarsko)
170. výročie narodenia
Rabín
Po štúdiách v Budapešti v r. 1885 získava doktorát a v r. 1886 rabínsky titul. Ako rabín najprv pôsobil v Nagyatáde. Židovská náboženská obec v Székesfehérvári si ho v r. 1888 pozýva do duchovného vedenia svojej komunity, kde zastáva funkciu hlavného rabína. Tu sa pričinil aj o obnovu zaniknutej židovskej školy, ktorú otvoril v r. 1889 a v r. 1892 bola pre ňu postavená aj nová budova. Zomiera ako 68 ročný. Pochovaný je v Székesfehérvári.


9. 11.
Derzsi, György
(9. 11. 1973 Bratislava -,)
50. výročie narodenia
Herec
Základnú školu navštevoval v Rohovciach . Maturoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V r. 1994 si zahral rolu Ježiša v muzikáli Jesus Christus Superstar v Jókaiho divadle v Komárne. V r. 1994 - 1997 študoval na Konzervatóriu Jánosa Richtera v Győri a bol súčasne členom tamojšieho Národného divadla. Po ukončení štúdia na Divadelnej univerzite v Budapešti sa stal členom Operetného divadla v Budapešti. Od r. 2003 na voľnej nohe. Od r. 2004 pôsobí v Cervinus Teátre v Sarvaši.


16. 11.
Gál, Tamás
(16. 11. 1978 Dunajská Streda -,)
45. výročie narodenia
Herec
Základnú školu navštevoval v Trhovej Hradskej. Maturoval na Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V r. 1996 - 1997 herec Jókaiho divadla v Komárne. V r. 1997 - 2001 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V r. 2006 - 2007 bol členom divadla Magyar Nemzeti Kamara Színház. V r. 2007 - 2008 člen košického Divadla Thália. Už v tom čase bol zakladateľom a členom Divadla Szevasz. Od r. 2008 je umeleckým vedúcim spoločnosti Epopteia Művészeti Társulás. V r. 2007 ocenený hlavnou cenou medzinárodného festivalu Kaleidoszkóp Nemzetközi Versfesztivál.


Tóth, Vojtech
(16. 11. 1938 Baka -,)
Zápasník, olympionik
80. výročie narodenia
Člen Spartak Komárno a Dunajplavba Bratislava. Šesťnásobný majster republiky v perovej váhe.
Najlepšie výsledky:
1960 Letné olympijské hry, Rím – 6. miesto
1961 Majstrovstvá svet, Johannesburg – 6. miesto


22. 11.
Brandl, Ferenc
(20. 7. 1958 Dunajská Streda - 22.11. 2013 Dunajská Streda)
10. výročie úmrtia
Choreograf
Študoval na Strednej stavebnej škole v Bratislave. V r. 1976/79 študoval choreografiu. Od r. 1981 bol vedúcim Detského folklórneho súboru Kisbojtár v Štúrove. Súbor viackrát získal Veľkú cenu na celoštátnom festivale v Želiezovciach. Od r. 1986 bol vedúcim folklórneho súboru Žitnoostrovský súbor piesní a tancov v Dunajskej Strede. V r. 1988 získali tretie miesto na Celoslovenskom festivale v Želiezovciach. V r. 1994 sa stal členom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. V r. 1998 - 2004 pôsobil v zahraničí. V r. 2004 znovu založil Žitnoostrovský súbor piesní a tancov, odvtedy je jeho vedúcim. Založil niekoľko detských folklórnych tanečných súborov: v r. 2006 Detský folklórny súbor Kikerics vo Vrakúni, v r. 2007 slovenský Detský folklórny súbor Krpčiarik v Dunajskej Strede. V marci 2010 založil Detský folklórny súbor Csallóközi Dal- és Táncegyüttes.
Ocenenia:
1989 - Pamätná plaketa Csemadoku
1993 - Cena za choreografiu na Folklórnom festivale v Balatonföldváre
1994 - Strieborná plaketa Csemadoku

23. 11.
Both, Bálint, CSc.
(13. 11. 1943 Zlaté Klasy -,)
80. výročie narodenia
Biofyzik
Základnú školu absolvoval v rodnej obci a v Malom Mageri. V r. 1961 maturoval na maďarskom gymnáziu v Senci. Dva roky pracoval ako technik v Bratislavských elektronických závodoch. Od r. 1963 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1968 - 1970 vyučoval na maďarskom Gymnáziu v Bratislave. Od r. 1970 pracovník Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Od r. 1982 kandidát vied.


Jakab, István, PhD.
(28. 9. 1928 Veľký Rakovec – 23. 11. 2013 Komárno)
10. výročie úmrtia
Univerzitný profesor, docent, jazykovedec
Študoval v Sárospataku, v Bratislave, v Budapešti. V r. 1956 - 1961 profesorom a riaditeľom na Strednej všeobecnovzdelávajúcej škole vo Veľkom Mederi. Od r. 1961 bol adjutantom na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave, od r. 1990 bol docentom. Od r. 1994 na dôchodku. Ako dôchodca vyučoval na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne rétoriku a štylistiku. Pochovaný je v Komárne.
Vyznamenania:
1996 A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje
1996 Lőrincze-díj
2002 Strieborná plaketa Slovenskej republiky
2005 Cena Katedry
2008 Cena Fábryho
2009 Umelecká a literárna cena Posonium


26. 11.
Csehy, Zoltán
(26. 11. 1973 Bratislava -,)
50. výročie narodenia
Básnik, prekladateľ, kritik a historik literárny
Základnú školu navštevoval v Eliášovciach, gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal diplom z odboru maďarčina - latinčina. V r. 1998 - 2001 poslucháč budapeštianskej Univerzity Lóránda Eötvösa, kde 24. júna 2003 obhájil dizertáciu summa cum laude. V r. 1992 - 1993 redaktor časopisu Irodalmi Szemle, 1997 - 2002 redaktor, neskôr šéfredaktor časopisu Kalligram, od r. 2002 profesor Univerzity Komenského v Bratislave. Žije a tvorí v Dunajskej Strede. Je členom viacerých organizácií a spoločností: Szlovákiai Magyar Írók Társasága (1997), Centre de Hautes Etudes de la Rennaissance (1998), Slovenská jednota klasických filológov (1998), Kempelen Farkas Társaság (1999), Sambucus Irodalmi Társaság (2001) – zakladateľ, International Assosiation for Hungarian studies
(2006), International Association for neo Latin Studies – Societas Internationals Studiis Neolatins Provendis (2006), Hungaria Latina – Magyar Neolatin Egyesület – medzinárodný podpredseda (2006), Magyar Tudományos Akadémia – vonkajší člen.
Vyznamenania, ocenenia:
2001 Palimpszeszt Kulturális Alapítvány műfordítói díja
2001 Literárna cena Posonium
2002 Cena Imre Madácha
2003 Móricz Zsigmond-ösztöndíj
2003 Cena Imre Madácha
2004 Sziveri János-díj
2005 Kerényi Grácia-díj
2005 Év Könyve Díj
2006 Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
2007 Székely János aklkotói ösztöndíj
2007 Cena za vynikajúce dielo
2007 Cena Imre Madácha
2008 Arany János Fiatal Kutatói díj
2009 József Attila-díj
2011 Cena za vynikajúce dielo


Khin, Antal
(18. 4. 1884 Vojka nad Dunajom – 26. 11. 1973 Budapešť, Maďarsko)
50. výročie úmrtia
Múzejník, učiteľ
Základnú a meštiansku školu navštevoval v Šamoríne. Študoval na učiteľskom ústave v Modre a na univerzite v Budapešti. Bol profesorom na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom a v Trenčianskych Tepliciach, krátko v Bratislave, potom na meštianskej škole v Šamoríne, v r. 1940 riaditeľ učiteľského ústavu v Leviciach, po r. 1945 pôsobil v Budapešti, kde ako dôchodca pracoval v poľnohospodárskom múzeu. Je spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Žitnoostrovského múzea v Šamoríne. Vybudoval jeho základy, organizoval zber a inštaláciu archeologických, historických a národopisných zbierok.

Slovenskí spisovatelia:

1.11.1900 -- v Hodruši-Hámroch sa narodil básnik Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ neosymbolizmu. Študoval evanj. teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz a učiteľ, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov, tiež tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Zomrel 14. septembra 1979 v Bratislave.

3.11.1912 -- v Moravskom Lieskovom zomrel dramatik, národný buditeľ a evanj. kňaz Jozef Hollý. Úspešný dramatik, jeho hry Márnotratný syn, Kubo, Geľo Sebechlebský, Amerikán boli úspešné aj vo filmových, televíznych i operných adaptáciách. Otec výtvarníčky Eleny Holéczyovej a herca a režiséra Martina Hollého st., starý otec filmového režiséra Martina Hollého ml. Narodil sa 29. januára 1879 v Skalici.

5.11.1975 -- v Bratislave zomrel básnik Ján Kostra. Patril k najvýznamnejším slovenským lyrikom. Po štúdiách v Prahe, kde bol tiež členom vysokoškolského spolku Detvan a literárnej skupiny R-10, bol šéfredaktorom Kultúrneho života a redaktorom v Slovenských pohľadoch, od r. 1956 sa venoval iba literárnej tvorbe. Najvýznamnejšie zbierky: Ave Eva, Presila smútku, Každý deň, Len raz, Prvé a posledné. Prekladal francúzsku a českú poéziu. Narodil sa 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavnici.

6.11.1973 -- v Bratislave zomrel básnik a prekladateľ Valentín Beniak, predstaviteľ katolícky orientovanej poézie. Najvýznamnejšie zbierky: Žofia, Popolec a Igric. Narodil sa 19. februára 1894 v Chynoranoch.

8.11.1921 -- v Dolnom Kubíne zomrel básnik, dramatik, právnik Pavol Országh Hviezdoslav. Študoval na gymnáziu v Miškolci a Kežmarku a na právnickej akadémii v Prešove. Bol advokátskym pomocníkom v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a Námestove, kde pôsobil 20 rokov ako samostatný advokát. V r. 1899 sa vrátil do Dolného Kubína, tu žil až do svojej smrti. Jeho básnickou prvotinou boli na gymnáziu v Kežmarku napísané Básnické prviesenky Jozefa Zbranského. Najvýznamnejšie lyrické diela: Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou, Prechádzky letom, Stezky, Dozvuky, Krvavé sonety, epické básne a skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias. Venoval sa prekladom diel svetových autorov. Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne.

9.11.1989 - v Bratislave zomrel spisovateľ Alfonz Bednár. Patril k najvýznamnejším povojnovým spisovateľom. Študoval na FFUK v Prahe a v Bratislave, bol učiteľom, pracoval vo vydavateľstve Pravda, bol dramaturgom Čs. štátneho filmu v Bratislave. Prekladal z anglickej a americkej literatúry. Autor románov Sklený vrch, Hromový zub, Deravý dukát, Role, Balkón bol privysoko, Výpoveď, Osamelý havran, zbierky noviel Hodiny a minúty a knihy Tri scenáre, ktorá obsahuje scenáre filmov Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry. Ďalšie scenáre: Veľký deň, Za hrsť drobných, Moje kone vrané. Narodil sa 13. októbra 1914 v

13.11.2001 - v Bratislave zomrel novinár Svetozár Štúr. Pochádzal z rodiny uhorských Štúrovcov, jeho pradedom bol brat Ľudovíta Štúra Samuel Štúr. Počas štúdia pracoval vo vysokoškolskom hnutí v oblasti kultúry, bol spoluzakladateľom a aktívnym členom súboru Lúčnica. V r. 1950-69 zahraničný spravodajca Čs. rozhlasu v Bratislave. Pre svoje postoje r. 1968-69 bol vylúčený z KSČ. Pracoval vo Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí a až do decembra 1989 mal zákaz publikovať. V r. 1990-92 bol riaditeľom ČSTK na Slovensku, neskôr pracoval v redakcii Národná obroda. Manžel teatrologičky Nelly Štúrovej, otec dirigenta a skladateľa Svetozára Štúra. Narodil sa 26. augusta 1929 v Bratislave.

15.11.1933 -- vo Velkom Meziříčí sa narodila slovenská spisovateľka, autorka kníh pre deti Jaroslava Blažková. Po štúdiách pracovala vo vydavateľstve Smena a neskôr ako robotníčka, od r. 1959 sa venovala najmä literárnej tvorbe. V 60. rokoch patrila k veľmi populárnym slovenským autorom, v r. 1968 však emigrovala do Kanady. Najvýznamnejšie diela: Nylonový mesiac, Jahniatko a grandi, Môj skvelý brat Robinzon, Svadba v Káne Galilejskej, Ohňostroj pre deduška, Tóno, ja a mravce, Ostrov kapitána Hašašara, Mačky vo vreci, Minka a pyžaminka, Rozprávky z červenej ponožky a i. Za tvorbu pre deti bola ocenená cenou UNESCO H. Ch. Andersena.

16.11.1806 -- v Brezne sa narodil evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány. Bol farárom vo Zvolene a v r. 1832-49 v Banskej Bystrici, kde tiež vydával časopis Hronka. Neskôr bol profesorom teológie vo Viedni a od r. 1860 superintendentom evanj. cirkvi v Banskej Bystrici. V r. 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej a zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor eposu Běla, románu vo forme listov Ladislav i cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne, napr.: Kto za pravdu horí. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.

16.11.1932 -- vo Veľkom Bočkove na Ukrajine sa narodil dramatik Osvald Záhradník. Bol režisérom v Čs. rozhlase v Banskej Bystrici, umeleckým šéfom Činohry SND a tiež predsedom Zväzu slovenských dramatických umelcov. Začínal písaním rozhlasových a televíznych hier a jeho divadelnou prvotinou bola lyrická hra Sólo pre bicie (hodiny). Ďalej napísal divadelné hry Zurabaja alebo Epitaf pre živého, Prekroč svoj tieň, Čas brieždenia, Sonatína pre páva, Prelúdium v mol, Post scriptum, Polostrovy vianočné a iné. Pre televíziu napísal seriál 39° v tieni a v rozhlase spolupracoval na seriáli Králikovci.

18.11.1907 -- v Liptovskej Sielnici sa narodil básnik, prozaik Andrej Plávka. Potom ako neukončil právnické štúdiá v Prahe, pracoval ako úradník v YMCA, v Zbore povereníkov a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran a vo Zväze slovenských spisovateľov. Jeho tvorba bola ovplyvnená socialistickým realizmom, modernizmom a regionalizmom. Debutoval zbierkou Z noci a rána. Ďalšie zbierky Liptovská píšťala, Domovina moja. Autor skladieb venovaných Slovenskému národnému povstaniu Ohne na horách, Neumrel na koni, osobnej lyriky, krátkych próz, románu Obrátenie Pavla a memoárovej literatúry. Zomrel 11. júla 1982 v Bratislave.

20.11.1985 -- v Banskej Bystrici zomrel prozaik, autor próz pre deti a mládež Ján Bodenek. Pracoval v Matici slovenskej, bol redaktorom v časopise Slniečko a riaditeľom vydavateľstva Osveta. Debutoval románom pre mládež Ivkova biela mať. Ďalšie knihy: Leto na Rovniach, Zapálené srdce, Svetlá na bublinách, Kríž profesora Hunku, Z vlčích dní a i. Autor novely Katastrofa, ktorá bola sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Narodil sa 6. marca 1911 vo Vrútkach.

21.11.1927 -- v Malých Krškanoch sa narodil spisovateľ Andrej Chudoba, vl. m. Ondrej Hudoba. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Pukanci. Debutoval zbierkou básní Letokruh srdca, no zaujal až knihou noviel Kde pijú dúhy a samostatnými novelami Pustý dvor a Miesto pre dvoch. Romány: Leto s pehavou Pannou, Nákaza, Stopárka, Zázrak na konci sveta, Krásne poškodená slečna. Zbierky poviedok a noviel: Zbohom, Cyrano, Hlinené husle, Konečne bude mier a i.

23.11.1987 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Daniel Okáli. Ľavicový politik, patril k davistom. V r. 1948-51 bol povereníkom vnútra, neskôr odsúdený v procese s buržoáznymi nacionalistami a väznený. V r. 1963 ho rehabilitovali, pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Napísal básnickú zbierku Ozvena krvi a zápasov, monografie Burič Gejza Vámoš, Kritik Ján Igor Hamaliar, Literárna teória a kritika davistov, literárne state a kritiky. Narodil sa 9. marca 1903 v Liptovskom Mikuláši.

26.11.1985 -- zomrel v Bratislave prozaik Rudo Moric. Pôvodne bol učiteľom a od r. 1959 riaditeľom vydavateľstva Mladé letá. Napísal romány Explózia, Tri roky, Prvý z Dvorov a úspešné boli najmä jeho poviedky Z poľovníckej kapsy, Rozprávky z lesa, Ako som krstil medveďa a i. Ďalšie dielo: Prípad "Tubercilín", Zvon lumpov, Smrť tridsaťsedmičky a i. Narodil sa 27. marca 1921 vo Veľkých Sučanoch.

27.11.1951 -- v Lučenci zomrela spisovateľka Božena Slančíková Timrava. Patrí k popredným predstaviteľkám neskorého realizmu. Začínala písaním satirických básničiek a ponášok na ľudové piesne, ktoré uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávala so svojou sestrou. Bola učiteľkou v materskej škole v Ábelovej a v dôchodku žila v Lučenci. Vo svojom diele vytvorila realistický obraz dediny i malomesta rodného kraja: Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Širší pohľad na spoločenské dianie rozvinula v románe Hrdinovia. O ženách napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Narodila sa 2. októbra 1867 v Polichne.

28.11.1999 -- v Bratislave zomrel prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. stor. Dramaturg na Novej scéne v Bratislave, kultúrny atašé v Bukurešti, neskôr redaktor v Kultúrnom živote. Po r. 1968 sa stal nežiaducou osobou. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. V divadelných hrách: Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod kritizoval zneužívanie moci a ohrozenie slobody. Autor teoretických prác o divadle. Narodil sa 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici.

29.11.1964 -- v Košiciach sa narodil básnik a textár Jozef Urban. Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej bol redaktorom v Dotykoch a Literárnom týždenníku. Pôsobil tiež ako riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. K "rockovej" básnickej generácii sa zaradil už svojím debutom - zbierkou básní Malý zúrivý Robinson. Ďalšie zbierky: Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych, Snežienky & biblie. Pre deti napísal Dobrodružstvá vranky Danky. Tiež autor populárno-didaktickej knihy pre začínajúcich poetov Utrpenie mladého poeta. Zahynul tragicky pri automobilovej nehode pri Detve 28. apríla 1999.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz8HtGd2urv

Magyar írók:

november

2-án, 121 éve született Illyés Gyula (1902)

3-án, 87 éve született Buda Ferenc (1936)

3-án, 90 éve született Marsall László (1933)

3-án, 93 éve született Száraz György (1930)

5-én, 74 éve született Kántor Péter (1949)

6-án, 130 éve született Daday Loránd (1893)

9-én, 94 éve született Kertész Imre (1929)

9-én, 45 éve hunyt el Mécs László (1978)

11-én, 232 éve született Katona József (1791)

13-án, 109 éve született Határ Győző (1914)

14-én, 136 éve született Áprily Lajos (1887)

16-án, 15 éve hunyt el Gyurkovics Tibor (2008)

19-én, 80 éve született Király László (1943)

19-én, 96 éve született Lator László (1927)

20-án, 15 éve hunyt el Takáts Gyula (2008)

21-én, 107 éve született Csorba Győző (1916)

22-én, 146 éve született Ady Endre (1877)

23-án, 85 éve született Takács Zsuzsa (1938)

24-én, 91 éve született Jókai Anna (1932)

24-én, 81 éve született Oláh János (1942)

25-én, 102 éve született Rákos Sándor (1921)

26-án, 140 éve született Babits Mihály (1883)

27-én, 102 éve született Pilinszky János (1921)

28-án, 103 éve született Somlyó György (1920)

30-án, 88 éve született Csalog Zsolt (1935)

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 November:

Hermann Broch

James Kilpatrick

James Wood

Lee Smith

Stephen Crane

Susanna Clarke

 

Writers Born 2 November:

David Whyte

Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly

Lois McMaster Bujold

Shere Hite

Taiye Selasi

Thomas Mallon

 

Writers Born 3 November:

André Malraux

Martin Cruz Smith

Terrence McNally

William Cullen Bryant

 

Writers Born 4 November:

C.K. Williams

Charles Frazier

Eden Phillpotts

M.T. Anderson

Stephen Jones

Yiyun Li

 

Writers Born 5 November:

Christopher Wood

Eugene V. Debs

John Berger

Joyce Maynard

Richard Holmes

Sam Shepard

Uzodinma Iweala

 

Writers Born 6 November:

Berlie Doherty

Colson Whitehead

James Jones

Karin Fossum

Maria Shriver

Michael Cunningham

Stephen Watson

 

Writers Born 7 November:

Albert Camus

Guy Gavriel Kay

Helen Garner

Leon Trotsky

Stephen Greenblatt

 

Writers Born 8 November:

Bram Stoker

Joshua Ferris

Kazuo Ishiguro

Lauren Oliver

Margaret Mitchell

Martha Gellhorn

Samantha Shannon

 

Writers Born 9 November:

Anne Sexton

Bryan Gruley

C.J. Box

Carl Sagan

Imre Kertész

Janet Fitch

Michael Robotham

Tahereh Mafi

 

Writers Born 10 November:

Caroline Kepnes

Fernanda Eberstadt

Friedrich von Schiller

Holly Black

J. California Cooper

Jack Ketchum

James Broughton

Marlene van Niekerk

Neil Gaiman

 

Writers Born 11 November:

Carlos Fuentes

Fyodor Dostoyevsky

Isaac Bashevis Singer

Kathy Lette

Kurt Vonnegut

Nicola Morgan

Mary Gaitskill

Miriam Tlali

 

Writers Born 12 November:

Damon Galgut

Janette Turner Hospital

Katharine Weber

Michael Ende

Naomi Wolf

Richelle Mead

Roland Barthes

 

Writers Born 13 November:

George V. Higgins

Lady Caroline Lamb

Robert Louis Stevenson

Stephen Baxter

William Gibson

 

Writers Born 14 November:

Astrid Lindgren

Cara Black

Gary Provost

George Bizos

P.J. O’Rourke

 

Writers Born 15 November:

Carole Nelson Douglas

Gerhart Hauptmann

J.G. Ballard

Liane Moriarty

Marianne Moore

Richmal Crompton

 

Writers Born 16 November:

Andrea Barrett

Anne Holt

Chinua Achebe

George S. Kaufman

Jean Fritz

José Saramago

Robin McKinley

 

Writers Born 17 November:

Auberon Waugh

Christopher Paolini

Marina Carr

Rebecca Walker

Shelby Foote

 

Writers Born 18 November:

Alan Dean Foster

Ellen Meister

Frances Fyfield

James Welch

Maggie Stiefvater

Margaret Atwood

 

Writers Born 19 November:

Allen Tate

Charlie Kaufman

Joanne Kyger

Ruta Sepetys

Sharon Olds

Tony Hoagland

 

Writers Born 20 November:

Alistair Cooke

Deborah Eisenberg

Don DeLillo

Jaime Lowe

Nadine Gordimer

Orlando Figes

Selma Lagerlöf

 

Writers Born 21 November:

Andrew Sean Greer

Arthur Quiller-Couch

Beryl Bainbridge

Kristina McMorris

Marilyn French

Voltaire

 

Writers Born 22 November:

André Gide

George Eliot

Jon Cleary

Lisa Genova

Marjane Satrapi

 

Writers Born 23 November:

Gayl Jones

Guy Davenport

Jennifer Michael Hecht

Joe Eszterhas

Paul Celan

Robert Towne

 

Writers Born 24 November:

Arundhati Roy

Frances Hodgson Burnett

Marlon James

Spider Robinson

 

Writers Born 25 November:

Charlaine Harris

Jandy Nelson

Leonard Woolf

Poul Anderson

Shelagh Delaney

William McIlvanney

 

Writers Born 26 November:

Eugène Ionesco

Frederik Pohl

James Dashner

Marilynne Robinson

 

Writers Born 27 November:

Callie Khouri

Dahlia Ravikovitch

James Agee

Kevin Henkes

L. Sprague de Camp

 

Writers Born 28 November:

Leslie Stephen

Nancy Mitford

Noah Lukeman

Rita Mae Brown

Sarah Perry

William Blake

 

Writers Born 29 November:

Amos Bronson Alcott

C.S. Lewis

Louisa May Alcott

Madeleine L’Engle

Sue Miller

 

Writers Born 30 November:

David Mamet

David Nicholls

Jonathan Swift

L.M. Montgomery

Mark Twain

Tayari Jones

Winston Churchill

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

2. 12.
Ferdics, Béla
(2. 12. 1968 Dunajská Streda - )
55. výročie narodenia
Sochár, grafik
V r. 1988 - 1994 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Askolda Žáčka a Juraja Gavulu. V r. 1991 - 1992 Vysoká škola umeleckého priemyslu v Budapešti u profesora Zoltána Bohusa a Mártona Horvátha. Od r. 1994 je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. V r. 1987 - 1988 pracoval ako reštaurátor v Bratislave u firmy Drustav, v r. 1995 - 1996 reštaurátor v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, v r. 1996 - 1997 bol štukatérom a reštaurátorom v Lipsku. Od r. 1998 je členom Štúdia Des-Art, ako návrhár. V r. 2001 - 2007 žil v Tate (Maďarsko). V súčasnosti žije a tvorí v Dunajskej Strede. Od r. 2007 pôsobí ako učiteľ na Súkromnej strednej škole v Kolárove.


7. 12.
Szamaránszky, Emőke
(7. 12. 1983 Dunajská Streda - ,)
40. výročie narodenia
Maliarka
V r. 1999 - 2004 študovala v Győri na Strednej výtvarnej škole, v r. 2004 - 2009 na Maďarskej výtvarnej univerzite v Budapešti študovala odbor maliarstvo. Je učiteľkou na Základnej umeleckej škole v Gabčíkove.


9. 12.
Forgách, Oskar
(9. 12. 1919 Tomášov – 9. 7. 2003 Šamorín)
20. výročie úmrtia
Šermiar, tréner
Maturoval v r. 1937 v Bratislave na reálnom gymnáziu. V r. 1965 zmaturoval zo záhradníctva. V r. 1958 - 1965 pracovník záhradníctva v Šamoríne. V r. 1965 - 1979 hospodársky vedúci vinohradníctva. Všestranne nadaný športovec. Hrával futbal, hádzanú, venoval sa atletike. V r. 1940 získal 5. miesto na celoštátnych majstrovstvách Slovenska v behu na 100 metroch. Od r. 1936 sa venoval šermovaniu. V r. 1938 bol členom reprezentačného družstva Československa. V tom istom roku zvíťazil nad francúzskym majstrom sveta Schmetzom. V r. 1954 na Majstrovstvách sveta v Luxemburgu sa prebojoval do šestnástky najlepších šermiarov. V r. 1962 stál pri zrode klubu Slávia Šamorín, kde neskôr zastával funkciu hlavného trénera.


17. 12
Gabaj, Ferdinand
(17. 12. 1908 Liptovská Porúbka – 12. 7. 1974 Bratislava)
115. výročie narodenia
Spisovateľ, prekladateľ
R. 1924 - 1928 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1939 - 1942 absolvoval Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Od r. 1928 pôsobil ako učiteľ v Smrečanoch, v Ladzanoch, v Hájnikoch a v Dunajskej Strede, od r. 1934 učiteľ a riaditeľ národných a stredných škôl v Bratislave. Po časopiseckých začiatkoch písal novely, romány a knihy pre deti, dramatické scény pre rozhlas, učebnice pre základné školy, prekladal knižky pre deti z poľštiny, maďarčiny a češtiny.


Veneny, Ľudovít
(17. 12. 1888 Čavoj – 20. 10. 1975 Kľačno)
Šachtiteľ
135. výročie narodenia
Študoval na gymnáziu v Prievidzi a v Nitre, na poľnohospodárskej akadémii v Košiciach. Bol adjunktom na veľkostatkoch v Smoleniciach a v Orešanoch, pracovníkom na Krajinskom šľachtiteľskom ústave v Mosonmagyaróváre. V r. 1914 - 1916 vojak, v r. 1916 - 1921 bol v zajateckom tábore na Sibíri. Po návrate pracoval ako šľachtiteľ v Rimavských Janovciach, v Lučenci, v Behynciach, v Nitre-Ivanke. Pracoval pre Centrálnu správu cirkevných majetkov najprv na hospodárskom dvore Mikuláš v Pribete, neskôr v Štúrove-Náne, v Kvetnej, v Nesvadoch-Aňale a od r. 1949 na Štátnom majetku v Hubiciach. Venoval sa šľachteniu pšeníc, zemiakov, jačmeňov, ruží, melónov, ryže, tabaku, napokon sa zameral na šľachtenie tvrdých ozimných pšeníc.


19. 12.
Ivancsics, József
(1741 Komárno – 19. 12. 1818 Horný Bar)
205. výročie úmrtia
Rímskokatolícky farár
Teológiu vyštudoval v Trnave. Od 5. 3. 1766 pôsobil v Hornom Bare ako kaplán, od 3. 12. 1768 ako kňaz.


Zalabai, Zsigmond, PhD.
(29. 1. 1948 Pastovce – 26. 12. 2003 Šamorín)
20. výročie úmrtia
Pedagóg, literárny historik a kritik
Základnú školu absolvoval v rodnej obci a v Čate. Maturoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách. V r. 1966 - 1967 učiteľ na základnej škole v Pastovciach. V r. 1967 - 1972 študovalje angličtinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Redaktor časopisu Irodalmi Szemle, neskôr pracovník vydavateľstva Madách. V r. 1981 zamestnanec Mestského vlastivedného domu v Šamoríne, neskôr spisovateľ na voľnej nohe. V r. 1988 doktor filozofie. Prednášal na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave. V r. 1990 - 1992 vedúci Katedry maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského. V r. 1991 spoluzakladateľ Nadácie Alberta Szenczi Molnára. V r. 1992 je spoluzakladateľom Nadácie Bibliotheca Hungarica. Docent, kandidát literárnych vied. Od r. 2000 člen Maďarskej akadémie vied. Je autorom nespočetných literárnych štúdií, kritík a histórií.
Vyznamenania:
1982, 1990 Cena Imre Madácha
1995 Čestný občan obce Marcelová
1995 Pezsgő-díj
1996 Szlovákiai Írószervezetek Társulának Díja
1998 Čestný občan obce Pastovce
1999 Plaketa Árona Mártona udelená Nadáciou Gábora Bethlena


31. 12
Farkas, Ladislav
(10. 5. 1904 Dunajská Streda – 31. 12. 1948 Rím, Taliansko)
75. výročie úmrtia
Chemik
Študoval na univerzite vo Viedni a v Berlíne, v r. 1927 doktor, r. 1936 univerzitný profesor, od r. 1927 pracovník-asistent profesora F. Habera v Ústave cisára Wilhelma v Berlíne, od r. 1933 prednášal na univerzite v Cambridgi, od r. 1936 na univerzite v Tel Avive. Venoval sa prevažne fotochémii- rovnomernému rozdeleniu orto- a parahydrogénu, najmä deutéria. Vynašiel nový spôsob výroby ťažkej vody a skúmal jej reakcie i katalytickú aktivitu deutéria. Prispieval do odborných časopisov.


Vida, Gergely
(31. 12. 1973 Komárno -,)
50. výročie narodenia
Básnik, literárny historik
Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako pedagóg na Súkromnej strednej odbornej škole v Dunajskej Strede.
Vyznamenania:
2005 Madách Imre-nívódíj
2007 Cena Imre Forbátha
2007 Posonium literárna cena
2009 Cena Literárneho fondu
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede