Osobnosti mesiaca

1

September

 

18. 9.

Bartalos, Melichar, Ing.

(6. 1. 1924 Mliečno – 18. 9. 1999 Dunajská Streda )

15. výročie úmrtia

Šľachtiteľ

Študoval v Mliečne, v Šamoríne, v Győri a v Mosonmagyaróvári. V r. 1950-1952 pracoval ako technik v Hubiciach. Od r. 1952 pracoval v Solaroch, najpr ako technik, neskôr ako vedúci a od r. 1982 ako riaditeľ Šľachtiteľskej stanice. Vyšľachtil 5 nových druhov pšenice, 4 druhy ciroku a 4 druhy melónov. Pochovaný je v Dunajskej Strede.

Vyznamenania:

1977 Za vynikajúcu prácu

1983 Štátna cena Klementa Gottwalda

64.

 

Farkas, Jenő

(18. 1. 1922 Senec – 18. 9. 1979 Dolný Bar)

35. výročie úmrtia

Básnik, prekladateľ, farár

Strednú školu absolvoval v Bratislave a teológiu študoval v Ostrihome. Ako farár pôsobil v Bratislave, v Číčove,  Bajtave, Veľkom Mederi, Dolnom Bare a inde. Literárne začal tvoriť v 50. rokoch 20. storočia, keď písal básne s reflexiami o prírode i s náboženskou tematikou, čím sa zaradil do okruhu básnikov predstavujúcich tradičný lyrický realizmus. V mladosti obdivoval dielo Endre Adyho, neskôr vplývala naňho poézia súvekých maďarských náboženských spisovateľov. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti, do maďarčiny preložil diela J. Bottu, A. Sládkoviča, A. Plávku a rozprávky P. Dobšinského.

65.

 

20. 9.                                                                                                            

Baán, Jozef

(20. 9. 1964 Dunajská Streda -,)

50. výročie narodenia

Hudobný skladateľ a dirigent

Základnú školu absolvoval v rodnom meste. V r. 1978-1982 študoval na konzervatóriu v Bratislave. V r. 1982-1987 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od r. 1991 žije a pracuje v Paríži.

66.

 

26. 9.

Tóth, László

(26. 9. 1949 Budapešť, Maďarsko -,)

65. výročie narodenia

Spisovateľ, prekladateľ

Študoval v Komárne. Pracoval ako robotník, čašník a skladník. V r. 1969-1970 pôsobil ako redaktor regionálnych novín Žitný ostrov-Csallóköz a žil v Dunajskej Strede. Bol redaktorom časopisu Irodalmi Szemle, dramaturgom Maďarského oblastného divadla v Komárne.  V r. 1986 sa presťahoval do Budapešti. Pracoval ako externý pracovník v Spolku maďarských vydavateľov a distribútorov kníh, v denníku Magyar Nemzet, redaktor časopisu Régió. Externý redaktor časopisu Új Forrás, v r. 1990-1993 zástupca šéfredaktora. V r. 1992-1993 riaditeľ vydavateľstva Széphalom Könyvműhely. Spolupracovník vydavateľstva Nap Kiadó. V súčasnosti žije v Dunajskej Strede.

Vyznamenania:

1986 Győry Dezső-jutalom

1992 Cena Zoltána Fábryho

1994 Cena Attilu Józsefa

1994 Cena Bibliotheca Hungarica

1995 IRAT Nívódíj

1996 Literárne štipendium Jánosa Aranya

1996, 2004 Plaketa Jánosa Esterházyho

1996 Arany János Irodalmi Ösztöndíj

2004 Cena Imre Forbátha

67.

 

29. 9.

Benyovszky, Rudolf August

(29. 9. 1874 Lehnice – 25. 12. 1955 Lehnice)

140. výročie narodenia

Husliar, hudobný skladateľ, maliar, statkár

Po štúdiach hospodáril na rodinných majetkoch v Lehniciach, angažoval sa najmä v hospodárskych spolkoch. Počas Maďarskej republiky rád podporoval hnutie časti maďarských veľkostatkárov na Žitnom ostrove za jeho začlenenie do ČSR. Hru na husliach študoval u J. Hubaya v Budapešti, už ako 9-ročný koncertoval. Autor skladieb pre klavír, husle, organ, vokálnych cyklov na cudzojazyčné básne. Koncerty usporadúval vo svojom kaštieli, kt. postavili podľa jeho plánov. Niektoré jeho skladby vydali v zahraničí tlačou, väčšina zostala v rukopise. Bol maliarom krajín a portrétov, ilustrátorom kníh. Neskôr sa venoval prevažne husliarstvu, v čom ho ovplyvnili študijné cesty po Taliansku. V kaštieli si zriadil husliarsku dielňu, do ktorej pozýval husliarov z Talianska. Vlastnoručne zhotovil asi 24 huslí, najmä podľa Stradivariho modelu. Označoval ich písanými i tlačenými nálepkami, zväčša však číslami a svojim podpisom. V lehnickej rezidencii zhromaždil zbierku, dnes nezvestnú, vzácnych starých huslí, sláčikov i obrazov. Na Slovensku sú známe 4 exempláre jeho huslí, z nich umelecky najhodnotnejší z r. 1908, vyšperkovaný slonovinou, perleťou a ornamentálnymi kresbami, a op. 17 z 1923 sú v majetku Slovenského národného múzea. Štyri jeho obrazy vlastní Slovenská národná galéria

68.

                                                                                  

Október

 

Cseri, Štefan

tiež Cseri, István

(1903 Veľká Ves nad Ipľom – október 1959 Budapešť (Maďarsko)

55. výročie úmrtia

Farár rímskokatolícky

V r. 1928 ho vysvätili za kňaza. Pôsobil v Dunajskej Strede, Sládkovičove,  Arcibiskupskom Léle, Okoličnej na Ostrove. Od r. 1937 bol farárom  v Komárňanskom okrese a inšpektorom národnostných školských zariadení. V r. 1944 ho preložili do Veľkého Medera, kde pôsobil štyri roky. V r. 1947 odcestoval do Čiech, aby poskytol duševnú útechu deportovaným Maďarom. V októbri 1948 ho deportovali do Maďarska, kde umrel v októbri 1959. Pochovaný je v Budapešti.

69.

 

2.10.   

Borbély, Balázs

(2. 10. 1979 Dunajská Streda -,)

35. výročie narodenia

Futbalista

Stredopoliar

1998-2000 FK DAC 1904

2000-2005, 2007 Artmedia Petržalka

2006-2007 FC Kaiserslautern

2008-2010 Politechnica Timisoara

2010-2011 AEL Limassol

2012 FC ŠTK 1914 Šamorín

2013- Vrakúň

Najväčšie úspechy:

Reprezentačné družstvo: 13

2004 Slovenský pohár 1. miesto

2005 Majstrovstvá Slovenska 1. miesto

2005 účasť v Pohári UEFA liga majstrov

70.

                                                                      

4. 10.

Spišiak, Jaroslav JUDr.

(4. 10. 1964 Želiezovce -)

50. výročie narodenia

Policajný dôstojník

Členom Zboru národnej bezpečnosti sa stal v r. 1988. Predtým vyštudoval Gymnázium v Želiezovciach a absolvoval základnú vojenskú službu. Do októbra 1992 bol inšpektorom poriadkovej služby na obvodnom oddelení v Dunajskej Strede. V r. 1992-1995 študoval na Akadémii Policajného zboru SR, po jej skončení pracoval ako právnik na Okresnom veliteľstve PZ v Dunajskej Strede, kde sa zaoberal ekonomickou kriminalitou a od 1.12.1998 až do 30.9.2001 vykonával funkciu riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede. Dňom 1.10. 2001 bol vymenovaný do funkcie prvého viceprezidenta PZ.  Slúžil pod ministrami Ivanom Šimkom, Vladimírom Palkom a Martinom Padom. V auguste 2006 odišiel z polície a nastúpil ako šéf oddelenia ochrany Slovnaft a.s. V r.2010-2012 zastával funkciu prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky.

Po nástupe do vedenia polície ako šéf Úradu boja proti organizovanej kriminalite riešil najväčšiu mafiánsku popravu v dejinách Slovenska – vystrieľanie gangu pápayovcov v Dunajskej Strede

71.

 

6. 10.

Mészáros, Július

tiež Mészáros, Gyula

(3. 1. 1918 Holice na Ostrove – 6. 10. 1999 Horný Bar)

15. výročie úmrtia

Rímskokatolícky farár 

Po vysvätení dňa 26. 12. 1944 pôsobil ako kaplan v Michale na Ostrove, v Stupave, v Iže. Od r. 1965 v Hornom Bare, od r. 1967 bol dekanom tamtiež.

Vyznamenania:

1997 Pro Probitate

72.

                       

9. 10.

Kulcsár, Ferenc

(9. 10. 1949 Plešany -,)

65. výročie narodenia

Básnik, spisovateľ, prekladateľ

Maturoval na strednej strojníckej škole v Košiciach. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol redaktorom časopisu Új Ifjúság, Irodalmi Szemle, pracoval vo vydavateľstve Madách a Lilium Aurum. Od r. 1991 redaktor, vedúci vydavateľstva Lilium Aurum. Od r. 1995 je šéfredaktorom časopisu Katedra. Pôsobí v Dunajskej Strede.

Vyznamenania:

1972, 1979, 1981, 1984, 1992 1993 Cena Literárneho fondu

1991 Cena Imre Madácha.

2005 Cena Imre Forbátha

2013 Magyar Arany Érdemkereszt

73.

 

13.10.

Gál, János

(13. 10. 1799 Malý Mager – 11. 2. 1891 Budapešť, Maďarsko)

215. výročie narodenia

Publicista, úradník

Pôsobil ako vysoký politický úradník v Sedmohradsku. Umrel v Budapešti.

74.

                                                                                  

14. 10.

Marczell, Béla

(14. 10. 1924 Malé Dvorníky – 10. 2. 2009 Dunajská Streda)

90. výročie narodenia

Etnograf, pedagóg

Svoje stredoškolské roky prežil v Bratislave, v r. 1939 sa stal študentom dunajskostredského gymnázia. Maturoval v maďarskom Komárome v r. 1945. Po študijných rokoch  na vysokej škole Pétera Pázmánya  v Budapešti od r. 1951 počas 7 rokoch učil maďarčinu a dejepis v Dunajskej Strede na Štrnásťročnej škole. V rokoch 1958-1964 pracoval ako robotník, pričom v miestnej organizácii Csemadoku organizoval a viedol literárne a dejepisné prednášky. Bol jedným zo zakladateľov Žitnoostrovného múzea a jeho prvým riaditeľom do r. 1976.Pomáhal pri založení viacerých vlastivedných domov. Zapojil sa aj do založenia Československej maďarskej národopisnej spoločnosti, bol čestným členom Národopisnej  spoločnosti na Slovensku. Zorganizoval prvú stálu výstavu  a pomáhal pri zriaďovaní viacerých vlastivedných domoch v okrese. Zbieral žitnoostrovské zvyky, povery, mýty a rozprávky, ktoré aj publikoval.

Vyznamenania:

1994 Pro Urbe

1999 Cena Istvána Gyurcsóa

2012 Pro Urbe in memoriam

75.

 

16.10.

Takács, Zoltán ThDr.

(16. 10. 1925 Pataš – 16. 1. 2009 Komárno)

5. výročie úmrtia

Reformovaný duchovný, pedagóg, strojný inžinier

Do elementárnej školy chodil vo svojej rodnej obci. Maturoval v roku 1944 v komárňanskom benediktínskom gymnáziu, potom získal diplom strojného inžiniera na Technickej univerzite v Budapešti. Ako mladý inžinier nastúpil do práce do nízkej pozície v komárňanských lodeniciach, kde svojimi inováciami napomáhal rozvoju výroby lodí. Roku 1985 odtiaľ odišiel do dôchodku ako vedúci rozvojového oddelenia lodeníc. Popri svojej práci vyučoval aj v miestnej Strednej priemyselnej škole. Už ako mladý slúžil v cirkvi ako diakon, potom dlhé roky bol presbyterom komárňanského reformovaného zboru. V r. 1972-1984 bol členom vedenia seniorátu ako aj Synodnej rady, v r. 1984-1996 zastával funkciu generálneho kurátora. V r. 1990-1994 bol poslucháčom Reformovanej teologickej fakulty v Budapešti, kde r. 1997 získal aj doktorát. Bol jedným z tých, ktorí v Komárne založili Katechetický seminár, neskôr Teologický inštitút Kalvína. Najprv bol riaditeľom, neskôr zástupcom riaditeľa teologického inštitútu. Pochovaný je v rodnej obci v Pataši.

76.

                                                                                  

21. 10.

Bihari, Ján

(21. 10. 1764 Veľké Blahovo – 26. 4. 1827 Budapešť, Maďarsko)

250. výročie narodenia

Muzikant

Ako 15 ročný, asi od r. 1779 pôsobil ako primáš cigánskej kapely, okolo r. 1782 zostavil vlastnú skupinu, s ktorou účinkoval v Uhorsku, Sedmohradsku a v Poľsku, často v Budíne a Bratislave. Slávil triumfy na snemových a korunovačných slávnostiach, na dvorných plesoch vo Viedni. V decembri 1824 si poranil ľavé rameno, ktoré mu ochrnulo. V r. 1825 ešte účinkoval v Bratislave, ale jeho hra už nedosiahla predchádzajúcu úroveň. Nezložil všetky skladby, ktoré mu pripisuje tradícia, no jeho autentické diela dosahujú vysokú úroveň, najmä piesne, verbunky a skladby na počúvanie.

77.

 

24. 10.

Culka, Ján

(24. 10. 1964 Dunajská Streda -,)

50. výročie narodenia

Záchranár, podnikateľ

Základnú školu absolvoval v Gabčíkove. V r. 1984-1989 vyštudoval Strednú elektrotechnickú školu v Bratislave. V súčasnosti je veliteľom  Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove. Je plukovníkom Dobrovoľného hasičského zboru.

78.

 

29.10.

Polačeková-Angyalová, Priska

(29. 10. 1954 Dunajská Streda -,)

60. výročie narodenia

Hádzanárka, olympionička

S hádzanou začínala na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede na Gorkého ulici. Hráčka Družstevník Topoľníky. Ako členka reprezentačného družstva Československa v r. 1978 na Majstrovstvách sveta získali 4. miesto. V r. 1980 účastníčka na Letných olympijských hrách v Moskve, kde získali 5. miesto.

79.

 

 

                                                                                                                                    

                                     

November

 

10. 11.

Mérey, Michal                                                                                                         

(okolo 1652 Zalaegerszeg, Maďarsko – 10. 11. 1729 Trnava)

285. výročie narodenia

Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár

Teológiu študoval ako chovanec Pázmánea vo Viedni, 1674 vysvätený za kňaza. R. 1678 farár v Čiernom Brode, 1679 v Číčove, 1683 v Hédervári, 1685 v Zlatých Klasoch-Rasticiach, 1689 v Ostrihome, 1692 v Nových Zámkoch, 1693 opát v Szekszárde, 1689 ostrihomský kanonik, 1712 prepošt svätojurského poľa, 1713 titulárny biskup v Trnave. Jeden z mála predstaviteľov katolíckej hierarchie, ktorí sa pridali k povstaniu uhorskej šľachty vedenému Františkom II. Rákóczim. Cisárskym vojskom zajatý, internovaný v Banskej Štiavnici a vo Viedni, po uzavretí satumarského mieru 1711 prepustený. Do maďarčiny preložil prácu o Jánovi Nepomuckom. R. 1696 nechal v Szekszárde prestavať opátsku rezidenciu, väčšie sumy venoval v testamente cirkevným inštitúciám.

80.

 

11. 11

Ravasz, József PhDr.

(11. 11. 1949 Opatovský Sokolec –, )

65. výročie narodenia

Básnik, Romológ

Základnú školu navštevoval v Okoči. Maturoval v Dunajskej Strede. Pracoval ako robotník, baník. V r. 1986-1989 bol osvetovým pracovníkom v Zlatých Klasoch. Od r. 1990 pôsobil ako redaktor časopisu Roma, od r. 1993 šéfredaktor časopisu Déli Hírlap. Vysokoškolský diplom získal na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je predsedom Inštitútu pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu v Dunajskej Strede.

81.

 

13. 11.

Izák-Molnár, Tímea

pozri aj Molnár, Tímea

(13. 11. 1974 Dunajská Streda -,)

40. výročie narodenia

Fotografka

Samouk. Venuje sa fotografovaniu ľudí, portrétov, aktov, architektúry. Venuje sa aj bytovému dizajnu. Žije a tvorí v Bratislave.

82.

 

30. 11.

Bertalan, Gabriel

(1. 1. 1963 Dunajská Streda – 30. 11. 2009 Dunajská Streda)

5. výročie úmrtia

Futbalista

Už ako 18-ročný patril medzi opory DAC-u v Slovenskej národnej lige – v sezóne 1981/82 strelil v 24 zápasoch 10 gólov. Vzápätí si ho vyhliadol bratislavský Slovan, kde sa však výraznejšie nepresadil a tak zamieril do RH Cheb. Odtiaľ sa prebojoval aj do juniorskej reprezentácie. V r. 1985 sa vrátil domov, k vtedajšiemu nováčikovi federálnej ligy. Pre nepríjemné zranenie kolena však vynechal takmer dva celé sezóny. V období 1985-1988 nastúpil v drese DAC v ôsmych zápasoch najvyššej súťaže. Neskôr patril k oporám Komárna, Chebu, Bohemiansu Praha, Zwickau. Dlhé roky hrával v nižších súťažiach v Rakúsku, pôsobil aj v Báči.

83.

                                                                                                                     

December

 

5. 12.

Nárai, Juraj

(5. 12. 1645 Palócz, Maďarsko – 5. 12. 1699 Trnava)

315. výročie úmrtia

Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár

Študoval na gymnáziu v Győri a v Trnave, filozofiu a teológiu na univerzite v Trnave, od r. 1666 na kolégiu v Ríme. Pôsobil ako kaplán jágerského biskupa, v r. 1974 ako farár vo Štvrtku na Ostrove, v Podunajských Biskupiciach, ako kapitulný dekan v Bratislave, od r. 1690 ostrihomský kanonik a turniansky arcidiakon, v r. 1691 zvolenský arcidiakon v Trnave. Jeden z najvýznamnejších katolíckych skladateľov duchovných piesní v 17. storočí.          

84.

 

6. 12.

Somorjai Kiss, Tibor PhD.

(6. 12. 1959 Bratislava -,)

55. výročie narodenia

Grafik, vysokoškolský pedagóg

Základnú a strednú školu absolvoval v Šamoríne. Diplom získal v r. 1984 na Grafickej a výtvarnej vysokej škole v Lipsku. Od roku 1985 žije v Budapešti. Od r. 1991 vyučuje na Maďarskej vysokej škole výtvarných umení. Od r. 2005 docent na Fakulte grafiky Maďarskej univezity výtvarných umení. Zaoberá sa aj typografiou a projektovaním kníh. Je nositeľom Madáchovej ceny.

85.

                                                                                  

9. 12

Forgács, Oskar

(9. 12. 1919 Tomášov – 9. 7. 2003 Šamorín)

95. výročie narodenia

Šermiar, tréner

Zmaturoval v r. 1937 v Bratislave na reálnom gymnáziu.  V r. 1958-1965 pracovník záhradníctva v Šamoríne. V r. 1965-1979 hospodársky vedúci vinohradníctva. Všestranne nadaný športovec. Hrával futbal, hádzanú, venoval sa atletike. V r. 1940 získal 5. miesto na celoštátnych majstrovstvách Slovenska v behu na 100 metroch. Od r. 1936 sa venoval šermovaniu. V r. 1938 bol členom reprezentačného družstva Československa. V tom istom roku zvíťazil nad francúzskym majstrom sveta Schmetzom. V r. 1954 na Majstrovstvách sveta v Luxemburgu sa prebojoval do šestnástky najlepších šermiarov. V r. 1962 stál pri zrode klubu Slávia Šamorín, kde neskôr zastával funkciu hlavného trénera. Vychoval generáciu šermiarov, z nich najúspešnejším bol Fridrich Földes.

86.

                                                                                                                     

10. 12.

Presinszky, Lajos

(10. 12. 1939 Veľký Cetín – 3. 4. 2010 Šamorín)

75. výročie narodenia

Zmaturoval v r. 1957 v Štúrove. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave získal diplom pedagóga z odboru zemepis-dejepis. Bol učiteľom vo Veľkom Cetíne, neskôr v Lehniciach a v Rohovciach. Do r. 1990 bol riaditeľom Marxisticko-leninskej univerzity v Dunajskej Strede. Na Okresnom národnom výbore bol vedúcim odboru kultúry. Po nežnej revolúcii pôsobil ako nočný strážnik. Od r. 1990 až do smrti pôsobil ako správca Vlastivedného domu v Šamoríne. Aktívny člen Mestskej organizácie Csemadoku v Šamoríne. Je autorom regionálnych monografií. Zakladajúci člen knižnice Bibliotheca Hungarica  a Vlastivedného domu v Šamoríne.

87.

 

Tallós-Prohászka, Štefan

tiež Prohászka-Tallós, Štefan

       Tallós-Prohászka, István

(8. 11. 1896 Šamorín – 10. 12. 1974 Budapešť, Maďarsko)

40. výročie úmrtia

Maliar

Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, absolvoval polročný pobyt

v Berlíne. Do r. 1946 žil v Šamoríne, potom v Mosonmagyaróvári. Prijali ho medzi seba príslušníci maďarského ľavicového hnutia Sarló. Zúčastňoval sa na výstavách bratislavského Umeleckého spolku (Kunstverein).

88.

 

13.12.

Németh, Imre

(13. 12. 1954 Malý Mager -,)

60. výročie narodenia

Spevák, právnik

Zmaturoval v Bratislave v r. 1973. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal diplom právnika. V r. 1979-1982 odborný referent krajského výboru Csemadoku. V r. 1982-1988 a od r. 1991 člen Speváckeho zboru Slovenskej filharmónie. V r. 1986-1999 je umeleckým vedúcim a sólistom skupiny Gaudium. Je zakladateľom podujatia Samaria – Dni starej hudby. 

89.

                                                                                  

20. 12.

Halčáková, Slávka

(20. 12. 1974 Dunajská Streda -,)

40. výročie narodenia

Herečka, scenáristka

Základnú školu a gymnázium absolvovala v Šamoríne. Už ako gymnazistka opakovane získala ocenenia na Hviezdoslavových Kubínoch (aj absolútne vťažstvo v umeleckom prednese v rámci Česka a Slovenska). Študovala na Vysokej škole múzických umení herectvo. Po skončení školy ostala v slobodnom povolaní. Účinkovala v divadle GuNaGu, v Astorke Korzo 90, v Činohre aj Balete SND, v divadlách Aréna a West, na Novej scéne a v Štúdio 12 – Divadelnom ústave. Bola prvou moderátorkou a tvárou populárnej hudobnej relácie Deka – Hity v TV Markíza. Zahrala si vo filmoch Modré z neba, Jaškov sen, Vadí nevadí, v sitcome Zborovňa, Polčas rozpadu a Pokoj v duši. Je zakladateľkou a producentkou festivalu zdravia a poznania s názvom Svetlo Zeme.

90.

                                                                      

22. 12.

Amade, Ladislav

tiež Amade, László

(26. 7. 1704 Gabčíkovo – 22. 12. 1764 Horný Bar)

250. výročie úmrtia

Básnik, hudobník, dôstojník.

Príslušník šľachtického rodu s predikátom z Vrakúne, barón. R. 1717-1721 študoval na jezuitskom kolégiu v Győri, potom na univerzite v Trnave a Grazi. O r. 1725 slúžil v armáde, neskôr plukovník, v r. 1750 radca uhorskej komory, v r. 1751 cisársky komorník. Po roku 1754 hospodáril na rodovom majetku. Počas štúdia v Trnave vydal príležitostnú, nábožensky motivovanú reč, na sklonku života zbierku duchovných piesní. Písal rytmické verše, často na ľudové motívy, ktoré vynikali ľahkosťou a živosťou. Venoval sa i hudbe, hral na viacerých nástrojoch, zhudobňoval svoje verše, zložil niekoľko piesní na nemecké a talianske nápevy. Jeho erotické piesne kolovali v opisoch, zachovali sa i vo folklóre. V r. 1836 ich tlačou vydal jeho vnuk Tadeáš Amade. Populárne boli i jeho vojenské piesne (A szép fényes katonának a i.). Na dvore kniežaťa J. Eszterházyho i v armáde, najmä počas bojov v Taliansku viedol bohémsky život, vyhľadával dobrodružstvá a napriek rodovému bohatstvu zápasil s materiálnymi problémami.

91.                                                                                        

 

Organizácie, inštitúcie, udalosti

 

Bitka pri Pipagyújtó (Šamorín)

165. výročie

12. mája 1849 cisárski vojaci zabili siedmych domobrancov a podpálili čárdu. Ženy zo Šamorína každý rok ozdobili hroby zabitých vojakov. V r. 1861 postavili pomník na ich počesť.

92.

 

Bitka pri Topoľníkoch

165. výročie

V r. 1849 boli v chotári obce boli dve vojenské bitky medzi cisárskymi vojskami a uhorskými povstaleckými jednotkami. Pamiatkou na tieto udalosti je pomník a obelisk na cintoríne, postavený na počeť hrdinských obetí týchto bojov.

93.

 

Csemadok, Veľký Meder

65. výročie založenia

Kultúrna organizácia Maďarov založená 5. júna 1949.

94.

                                                                      

Csemadok, Okoč

65. výročie založenia

Kultúrna organizácia Maďarov založená 16. októbra 1949.

95.

 

Deportácia obyvateľov  Dunajskej Stredy židovského vierovyznania                          

60. výročie    

15. júna 1944 sa začala deportácia. Odtransportovali asi 8000 osôb.

96.

 

Dobrovoľný hasičský zbor, Dunajská Streda

150. výročie založenia

V r. 1864 mesto vydalo nariadenie pre založenie protipožiarnej stráže a zaväzovalo 16 členov miestneho čižmárskeho cechu na vykonávanie riadnej služby požiarnej ochrany. Toto teleso sa v r. 1880 pretransformovalo na organizáciu.

97.

                                                                                  

Dobrovoľný hasičský zbor, Gabčíkovo

125. výročie založenia

Založený v r. 1889.   

98.

 

FK DAC 1904, Dunajská Streda

110. výročie založenia

Založený v r. 1904. Najslávnejšie obdobie klubu boli 80. roky 20. storočia. Najväčší úspech dosiahol klub v r. 1987, keď vyhral slovenský a československý pohár.

99.

 

Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda

20. výročie založenia

Bola zriadená v r. 1994 z podnetu maliara Lajosa Lósku, sochára György Lipcseyho a vedenia mesta. Zbiera a vystavuje diela súčaných maďarských umelcov, žijúcich na Slovensku, v Maďarsku a v zahraničí.

100.

 

Gymnázium Imre Madácha s vyučovacám jazykom maďarským, Šamorín                  

60. výročie založenia

Otvorili v šk. r. 1954/55. Ponúka vzdelanie v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu.                  

101.                           

 

 

Materská škola s výchovným jazykom maďarským a slovenským, Lehnice

35. výročie založenia

Otvorená v januári 1979. Postavená v rámci akcie Z.

102.

                                                                                                                     

Mestské kultúrne stredisko, Veľký Meder

60. výročie založenia

Otvorené v r. 1954.

103.

                                                                                                                     

Občianske združenie Fond podpory, Šamorín

15. výročie založenia

Vzniklo pri Základnej škole Mateja Korvína v roku 1999 s cieľom, aby povzbudzovalo na ďalšie štúdium na stredných školách, resp. univezitách tých žiakov základnej školy, ktorí majú vynikajúci prospech, veľmi dobré správanie a ktorí s materiálnou pomocou i poradenstvom Fondu podpory dokážu pokračovať s štúdiu. Od februára 2006 sa stal samostatným občianským združením. V každom roku usporiadajú týždeň trvajúcu výtvarnú výstavu spojenú s predajom.

104.

 

Slovenský rybársky zväz, Dunajská Streda

65. výročie založenia

Vznikol v r. 1949. Organizácia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Obhospodaruje 38 uzavretých vodných pôch s celkovou rozlohou 200 hektárov, stovky kilometrov melioračných kanálov a časť Malého Dunaja.

105.

                                                                                                                     

Športový klub, Jahodná

85. výročie založenia

Založený v r. 1929

106.

 

Thermál Corvinus, Veľký Meder

40. výročie založenia

Termálne kúpalisko otvorili v r. 1974         

                                                                                                         

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čilizská Radvaň

65. výročie založenia

Otvorili v septembri 1949. V r. 1960 sa presťahovali do budovy, kde sídlia doteraz. Je centrálnou školou pre región Medzičilizie (Baloň, Čilizská Radvaň, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Pataš, Sap). Od r. 2008 nesie meno slávneho rodáka, reformovaného farára, olympionika Móra Kóczána.

107.

                                                                                                                     

Základná umelecká škola Štefana Németh-Šamorínskeho, Šamorín

55. výročie založenia

Založená v r. 1959.

108.

Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda

50. výročie založenia                                                                                                                     

Múzeum otvorili 1. júna 1964. Nadviazalo na tradície múzea v Šamoríne, založeného v r. 1927. Sústreďuje sa na zber, dokumentáciu a prezentáciu kultúrnych hodnôt regiónu. V r. 1986 vybudovali samostatný pavilón, kde sa pravidelne organizujú výtvrané, národopisné výstavy.

109.

 

Žitnoostrovský súbor piesní a tancov, Dunajská Streda

60. výročie založenia

Vznikol v r. 1954.                             

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
december 2014
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
Dátum :  03-12-2014
4
5
6
7
8
9
10
11
Dátum :  11-12-2014
12
13
14
15
16
Dátum :  16-12-2014
18
Dátum :  18-12-2014
19
Dátum :  19-12-2014
20
Dátum :  20-12-2014
21
Dátum :  21-12-2014
22
Dátum :  22-12-2014
23
Dátum :  23-12-2014
24
Dátum :  24-12-2014
25
Dátum :  25-12-2014
26
Dátum :  26-12-2014
27
Dátum :  27-12-2014
28
Dátum :  28-12-2014
29
Dátum :  29-12-2014
30
Dátum :  30-12-2014
31
Dátum :  31-12-2014

Internet zadarmo

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov nové služby. V rámci národného projektu "Internetizácia knižníc" sa naskytuje pre širokú verejnosť možnosť bezplatného prístupu k internetu cez osem nových PC. Nová služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice.

Free business joomla templates