Osobnosti mesiaca

Kalendár výročí osobností obsahuje súpis osobností Dunajskostredského okresu, ktorých život a tvorba sú úzko späté s mestami a obcami tohto regiónu. Skladá sa z dvoch častí. Prvú časť tvoria chronologicky zoradené a priebežne číslované záznamy o osobnostiach, druhou časťou je menný a geografický register s poradovými číslami jednotlivých záznamov. Heslá osobností obsahujú priezvisko a meno osobnosti, jej ďalšie mená a pseudonymy, dátum narodenia, miesto narodenia, úmrtia a výročia vzťahujúce sa k sumarizujúcemu dátumu. Stručná charakteristika každej osobnosti vyjadruje vzťah k mestám a obciam. Každý záznam je označený poradovým číslom.

Usporiadanie záznamov je chronologické podľa mesiacov kalendárneho roka, v rámci mesiaca podľa jednotlivých dní. V konkrétnom dátume sú viaceré osobnosti radené abecedne podľa priezviska osobnosti. Osobnosti, pri ktorých sme nemohli zistiť úplný dátum výročí, sú zaradení do časti Rok 2016.

Pri spracovávaní tohto súpisu boli použité kartotéky a databáza regionálnych osobností našej knižnice.

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu na rok 2016 je určený všetkým, ktorí majú záujem poznať regionálne osobnosti jubilujúce v r. 2016.

Zostavovateľka

 

Apríl

1. 4.

Koller, Gyula Mons.

tiež Koller Július, Koller Anton Július

(1. 4. 1921 Podunajské Biskupice -,)

95. výročie narodenia

Farár, spisovateľ, vydavateľ

Ordinovaný 23. 6. 1946. Kaplán v Želiezovciach,  Nových Zámkoch,  Zlatých Moravciach, Topoľčanoch. V r. 1949 bol 4 mesiace väznený pre náboženskú angažovanosť. Bol farárom v Meleku, Kráľovej nad Váhom. V r. 1957 - 1966 farár v Šamoríne, od r. 1966 farár vo Vojke nad Dunajom, neskôr administrátor, a farár v Boldogu. Od r. 1999 asesor, dekan od r. 2004 prelát. Od 1. 1. 2001 na odpočinku. Od r. 1990 vydavateľ a šéfredaktor maďarského katolíckeho týždenníka Remény.                                               

 

5. 4                                          

Reichental, František

tiež Reichentál, Ferenc

(6. 5. 1895 Lehnice – 5. 4. 1971 New York (USA)

45. výročie úmrtia

Maliar, grafik, výtvarný pedagóg

Narodil sa v židovskej, meštianskej rodine. Študoval v Bratislave, Győri, Budapešti, Leningrade. Na študijnom pobyte bol v Nemecku, od r. 1926 v Paríži. V r. 1917-1922 bol učiteľom kreslenia v Irkutsku. Vrátil sa na Slovensko, založil si maliarsku školu. Krátko pôsobil aj v Prahe. Od r. 1934 bol profesorom na Umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Počas druhej svetovej vojny sa skrýval v Maďarsku. Od r. 1948 žil v Spojených štátoch amerických.

                                                                                                     

12. 4.

Dusza, István

(12. 4. 1951 Gemerská Hôrka – 9. 1. 2002 Šamorín)

65. výročie narodenia

Publicista, literárny kritik, redaktor

Študoval v Gemerskej Hôrke, v Košiciach, kde maturoval v r. 1970. Knihovníctvo študoval externe v Budapešti na Univerzite Lóránda Eötvösa. V r. 1976-1981 bol redaktorom časopisu Nő, od r. 1981 v denníku Új Szó.

Vyznamenania:

2001 Cena za otvorenú Európu.

 

Jankó, Zoltán

(30. 12. 1871 Baka – 12. 4. 1941 Bratislava)

75. výročie úmrtia

Spisovateľ, publicista, muzeológ

Detstvo prežil v rodnej obci. V Bratislave vyštudoval právo, stal sa mestským radcom. V r. 1918 ho vymenovali za vrchného župana Bratislavskej župy. Od r. 1936 redaktor novín Magyar Újság. V r. 1927 v Šamoríne založil Žitnoostrovské múzeum. Písal novely.

 

15. 4.

Bíró, Márton

tiež Padányi Bíró, Márton

(15. 4. 1696 Padáň – 10. 8. 1762 Veszprém, Maďarsko) 

320. výročie narodenia

Biskup, náboženský spisovateľ

Pochádza zo šľachtickej rodiny zo Žitného ostrova. Študoval v Bratislave a v Nitre. Filozofiu a teológiu študoval na Trnavskej univerzite. V r. 1722 ho vysvätili za kňaza. Ako farár pôsobil v Bicske (Maďarsko), neskôr vo Veszpréme (Maďarsko). Stal sa hlavným prepoštom vo Felsőőr (Maďarsko). Tu rozvinul svoju protireformačnú činnosť. V r. 1733 hlavný dekan v Székesfehérváriu (Maďarsko),  po siedmich rokoch veľký prepošt. V r. 1745 ho Mária Terézia vymenovala za biskupa vo Veszpréme. Rezidenciu si dal postaviť v Sümegu, odtiaľ riadil život náboženského seniorátu. Za jeho biskupstva postavili, renovovali asi 200 kostolov, obytné a hospodárske budovy, zorganizoval 48 nových farských úradov. Pochovaný je v bazilike vo Veszpréme.

                                                                                                   

18. 4.

Bugár, Béla

(18. 4. 1931 Jahodná - 20. 5. 2011 Komárno)

85. výročie narodenia 

Herec

V r. 1950 - 1952 bol členom maďarského dedinského súboru, od r. 1952 hercom v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne. 

Vyznamenania:

2006 Divadelná cena Literárneho fondu Slovenska

2008 Večný člen Jókaiho divadla v Komárne

 

19. 4.

Boda, Domokos MUDr. 

(19. 4. 1921 Dolný Štál - 22. 1. 2015 Segedín, Maďarsko)

95. výročie narodenia

Lekár

Študoval na gymnáziu v Bratislave a stredoškolské štúdium ukončil v Nových Zámkoch. V Budapešti (Maďarsko) vyštudoval medicínu. V r. 1944 - 1946 pracoval v táboroch  vojnových zajatcov v Komárne a v Nemecku. Do r. 1952 rezident na detskej klinike v Pesterzsébete (Maďarsko), do r. 1963 primár v nemocnici László v Budapešti. Od r. 1963 pôsobil ako vedúci katedry medicíny Lekárskej univerzity v Segedíne (Maďarsko). V r. 1971 zamestnaný ako hosťujúci profesor na univerzite v Los Angeles (USA). V r. 1991 zástupca rektora v Segedíne (Maďarsko). V r. 1991 získal Széchenyiho cenu, v r. 2001 Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje. Čestný občan Dolného Štálu a Segedína. 

 

21. 4.

Ivánfi, Eduard

vl. m. Jancsik, Vojtech

(21. 4. 1821 Šamorín – 28. 1. 1900 Mosonmagyaróvár, Maďarsko)

195. výročie narodenia

Historik, stredoškolský profesor

Študoval na gymnáziu v Bratislave. V r. 1837 vstúpil do rehole piaristov. Teológiu študoval na rehoľných školách vo Váci (Maďarsko), v Nitre, v Jure pri Bratislave. V r. 1846 bol vysvätený za kňaza. Profesor na rehoľných gymnáziách v Debrecíne (Maďarsko), v Marisille (Rumunsko), v Timisoare (Rumunsko), v Budapešti (Maďarsko), vo Váci (Maďarsko), vo Veszpréme (Maďarsko), v Mosonmagyaróváre (Maďarsko), kde žil aj po odchode na odpočinok. Venoval sa najmä heraldike a regionálnym dejinám, osobitne Mošonskej župe. Publikoval odborné články.  R. 1865 založil Historickú archeologickú spoločnosť župy Mosoň.

 

24. 4.

Fekete, Vojtech

(24. 4. 1951 Nové Zámky -,)

65. výročie narodenia

Hudobník, dirigent

Základnú školu ukončil v Gbelciach, Ľudovú školu umenia absolvoval v Štúrove. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave hru na lesný roh. V r. 1973 nastúpil do Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave ako člen hornovej skupiny, v ktorej pôsobí dodnes. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave získal diplom. Stal sa lauerátom medzinárodnej súťaže Pražské jaro 1978, v Bratislave je dodnes jediným držiteľom tohto ocenenia. Pôsobil aj ako pedagóg na viacerých ľudových školách umenia (Dunajská Streda, Stupava) a na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Býva v Šamoríne, kde od 1. októbra 2007 je umeleckým vedúcim a dirigentom Dychového súboru Dobrovoľného hasičského zboru.

 

Šuranová-Kucmanová, Eva

tiež Kucmanová, Eva Šuranová

(24. 4. 1946 Ózd, Maďarsko -,)

70. výročie narodenia

Atlétka, skokanka do diaľky

Po presťahovaní sa do Veľkého Blahova začala s atletikou na základnej škole v Dunajskej Strede. Pretekala za TJ DAC Dunajská Streda (1961 – 1964), neskôr prestúpila do Bratislavy (Slávia SVŠT v r. 1965 – 1976) a napokon do Rudej hvězdy Praha (1977 – 1978). Venovala sa šprintom, prekážkam, skoku do diaľky a päťboju. V Dunajskej Strede ju trénersky viedli Jozef  Kmeť a Ladislav Pápay, v Bratislave Pavol Glesk. Najväčší úspechdosiahla n OH 1972 v Mníchove, kde získala bronzovú medailu v skoku do diaľky. Na majstrovstvách Európy v r. 1969 obsadila 7. a v r. 1974 2. miesto. V r. 1965 – 1975 získala 11 titulov majsterky Československa.   Päťkrát majsterka Československa v skoku do diaľky. Utvorila rekord v behu na 100 m prekážok a dvakrát v skoku do diaľky. 

Ocenenia:

1966 Majsterka športu

1972 Zaslúžilá majsterka športu

1973 Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu

2003 Bronzové kruhy SOV

2006 Pamätná plaketa Slovenského atletického zväzu

2007 Strieborné kruhy SOV

 

29. 4.

Rényi, Zoltán MUDr.

(9. 8. 1908 Kysucké Nové Mesto – 29. 4. 1986 Bratislava)

30. výročie úmrtia

Lekár

Maturoval na štátnom gymnáziu v Zlatých Moravciach. Medicínu študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako výborný študent získal štipendium na Parížskej Sorbonne, kde absolvoval časť svojho štúdia. V r. 1932 nastúpil ako sekundárny lekár do Trenčína. Po roku prestúpil do nemocnice v Trnave, kde pôsobil aj ako osobný lekár miestneho biskupa, hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. V r. 1938 si otvoril vlastnú súkromnú lekársku prax a pôsobil ako praktický lekár v Seredi. V r. 1946 odišiel do Vrbového. V r. 1953 bol preložený do Baloňa, kde pôsobil do r. 1978, kedy sa presťahoval do Bratislavy. Pochovaný je v Bratislave. V r. 2008 mu odhalili pamätnú tabuľu v obci Baloň.

 

30. 4.

Szinger, Ján

30. 4. 1941 Michal na Ostrove

Poľovník, podnikatel

75. výročie narodenia

V r. 1959 – 1990 pracoval na ONV v Dunajskej Strede na odbore vnútorných vecí, najprv ako referent, neskôr ako vedúci odboru. V r. 1990 – 2000 bol podnikateľom. Od r. 1959 je členom Slovenského poľovníckeho zväzu. V r. 1973 – 1992 člen Predsedníctva Okresnej organizácie SPZ a člen Ústredia SPZ v Bratislave. Od r. 1997 predseda dozornej rady  Okresnej organizácie, a od r. 2010 predseda dozornej rady Obvodnej poľovníckej komory Dunajská Streda. Od r. 2012 je predsedom Okresnej organizácie SPZ v Dunajskej Strede. Je gestorom a zakladajúcim členom organizačného výboru Žitnoostrovských poľovníckych slávností v Báči. Za svoju činnosť získal viacero ocenení, napr. Zlatú medailu Za rozvoj slovenského poľovníctva I. stupňa, Pamätnú medailu sv. Huberta a ocenenie Zlatý kamzík. Býva v Blažove.

                                       

 

Máj

 

2. 5. 

Pomichal, Richárd RNDr., CsC.

(2. 5. 1951 Bratislava – 5. 9. 2010 Dunajská Streda)

65. výročie narodenia

Biológ, pedagóg, ochranca prírody

Maturoval na maďarskom gymnáziu v Senci. Na univerzite študoval biológiu. Odborný referent Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede. Bol redaktorom časopisu Szabad Újság, redigoval viacero rubrík v denníku Új Szó. Pedagóg na Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, neskôr pedagóg na Súkromnom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským tamtiež. Prednášal aj na Univerzite v Mosonmagyaróváre (Maďarsko). Milovník prírody. Bol bádateľom jaskýň, neskôr zanietený ochranca prírody. Na svoje potulky po svete sa dôkladne pripravil. V 80. rokoch 20. storočia pešo pochodil Škandináviu. Bol náruživým cyklistom. Bicyklom prešiel Balkánsky polostrov. Organizoval cyklistické túry po celom Žitnom ostrove, kde detí oboznamoval s faunou a flórou.

 

11. 5.

Végh, Daniel

(11. 5. 1916 Holiare – 20. 1. 2001 Dunajská Streda, poch. Ižop)

100. výročie narodenia

Reformovaný duchovný

V 2. svetovej vojne slúžil ako vojenský duchovný, potom nastúpil do zborovej služby v Radvani nad Dunajom. Nasledoval čičovský zbor, odkiaľ prestúpil do veľkomederského zboru. Do svojho úradu bol inštalovaný 16. januára 1949. Vo veľkomederskej matkocirkvi a jeho filii v Ižope slúžil 36 rokov. 

 

13. 5.

Bartal, Aurel

(25. 2. 1856 Bratislava – 13. 5. 1931 Kráľovičove Kračany-Lesné Kračany)

85. výročie úmrtia

Bratislavský župan, veľkostatkár

Študoval na gymnáziu v Budíne a Bratislave a na Právnickej akadémii v Bratislave. Podnotár Bratislavskej župy. Hospodáril na rodinnom veľkostatku, a v r. 1903 - 1906 a 1910 - 1917 bol bratislavským županom. Počas existencie Maďarskej republiky rád bol iniciátorom hnutia časti maďarských veľkostatkárov na Žitnom ostrove, ktorí podporovali jeho začlenenie do Československej republiky. Bol členom delegácie, ktorá toto stanovisko predniesla prezidentovi Masarykovi. Bol funkcionárom hospodárskych spolkov, venoval sa aj poľnohospodárskej osvete. Autor publikácií o chove koní a o poľnohospodárskych zvieratách, prispieval do časopisu Híradó. Svoju niekoľkotisícovú zbierku kníh daroval Verejnej knižnici v Bratislave.V r. 1901 – 1903 a 1917 – 1918 poslanec uhorského snemu.

 

14. 5.

Talamon, Alfonz

(14. 5. 1966 Dunajská Streda – 8. 9. 1996 Galanta)

50. výročie narodenia 

Spisovateľ

Vyrastal a žil v Sládkovičove. V r. 1984 zmaturoval na maďarskom gymnáziu v Galante. Po skončení školy pracoval ako poštár. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študoval maďarský jazyk a dejiny. V r. 1988 - 1989 pôsobil ako odborný metodik Ústredného výboru Csemadoku. Od r. 1991 bol spisovateľom na voľnej nohe. Zahynul tragicky pri dopravnej nehode. Pochovaný je v Sládkovičove.

Vyznamenania:

1988  Cena Sándora Tsúszóa

1995 Cena Imre Madácha

 

15. 5.

Kucman, Eta

rodená Pelech, Etelka

(15. 5. 1951 Vrakúň -,)

65. výročie narodenia

Herečka

Základnú školu navštevovala vo Vrakúni a v Dunajskej Strede, kde aj maturovala. Po štúdiách na  Vysokej škole múzických umení v Bratislave pôsobila ako herečka v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne (s vynechaním sezóny 1982 - 83), potom bola v slobodnom povolaní. V r. 1986 - 2006 viedla literárno-dramatický krúžok na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede. Jej žiaci úspešne účinkovali doma i v zahraničí. V r. 2000 sa vrátila na javisko Jókaiho divadla.

 

18. 5.

Görözdi, Miklós

(18. 5. 1931 Číčov - 23. 9. 2012 Dunajská Streda)

85. výročie narodenia

Reformovaný duchovný

Zmaturoval  na maďarskom gymnáziu v Komárne. Teológiu študoval na Karlovej Univerzite v Prahe. Ako farár pôsobil v Rimavskej Sobote, v Okoči, vo Veľkom Horeši, v Pataši, v Dunajskej Strede. Od r. 1990 bol dekanom maďarského zboru  reformovanej cirkvi v Bratislave.

 

20. 5.

Bugár, Béla

(18. 4. 1931 Jahodná - 20. 5. 2011 Komárno)

5. výročie úmrtia

Herec

V r. 1950 - 52 bol členom maďarského dedinského súboru, od r. 1952 hercom v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne. 

Vyznamenania:

2006 Divadelná cena Literárneho fondu Slovenska

2008 Večný člen Jókaiho divadla v Komárne

 

Figura, Arpád Ing.

(20. 5. 1966 Bratislava -,)

50. výročie narodenia

Zootechnik, poľovník

Maturoval v Šamoríne. V r. 1984 - 1988 na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre vyštudoval odbor zootechnický. V r. 1989 - 1996 pôsobil v Poľnohospodárskom družstve Modrý Dunaj v Šamoríne ako vedúci úseku živočíšnej výroby. Od r. 1996 až do dnes je riaditeľom agrodivízie – divízie poľnohospodárstva a lesníctva v Grafobale Skalica. Od r. 2009 študoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici (doktorandské štúdium). Bol zakladateľom a prvým predsedom Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku (1993 - 1996). Od r. 2007 je predsedom ekonomickej komisie Prezídia Slovenského poľovníckeho zväzu, od r. 2010 je predsedom ekonomickej komisie Prezídia Slovenskej poľovníckej komory a predsedom Okresnej poľovníckej komory v Dunajskej Strede.

 

22. 5.

Szladits, Karol JUDr.

(27. 12. 1871 Dunajská Streda – 22. 5. 1956 Budapešť, Maďarsko)

60. výročie úmrtia

Právnik, pedagóg

Študoval na gymnáziu v Bratislave, právo na univerzite v Budapešti. Bol členom Maďarskej akadémie vied, v r. 1895-1916 pracovníkom na ministerstve spravodlivosti, v r. 1917-1942 učiteľom na právnickej fakulte univerzity v Budapešti. Od r. 1942 na dôchodku. V študentských rokoch písal básne, na gymnáziu viedol samovzdelávací spolok. Bol zakladateľom vlastnej právnickej školy, redaktorom a spoluatorom rozsiahlych súborných prác z maďarského súkromného práva. Bol členom Medzinárodného súdu v Haagu.

  

24. 5.

Végh, Alexander

(24. 5. 1970 Dunajská Streda – 13. 1. 2011 Bratislava)

5. výr. úmrtia

Futbalista

Keď mal päť rokov, rodina sa presťahovala do Bratislavy. Odchovanec Slovana, ktorý však za seniorský A-tím z Tehelného poľa neodohral ani zápas. Najvyššiu súťaž skúsil v DAC Dunajská Streda, Spartaku Trnava, Rimavskej Sobote, v Artmedii Petržalka (dovedna 115 zápasov, väčšinou na poste ľavého obrancu), pôsobil v nemeckom SC Verl a v nižších rakúskych súťažiach. K jeho záľubám patrili knihy, sudoku, sledovanie športových podujatí. Pochovaný je v Čenkovciach.

                                                                                          

25. 5.

Hunčík, Péter

(25. 5. 1951 Šahy -,)

65. výročie narodenia

Lekár, psychiater, spisovateľ

Študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po získaní diplomu pôsobil ako obvodný lekár vo Veľkom Mederi. Od r. 1988 psychiater. Pôsobil v Bratislave, Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi. V r. 1989 bol zakladajúcim členom Nezávislej maďarskej iniciatívy, zakladateľom a šéfredaktorom nezávislého denníka Nap. V r. 1990 - 1992 poradca prezidenta Václava Havla v otázkach menšín. V r. 1992 - 1997 člen celoštátneho predsedníctva Maďarskej občianskej strany. V r. 1993 je jedným zo zakladateľov a spoluvlastníkom českej  televízie Nova. Spoluzakladateľ a riaditeľ Nadácie Sándora Máraiho, spoluzakladateľ Invisible Collegu v Bratislave. V r. 1996 zakladateľ Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Spoluzakladateľ a člen predsedníctva Nadácie Univerzity Jánosa Selyeho. Zakladateľ Nadácie Sigillu Oppidi Saag  (Pečať mesta Šahy). Hlavný poradca predsedu maďarskej televízie Duna TV, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín, poslanec samosprávy v Dunajskej Strede. V posledných rokoch je aj trénerom sebapoznávacích, komunikačných schopností a manažmentom konfliktov doma i v zahraničí. Od r. 2003 učil na Carleton Univerzity v Ottawe (Kanada).

Vyznamenania:

2009 Cena Sándora Bródyho

2010 Cena Alfonza Talamona

 

27. 5.

Ürge, Mária

(19. 9. 1952 Šamorín – 27. 5. 1991 Šamorín)

25. výročie úmrtia

Pedagogička, folkloristka

Maturovala v Šamoríne,  v r. 1976 ju promovali za učiteľku na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1976 až do smrti učila na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Lehniciach. Bola zberateľkou ľudovej hudby, a členkou folklórnej skupiny Csalló v Šamoríne.

 

 

 Jún

1. 6.

Koncsol, László

(1.6. 1936 Drahňov -,)

80. výročie narodenia

Maturoval na maďarskom gymnáziu v Komárne. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave študoval odbor maďarčina - slovenčina. Po skončení štúdií od r. 1959 učil na strednej a na základnej škole v Rimavskej Sobote a v Gemerskej Vsi. Od r. 1963 pracoval ako zodpovedný redaktor maďarskej sekcie Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry (neskôr Tatran). V r. 1966 sa stal redaktor literárneho časopisu Irodalmi Szemle. V r. 1975 - 1977 bol v slobodnom povolaní, potom pracoval ako korektor v Polygrafických závodoch Bratislava-Krasňany. Od r. 1979 spisovateľ v slobodnom povolaní. Od r. 1985 pracoval ako samostatný administratívny pracovník na družstve v Orechovej Potôni. Intenzívne sa venoval aj literárnokritickej tvorbe a vypracoval sa na úspešného esejistu. V esejistike a literárnokritickej tvorbe sa orientuje najmä na maďarskú národnostnú literatúru na Slovensku. Ako básnik sa predstavil knihami veršov pre deti. Prekladá zo slovenskej a českej literatúry. Z čias pôsobenia v Orechovej Potôni pochádzajú jeho historické štúdie z kroník a iných archiválií, ku ktorým zbieral materiál v Štátnom oblastnom archíve Bratislava. V r. 1993 založil a rediguje edíciu Csallóközi Kiskönyvtár. 

Vyznamenania:

2001 Cena Aniána Jedlika

2001 Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

2004 Posonium literárna cena

2005 Pro Probitate

2007 Posonium literárna cena

2008 Cena Attilu Józsefa

2009 Cena Nadácie Lászlóa Tőkésa

2010 Cena Lajosa Turczela

2015 Magyar Örökség Díj

                                                                                                 

3. 6.

Waldstein-Wartenburg, Ján

(21. 8. 1809 Veľký Meder – 3. 6. 1876 Viedeň, Rakúsko)

140. výročie úmrtia

Právnik, filozof, prvý tajný radca, riaditeľ Uhorskej akadémie vied

Zohral významnú úlohu vo verejnom živote Uhorska. Od r. 1831 bol koncipistom Uhorskej kráľovskej komory. V tridsiatych rokoch 19. storočia bol obľúbencom Széchenyiovcov. V r. 1861 sa stal hlavným županom Užskej stolice. Bol predsedom Uhorského umeleckého spolku, nositeľom Radu Františka Jozefa, Radu Leopolda belgického a mexického radu Gaudeloupe. Tlačou mu vyšlo viacero prác v latinskom jazyku.

                                                                                                  

6. 6.

Pinte, Attila

(6. 6. 1971 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Futbalista

Do šestnástich rokov hral v Šamoríne. Ako dorastenec prišiel do Dunajskej Stredy, kde sa dostal až do prvého mužstva. Nasledoval Inter Bratislava (dva tituly majstra a víťazstvo v Slovenskom pohári), Ferencváros Budapešť (titul a druhé miesto), Panionis Atény, Rimavská Sobota, Petržalka (víťazstvo v Slovenskom pohári), Báč, Senec a Dunajská Streda. Po skončení v Dunajskej Strede krátko trénoval v Topoľníkoch. Vrátil sa do Šamorína, s ktorým ako hrajúci tréner dva razy postúpil. V súčasnosti hrajúci tréner v Kostolných Kračanoch. Za reprezentáciu odohral 31 zápasov.

 

24. 6.

Kolčáková Szakáll, Noémi

tiež Szakáll, Noémi Kolčáková

(24. 6. 1976  Bratislava -, )

40. výročie narodenia

Výtvarníčka, odevná dizajnérka, štylistka

V detstve navštevovala Ľudovú školu umenia v Dunajskej Strede. Školu úžitkového výtvarníctva, odbor textil ukončila v r. 1994 v Bratislave. Následne študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor design u doc. Júlie Sabovej. Po ukončení štúdií tri roky prednášala ako externá pedagogička. Okrem módy vyrába originálne šperky a maľuje obrazy. Ako štylistka spolupracuje s Borisom Hanečkom a Lukášom Kimličkom.

                                                                                         

29. 6.

Siposs, Ernő

(29. 6. 1921 Šamorín – 19. 10. 1986 Šamorín)

95. výročie narodenia

Herec

Člen amatérskeho divadelného súboru pri Csemadoku. V r. 1959 - 1981 člen Maďarského oblastného divadla v Komárne. 

 

Júl

 

5. 7.

Bačák-Benefai, Pavol

tiež Bacsák-Benefai, Pál

(5. 7. 1836 Lehnice-Sása – 17. 12. 1911 Bratislava)

180. výročie narodenia 

Župný hodnostár, publicista, statkár

Po skončení štúdia hospodáril na rodinnom majetku a pôsobil v župnej správe. Od r. 1861 bol v službách Bratislavskej župy, v r. 1872 - 1880 bol podžupan, potom správca pálfyovských veľkostatkov. Organizoval hospodársku osvetu na Záhorí. Bol jedným z popredných organizátorov Uhorského vzdelávacieho spolku. Bol autorom hospodárskych ročeniek Bratislavskej župy, brožúry o cirkevnej politike, prednášky o pestovaní ovocia, článkov v miestnej tlači. Písal tiež o Vysokých Tatrách.

 

7. 7.

Nižňanský, Peter

(7. 7. 1956 Dunajská Streda - )

60. výročie narodenia

Sochár

Študoval kamenosochárstvo na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Bratislave, v r. 1978 -1984 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (Česko) u profesora Jiřího Bradáčka. V r. 1981 na stáži v Berlíne (nemecko). Žije a tvorí  v Prahe. Venuje sa monumentálnej a komornej, prevažne figuratívnej sochárskej tvorbe.

 

8. 7.

Lovassy, Alexander, PhDr.

tiež Lovassy, Sándor

(28. 10. 1855 Dunajská Streda – 8. 7. 1946 Keszthely, Maďarsko)

70. výročie úmrtia

Ornitológ, pedagóg

Študoval v Baji (Maďarsko), Debrecíne (Maďarsko), Székesfehérvári (Maďarsko), Revúcej. V r. 1916 - 1921 bol riaditeľom Poľnohospodárskej akadémie v Keszthelyi  (Maďarsko), od r. 1921 bol na dôchodku. Skúmal vtáctvo Gemera, okolia Balatonu. Venoval sa štúdiu a preparácii vtákov. Získal ocenenia na viacerých domácich a medzinárodných výstavách. Prispel k rozvoju poľnohospodárskej zoológie. Od r. 1894 bol členom Uhorskej ornitologickej centrály, zakladateľom a predsedom Muzeálnej spoločnosti Balatonu, zaslúžil sa o rozvoj a vybudovanie múzea v Keszthelyi.

                                                                                                              

11. 7.

Alföldi, Štefan

(11. 7. 1971 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Keramikár

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským absolvoval v Dunajskej Strede. Na Strednej odbornej učilišti v Pezinku  vyštudoval odbor umelecká keramika. Vo výrobnom družstve Slovenská ľudová majolika v Modre sa zaoberal maľovaním dekóru.  V súčasnosti 

pôsobí v Dunajskej Strede.

 

20. 7.

Majerník, Ján

(20. 7. 1936 Senica -,)

80. výročie narodenia

Spisovateľ, prekladateľ, redaktor

Do základnej školy chodil v Senici, v Ladcoch a v Nových Zámkoch. Maturoval na gymnáziu v Nových Zámkoch v r. 1954. V r. 1959 absolvoval FF UK v Bratislave odbor  slovenčina – ruština. Redaktor mesačníka Mladá tvorba, potom na Slovenskom ústredí knižnej kultúry v redakciách časopisov Knižná kultúra a Universum. Učil na Gymnáziu v Dunajskej Strede, bol pracovníkom Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska v Bratislave. R. 1980 pôsobí ako spisovateľ a prekladateľ v slobodnom povolaní. Spolupracoval s literárnymi časopismi, najčastejšie s redakciou Romboidu. Od r. 1992 bol redaktorom, neskôr šéfredaktorom  Literárneho týždenníka, v súčasnosti pracuje v Národnom literárnom centre. Do literatúry vstúpil ako publicista a prekladateľ. Venoval sa aj literárnej kritike zameranej na básnickú tvorbu mladej generácie.

 

23. 7.

Fényes, Elek

(7. 7. 1807 Čokaj, Maďarsko – 23. 7. 1876 Újpest, Maďarsko)

140. výročie úmrtia

Etnograf, štatistik

Študoval filozofické vedy v Oradei (Rumunsko) a právo v Bratislave. V parlamente zastupoval chýbajúcich magnátov. Žil a hospodáril v Blatnej na Ostrove. Napísal diela, ktoré slúžia maďarskému národopisu ako dôležité pramene.

 

23. 7.

Simek, Alexander 

(23.7.1951 Tvrdošovce -,)

65. výročie narodenia

Farár rímskokatolícky

Ordinovaný 9.6.1974. Kaplán v Leviciach, v Komárne, v Schonberg-St. Veit (Rakúsko), v Ottignes (Belgicko). V r. 1984 misionár v Lubumbashi (Zaire). Študoval v Grazi (Rakúsko) a bol u sestier v Gratkorne (Rakúsko). Farár v Matúškove. Uvoľnený do diecézy Graz-Seckau. Duchovný u milosrdných sestier. Od r. 2008 v Zemianskej Olči, od r. 2010 aj v Okoči.

 

27. 7.

Csiba, Lajos

(27. 7. 1901 Mliečno – 2. 8. 1966 Tejfalusziget, Maďarsko)

115. výročie narodenia

Ornitológ, etnológ

Študoval v Šamoríne a Mosonmagyaróváre (Maďarsko). Pozoroval vtáctvo Horného Žitného ostrova. Publikoval odborné články.

 

Holocsy, István

(18. 2. 1950 Eliášovce – 27. 7. 1996 Komárno)

20. výročie úmrtia

Herec

Základnú školu navštevoval v Eliášovciach a v Tonkovciach, gymnázium v Bratislave. V r. 1968 začal študovať na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, diplom získal na Vysokej divadelnej a filmovej škole v Budapešti. Stal sa hercom Maďarského oblastného divadla v Komárne (neskôr Jókaiho divadlo). Od r. 1981 bol umeleckým vedúcim súboru. V r. 1975 – 1976 pôsobil ako sólista vo VUS v Bratislave. Od r. 1968 bol stálym hráčom v rozhlasových hrách, recitátorom a moderátorom. Hral v rôznych slovenských a maďarských filmoch.  Od r. 1994 do nečakaného úmrtia bol riaditeľom Jókaiho divadla v Komárne. Dňa 16. apríla 2010 bola odhalená jeho busta v Jókaiho divadle.

Ocenenia:

1976 1. miesto v recitácii na Jókaiho dňoch

1991 Prémia Slovenského literárneho fondu

1991 Cena Erzsébet-díj, 

1997 Cena Za otvorenú Európu, in memoriam

1998 Plaketa Pro Cultura Hungarica, in memoriam

 

August

 

2. 8.

Csiba, Lajos

(27. 7. 1901 Mliečno – 2. 8. 1966 Tejfalusziget, Maďarsko)

50. výročie úmrtia

Ornitológ, etnológ

Študoval v Šamoríne a Mosonmagyaróváre. Pozoroval vtáctvo Horného Žitného ostrova. Publikoval odborné články.

 

3. 8.

Érsek, György

(3. 8. 1936 Dunajská Streda -,)

80. výročie narodenia

Herec

Základnú a strednú školu navštevoval v rodnom meste. Maturoval v r. 1953. Po skončení Vysokej školy pedagogickej v Nitre, od r. 1961 pôsobil ako učiteľ. Bol členom ochotníckeho divadla v rodnom meste. Od r. 1969 do odchodu do dôchodku bol hercom Košického Divadle Thália. Prekladal slovenské dramatické diela.

 

10. 8.

Orosz, Csaba

(10. 8. 1971 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Kanoista

Základnú a strednú školu navštevoval v Šamoríne. Od r. 1989 profesionálny kanoista.

Člen Slávia Šamorín a ŠKP Bratislava. Viacnásobný majster Československa a Slovenska.

Najväčšie úspechy:

1994 – Majstrovstvá sveta Mexico City (Mexico) – 3. miesto v C4 na 500 m

1996 – Letné olympijské hry Atlanta (USA) – 7. miesto v C-2 na 1000 m s Pálešom

2000 – Letné olympijské hry Sydney (Austrália) - účasť

 

13. 8.

Huszár, István

(13. 8. 1851 Mostová – ?)

165. výročie narodenia

Cirkevný spisovateľ  

Filozofiu a teológiu študoval v Ostrihome (Maďarsko). Pôsobil ako kaplán vo Veľkom Šúri a v Holiciach, od r. 1885 ako administrátor fary, neskôr farár v Gabčíkove. Napísal spevník a dejiny fary v Gabčíkove, ktoré zostali v rukopise.

 

 

14. 8.

Gáspár, Tibor

(25. 4. 1928 Kľúčovec – 14. 8. 2011 Dunajská Streda)

5. výročie úmrtia

Pedagóg

Syn reformovaného duchovného. Študoval na Reformovanom kolégiu v Pápe (Maďarsko), neskôr pracoval ako poľnohospodár. V Bratislave získal diplom pedagóga z odboru maďarčina – dejepis. Od r. 1955 bol učiteľom. Učil na maďarskom gymnáziu v Komárne.

Vyznamenania:

1993 Pro Urbe Komárno

2000 Czabán Samu Díj

2001 Pro Probitate

 

Kisfaludy, Žigmund

tiež Kisfaludy, Zsigmond

(18. 7. 1837 Senec – 14. 8. 1926 Šamorín)

90. výročie úmrtia

Farár

Bol vynikajúcim znalcom Šamorína. Študoval na gymnáziách v Bratislave, Győri, Trnave. Teológiu ukončil v Ostrihome. V Šamoríne pôsobil ako kaplán, neskôr pracoval ako farár v Dunajskej Strede, v Eliášovciach a v Zlatých Klasoch. Od r. 1888 pôsobil ako zástupca dekana. Od r. 1892 farárom mesta Šamorín. Jeho monografia o Šamoríne zostalo v rukopise, no ako prameň slúži historikom. Je pochovaný v Senci.

 

18. 8.

Gútay, Ladislav

(18. 8. 1951 Dunajská Streda -,)

65. výročie narodenia

Folklorista, kultúrno-osvetový pracovník

Po maturite na SVŠ sa vyučil za lodného elektromechanika v Komárne. Zakladajúci člen folklórneho súboru Szőttes v Bratislave, kde roky pôsobil ako sólista súboru. Dlhé roky pôsobil v poloprofesionálnych hudobných súboroch ako gitarista. Od r. 1973 tajomník Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Dunajskej Strede. V r. 1978 absolvoval Strednú knihovnícku školu v Bratislave - odbor kultúrno - výchovná práca. Od r. 1981 odborný referent na Okresnom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede. Bol organizačným vedúcim Žitnoostrovského súboru piesní a tancov v Dunajskej Strede. Pôsobil ako asistent, pedagóg a ako choreograf detských tanečných súborov.  Odborný metodik aj pre vokálno - inštrumentálne skupiny, dychové súbory a spevácke zbory. Neskôr vedúci oddelenia edično - propagačnej práce. Od r. 1996 pôsobil v Mestskom kultúrnom  stredisku v Dunajskej Strede. V r. 2004 bol vymenovaný za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi, ktorú funkciu zastáva až doteraz.

 

19. 8

Csaplár, Benedek

tiež Čaplár, Benedikt, pseud. G. Árpádfi, Füzesi, Márton Edelényi, A.G. Etelközy, J. Pusztaszeri, A.G. Magánlaki, D. Ürmös, Karcsanyéki

(3. 1. 1821 Dunajská Streda – 19. 8. 1906 Budapešť, Maďarsko)

110. výročie úmrtia

Kultúrny historik, pedagóg, piarista

Študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch, v Bratislave, v Trnave. V r. 1836 vstúpil do piaristickej rehole v Prievidzi. V r. 1840 - 1841 študoval teológiu, históriu, klasické a moderné jazyky v Bistriti (Rumunsko), filozofiu na univerzite v Koložvári (Rumunsko), teológiu v Nitre, vo Svätom Jure vysvätený za kňaza. Od r. 1886 člen korešpondent Uhorskej akadémie vied. Bol učiteľom rehoľného gymnázia v Prievidzi, v Podolínci, v Nitre, v Svätom Jure, v Koložvári, Mosonmagyaróvári (Maďarsko), v Leviciach, Budíne (Maďarsko), riaditeľ gymnázia v Tate (Maďarsko). Od r. 1870 pôsobil v budapeštianskom kláštore. Venoval sa histórii, najmä literárnej a cirkevnej biografii, estetike, pedagogike, jazykom, veľmi dobre ovládal i slovenčinu). Autor vyše 20 knižných prác, desiatok  štúdií článkov v odbornej a náboženskej tlači. Jeho hlavné literárne dielo o M. Révaiovi zostalo nedokončené. Člen a funkcionár Uhorskej historickej spoločnosti, Spoločnosti sv. Štefana. 

 

20. 8.

Gergely, István

(20. 8. 1976 Dunajská Streda -,)

Vodnopólista, olympionik

Už od malička žil v Komárne, kde aj začal hrať vodné pólo. Veľmi rýchlo sa vypracoval na jedného z najlepších brankárov, čo potvrdili odborníci, keď ho na mládežníckych šampionátoch v r. 1993, 1994 a 1995 ocenili honorom „naj“ na tomto poste. Štartoval na OH  2000 v Sydney (Austrália), dvoch MS a troch ME, ale z medaily sa tešil len raz – ešte ako junior na MSJ v Dunkuerque (Francúzsko) tretí. V r. 2003 získal maďarské občianstvo a doma má dve zlaté z olympijských hier (2004, 2008), bol majstrom sveta a raz vicemajster, dvakrát vyhral s Maďarmi Svetovú ligu a raz bol druhý, s Honvédom Budapešť (Maďarsko)   sa tešil z triumfu v Európskej lige. Hral za Komárno, Sláviu UK, Nováky, Cagliari (Taliansko), Terrassu (Španielsko), a od r. 2002 až do r. 2014 – s výnimkou krátkej anabázy na Malte a v Izraeli – za Honvéd Budapešť, kde teraz robí riaditeľa klubu. Dva razy bol majster Slovenska a štyrikrát Maďarska. V súčasnosti je vedúci maďarského reprezentačného tímu a zároveň aj tréner brankárov. 

Najlepšie výsledky: Na Slovensku

1995 – Majstrovstvá sveta juniorov 3. miesto

1996, 1997 – Majstrovstvá Slovenska 1. miesto

V Maďarsku:

2004, 2008 Letné olympijské hry – 1. miesto

2003, 2004 Svetová liga – 1. miesto

2004 LEN superpohár -  1. miesto

2003, 2004, 2005, 2006 Majstrovstvá Maďarska – 1. miesto 

 

30. 8.

Bauer, Edit Ing., CsC

(30. 8. 1946 Šamorín -,)

70. výročie narodenia

Ekonómka, politička

V r. 1968 ukončila štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Rok pracovala v Slovenskom zväze výrobných družstiev a v r. 1969 - 1989 pôsobila vo Výskumnom ústave životnej úrovne. Do Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied nastúpila v r. 1990. Absolvovala aj postgraduálne štúdium a získala titul „CSc.“ V r. 2004 - 2014 poslankyňa Európskeho parlamentu. Bola členkou Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. V r. 2007 bola nominovaná na cenu MEP Awards 2007 v kategórii Spravodlivosť a ľudské práva, ktorú pravidelne od r. 2005 vyhlasuje bruselský magazín The Parliament. 

 

 

 

 

September

 

6. 9.

Baranyai, Jozef Gejza

pseud. Anyegin, Cyrano, Csallóközi József, Faun, Harpagon, Kamocsai Géza, Keszthelyi Géza, Trubadur, Tüske

(6. 9. 1876 Komoča – 24. 3. 1955 Komoča)

140. výročie narodenia

Novinár, spisovateľ

Základnú školu navštevoval v Nových Zámkoch, študoval na gymnáziu v Keszthelyi (Maďarsko), právo v Budapešti (Maďarsko).  Doktor politických vied. V r. 1900 - 1906 redigoval Magyar Lapértesítő v Budapešti, v r. 1903 - 1913 Csallóközi Lapok v Dunajskej Strede, od r. 1907 knihovník Jókaiho spolku v Komárne. Pomocný redaktor, neskôr riadny redaktor a majiteľ Komáromi Lapok. Redaktor vedecko-literárnej revue Vagyunk v Komárne, hlavný redaktor týždenníka Komáromi Lapok, hlavný redaktor týždenníka Barázda v Komárne, redaktor prílohy tohto týždenníka Magyar Tűzhely v Bratislave, redaktor týždenníka Barázda, redaktor učiteľského dvojtýždenníka Magyar Tanító tamže, do r. 1944 týždenníka Komáromi Lapok. Počas prvej Československej republiky spolupracovník bratislavských a pražských novín Magyar Újság. V r. 1918 - 1919 účastník iredentistického hnutia na južnom Slovensku, v r. 1919 odsúdený, niekoľko mesiacov internovaný v Terezíne (Česko). Funkcionár a tlačový tajomník Maďarskej maloroľníckej strany na Slovensku. Autor próz a odbornej literatúry, hlavne so vzťahom ku Komárnu a Žitnému ostrovu (ťažba zlata, dejiny komárňanského divadla a tlače).

 

8. 9.

Talamon, Alfonz

(14. 5. 1966 Dunajská Streda – 8. 9. 1996 Galanta)

20. výročie úmrtia

Spisovateľ

Vyrastal a žil v Sládkovičove. V r. 1984 zmaturoval na maďarskom gymnáziu v Galante. Po skončení školy pracoval ako poštár. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študoval maďarský jazyk a dejiny. V r. 1988-1989 pôsobil ako odborný metodik Ústredného výboru Csemadoku. Od r. 1991 bol spisovateľom na voľnej nohe. Zahynul tragicky pri dopravnej nehode. Pochovaný je v Sládkovičove.

Vyznamenania:

1988 Cena SándoraTsúszóa 

1995 Cena Imre Madácha 

 

9. 9.

Medgyes, Jozef

(9. 9. 1961 Komárno – 12. 5. 1997 Dunajská Streda)

55. výročie narodenia

Futbalista

Ako dorastenec a neskôr aj senior hral za Spartak Trnava. Reprezentoval Československo v tíme od 18 aj od 21 rokov. Počas základnej vojenskej služby hral za Cheb (Česko), po vojenskej službe začal pôsobiť v Dunajskej Strede. Neskôr sa stal hráčom nemeckého treťoligového Wismut Aue, odkiaľ prešiel do tureckého prvoligového klubu Altay Iemir (Turecko). V r. 1993 sa vrátil domov, hral za Gabčíkovo a napokon za Komárno. Choroba mu však bránila ďalej hrať, preto sa dal na trénerskú dráhu, naposledy pôsobil v Báči. Jeho dcéra Renáta dosahuje vynikajúce úspechy v skoku do výšky. 

                                                                    

15. 9.

Gažo, Ladislav JUDr.

(15. 9. 1886 Dolné Motešice – 30. 10. 1973 Dunajská Streda)

130. výročie narodenia

Sudca, právnik

Študoval na gymnáziu v Trenčíne, právo na právnickej akadémii v Bratislave a univerzite v Kluži (Rumunsko). Pôsobil v Szolnoku (Maďarsko), Zlatých Moravciach, Bratislave, Brne. Právny odborník, člen odborných súdnych komisií, lektor maďarskej právnickej terminológie na univerzite v Bratislave. Článkami prispieval do odborných časopisov.

 

18. 9.

Kovács,  László 

(18. 9.1946  Štvrtok na Ostrove -,)

70. výročie narodneia

Stredoškolský učiteľ, muzeológ

Maturoval v Šamoríne. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal učiteľský diplom z maďarského jazyka a dejepisu. Po povinnej vojenskej službe pôsobil v redakcií týždenníka Csallóköz. V r. 1970 - 1978 prednášal v Nitre na Vysokej škole pedagogickej všeobecnú lingvistiku, jazykovú históriu a dialektiku.  V r. 1978 - 1984 pracoval v Žitnoostrovskom múzeu a zaoberal sa miestnou históriou. Od r. 1984 učil na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne, a v r. 1990 sa stal jeho riaditeľom.  V r. 1995 ho odvolali, a v r. 1999 ho znovu zvolili. Od r. 2006 je dôchodcom, odvtedy vyučuje na úväzok.  Jeho zbierka dialektických materiálov a textov, lexikálne jednotky z horného Žitného ostrova sa nachádzajú v digitalizovanej forme v archívoch Bibliotheca Hungarica. Je autorom viacerých maďarských jazykových učebníc. Prednáša predovšetkým miestnu a všeobecnú históriu, jazykovedu. V r . 2011 získal ocenenie Kazinczyho, v r. 2012  Cenu maďarského pedagoga.

 

22. 9.

Mórocz, István András

(22. 9. 1922 Baloň – 25. 4. 2011 Eisenstadt, Rakúsko )

5. výročie úmrtia

Teológ

Študoval v Nových Zámkoch, v Pápe (Maďarsko), Ostrihome (Maďarsko). V r. 1938 vstúpil do rehole františkánov, v r. 1946 ho vysvätili za farára.  Dostal sa do Maďarska, kde ho prenasledovali. V r. 1948 mu zakázali vykonávať činnosť farára. V r. 1956 emigroval do Nemecka. Od r. 1990 bol opátom františkánskeho rádu v Eisenstadte (Rakúsko). Od r. 2006 bol obyvateľom Domova svätého Martina. Pochovaný je v Dunajskej Strede.                                                                                                             

 

29. 9. 

Németh-Šamorínsky, Štefan

(29. 9. 1896 Šamorín – 31. 1. 1975 Bratislava)

120. výročie narodenia

Hudobný skladateľ, organový umelec, pedagóg

Maturoval na gymnáziu v Bratislave. Študoval v Budapešti, kde bol žiakom Bélu Bartóka, a vo Viedni (Rakúsko). Učil v Bratislave na Mestskej hudobnej škole, Štátnom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení. Bol autorom vyše sto skladieb rôzneho druhu a obsadenia. Absolvoval asi 350 koncertných podujatí doma i v zahraničí (Maďarsko, Švédsko, Rakúsko). Bol zakladateľom a dirigentom Spevokolu Bélu Bartóka, propagátorom Bartókovej a Kodályovej hudby na Slovensku. V r. 1921 - 1953 bol organistom v Dóme sv. Martina v Bratislave. Je po ňom pomenovaná Základná umelecká škola v Šamoríne.

 

Október

 

11. 10.

Both, Ján MUDr.

(18. 6. 1889 Zlaté Klasy-Rastice – 11. 10. 1951 Bratislava)

65. výročie úmrtia

Lekár-gynekológ

Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Jure pri Bratislave a Lugoji, medicínu na univerzite v Kluži a na univerzite v Budapešti. Bol asistentom na gynekologickej klinike v Budapešti, na prvej ženskej klinike Alžbetínskej univerzity, potom súkromným lekárom v Bratislave. Najprv si otvoril gynekologickú ambulanciu, v r. 1925 zriadil s MUDr. Režuchom súkromné sanatórium Caritas pre pôrodníctvo, ženské choroby a chirurgiu. Bol autorom článkov o eklampsii.

 

Szitási, Ferenc

(16. 1. 1943 Okoč – 11. 10. 1986 Lehnice)

30. výročie úmrtia

Básnik, učiteľ

Základnú školu vychodil v rodisku, strednú pedagogickú školu ukončil v Rožňave. Vysokú školu pedagogickú absolvoval v Nitre. Bol učiteľom v Dolnom Štále, vo Vrakúni, v Lehniciach. Od r. 1975 pracoval na odbore školstva Okresného národného výboru v Dunajskej Strede. Publikovať začal už ako osemnásťročný.                                                             

 

19. 10.

Bánhegyi, István

tiež Bauhofer, István

(9. 10. 1832 Šamorín – 19. 10. 1906 Budapešť, Maďarsko)

110. výročie úmrtia

Kňaz, pedagóg

Študoval v Šamoríne, v Šoproni (Maďarsko), v Kőszegu (Maďarsko), v Budíne (Maďarsko), v Bratislave. V r. 1855 zložil skúšky z teológie vo Viedni (Rakúsko). Od r. 1856 kaplanoval v Crvenke (Srbsko), od r. 1857 učiteľ na Protestantskom teologickom inštitúte. V r. 1858 - 1861 bol farárom v Šamoríne. Od r. 1862 bol profesorom na protestantskom gymnáziu v Lučenci, od r. 1866 riaditeľ Pedagogického inštitútu augsburského vyznania v Nyíregyháza (Maďarsko). Neskôr sa stal školským inšpektorom . Od r. 1896 na dôchodku. Publikoval v pedagogických novinách a časopisoch.

 

 

Siposs, Ernő

(29. 6. 1921 Šamorín – 19. 10. 1986 Šamorín)

30. výročie úmrtia

Herec

Člen amatérskeho divadelného súboru pri Csemadoku. V r. 1959-1981 člen Maďarského oblastného divadla v Komárne. 

                                                                        

21. 10.

Dóci, Urban

pseud. Veľkolúčsky Urban

(? Veľká Lúč – 21. 10. 1491 ?)

525. výročie úmrtia

Cirkevný hodnostár

Narodil sa vo Veľkej Lúči (dnes Lúč na Ostrove) ako syn poddaného Filipa z Horného Baru. Údaje o dátume narodenia a o tom, ako a kde získal vzdelanie nie sú známe. Možno len predpokladať, že prešiel kvalitnou a dôkladnou prípravou na niektorej cirkevnej škole. V r. 1468 bol už notárom, o dva roky neskôr sa stal familiárom, neskôr kráľovským pokladníkom, v r. 1472 budínskym kanonikom, v r. 1473 prepoštom ostrihomskej a v r. 1475 stoličnobelehradskej kapituly. Bol rábskym (1481 - 1486) a neskôr jágerským biskupom (1486 - 1491), stal sa členom kráľovskej rady. Po smrti palatína Imricha Zápolského v r. 1487 kráľ Matej ho poveril funkciou úradujúceho sudcu palatínskeho súdu a v r. 1488 ho načas vymenoval za kráľovského miestodržiteľa.

                                                                     

26. 10.

Bittó, Dionýz JUDr.

(26. 10. 1876 Budapešť, Maďarsko – po 1946 Maďarsko)

140. výročie narodenia

Politik, veľkostatkár

Príslušník šľachtického rodu z Blatnej na Ostrove.  Študoval na gymnáziu v Budapešti, právo na univerzite v Budapešti (Maďarsko), Heidelbergu (Nemecko) a v Ženeve (Švajčiarsko). Krátko pôsobil ako advokát v Budapešti, v r. 1907 - 1910 bratislavský župan, inak hospodáril na rodinnom majetku v Blatnej na Ostrove, po r. 1946 presídlený do Óváru (Maďarsko). Predstaviteľ záujmov maďarských veľkostatkárov a Strany nezávislosti. V r. 1905 - 1906 zvolený s jej programom v bardejovskom volebnom okruhu do uhorského snemu, v období účasti strany v koaličnej vláde zastával funkciu župana.

 

Longauer, Robert

(27. 10. 1956  Rožňava –  ? Dunajská Streda)

60. výročie narodenia

Výtvarník

Po ukončení gymnázia nadobudol v r. 1975 - 1980 výtvarné vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V r. 1980 - 1982 učil na SUPŠ v Kremnici. Učiteľ na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede. Zaoberal sa grafikou, maľbou a sporadicky i kresleným humorom. Ilustroval týždenník Žitný ostrov-Csallóköz.

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

6. 11.

Konrád, József

(6. 11. 1921 Šamorín - 26. 8. 2010 Komárno)

95. výročie narodenia

Herec, režisér, riaditeľ divadla, prekladateľ

Meštiansku školu ukončil v rodnom meste. Reálne gymnázium navštevoval v Bratislave a v Dunajskej Strede, kde zmaturoval. Po vojenskej službe robotník v Šamoríne, Budapešti (Maďarsko), Komárne, neskôr úradník. Spoluzakladateľ mestskej organizácie Csemadoku v Šamoríne, kde prvýkrát vystúpil ako dobrovoľný herec. Zakladajúci člen  Maďarského oblastného divadla v Komárne, kde pôsobil ako herec, režisér, umelecký šéf súboru, riaditeľ divadla. Od r. 1986 na dôchodku. Prekladal diela Leopolda Lalohu, Jána Soloviča, Petra Kováčika, Štefana Králika, Ivana Bukovčana. Od r. 2008 je večným členom komárňanského Jókaiho divadla.

Vyznamenania:

1979 Zaslúžilý umelec

          

8. 11.

Tallós-Prohászka, Štefan

tiež  Tallós-Prohászka, István

         Prohászka-Tallós, Štefan

(8. 11. 1886 Šamorín – 10. 11. 1974 Újrónafő, Maďarsko)

130. výročie narodenia

Maliar a grafik

Štúdium na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti (Maďarsko) predčasne zanechal. V r. 1924 bol na polročnom študijnom pobyte v Berlíne (Nemecko).Pôsobil vo svojom rodisku. V r. 1947 sa vysťahoval do Maďarska, usadil sa v Mosonmagyaróvári. Jeho obrazy sú takmer sociografiou Žitného ostrova, jeho dedín, mestečiek a samôt.

 

27. 11.

Procházka, Erich 

Tiež Procházka Erich Boboš

(27. 11. 1961 Nové Zámky -,)

55. výročie narodenia

Hudobník, spevák

Jeho doménou je ústna harmonika. V Šamoríne založil skupinu Samaria Blues Band, hrával s Jozefom Barinom, v skupinách Hartus, Exit, Electric Blues Band a od r. 1999 vystupuje s vlastnou formáciou Frozen Dozen. V posledných rokoch sa uplatňuje tiež ako spevák. Priebežne hosťuje v rôznych stabilných a improvizovaných zostavách.

Ocenenia:

1996 Cena Slovenskej Bluesovej Spoločnosti – Bluesman roka 1995

2004 Cena Slovenskej hudobnej akadémie Aurel za najlepší inštrumentálny výkon v r. 2003

 

 

28. 11.

Herdics, György

(28. 11. 1966 Komárno - )

50. výročie narodenia

Farár

Maturoval na  maďarskom gymnáziu v Komárne, študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, od r. 2009 bol farárom v Dunajskej Strede a dekanom dunajskostredského dekanátu, v r. 1996 - 2002 vydával katolícky kalendár s názvom Magyar Vasárnap Kalendárium, od r. 2001 je šéfredaktorom maďarského katolíckeho týždenníka Remény.

 

29. 11.

Kozma, František Xavér 

(18. 10. 1728 Zlaté Klasy – 29. 11. 1806 Lovasberény, Maďarsko)

210. výročie úmrtia

Náboženský spisovateľ, pedagóg

V r. 1744 vstúpil do rehole jezuitov. Študoval na univerzite v Trnave. Bol učiteľom na jezuitských gymnáziách v Székesfehérvári (Maďarsko), v Gyönygyösi (Maďarsko), v Győri (Maďarsko) a v Bratislave, kazateľom v Trnave a Budíne (Maďarsko), prefektom seminára a profesorom metafyziky na univerzite v Trnave, profesorom kanonického práva na univerzite v Košiciach, vychovávateľom u grófa Cirákiho, po prepustení rehole v r. 1773 svetským kňazom v ostrihomskej diecéze. Je autorom oslavných rečí a školských divadelných hier. Jeho najznámejším dielom je Jekonias.

 

December

 

3. 12.

Hajdušek, Jozef  Ing.

(19. 2. 1923 Dunajská Streda – 3. 12. 1996 Bratislava)

20. výročie úmrtia

Knihovník, informatik, vysokoškolský učiteľ

Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v Dunajskej Strede. Študoval na učňovskej škole  v Modre,  na obchodnej akadémii, na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave. V r. 1944 - 1948 bol administrátorom a pomocným redaktorom časopisu Elán, neskôr vedúcim kníhkupectva Slovan, redaktorom časopisu Priateľ SSSR. Bol vedeckým ašpirantom v Slovenskom ústave pre technické a ekonomické informácie, ekonómom v Slovenskom plánovacom úrade. V r. 1955 - 1958 bol vedúcim oddelenia knižníc na Povereníctve školstva a kultúry. V r. 1958 - 1965 riaditeľ Slovenskej technickej knižnice, neskôr bol odborným assitentom na Katedre knihovedy a vedeckých informácií  FiF Univerzity Komenského v Bratislave, medzitým v r. 1969 - 1970 bol vedúcim informačného a dokumentačného oddelenia v knižnici OSN v New Yorku (USA). Autor a prekladateľ odbornej literatúry v oblasti knihovníctva a vedecko-technických informácií.

 

 

5. 12.

Kontár, Gyula

 (5. 12. 1931 Horné Saliby –  22. 5. 1993 Bratislava-Podunajské Biskupice)

85. výročie narodenia

Fotograf

Ako 15-ročného ho deportovali do Čiech, do rodnej obce sa vrátil v r. 1948. S fotografovaním a filmovaním sa bližšie zoznámil ako pracovník niekdajšieho Československého filmu, jeho prvé fotografie - po dlhej chorobe a vážnej pľúcnej operácii v Tatrách - sa objavujú na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Pravidelne publikujúcim fotoreportérom sa stáva na stránkach maďarskej tlače na Slovensku. Od 70. rokov je stálym fotoreportérom Československej  tlačovej kancelárie, neskôr predovšetkým na poli farebnej fotografie a oddelenia reportážnej a umeleckej fotografie. Účastník individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Člen Zväzu slovenských fotografov. Autor fotoalbumov. Pochovaný je v Šamoríne.

 

9. 12.

Simon, Attila PhD.

(9. 12. 1966 Rimavská Sobota -,)

50. výročie narodenia

Pedagóg, historik

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským vyštudoval v rodnom meste, maďarčinu a históriu na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát z moderných dejín získal na univerzite v Pécsi (Maďarsko). Dvanásť rokov učil na gymnáziu v Dunajskej Strede, od r. 2003 pracuje vo Fórum inštitúte pre výskum menšín v Šamoríne, od r. 2014 je riaditeľom. Učí na Katedre histórie Pedagogickej fakulty komárňanskej Univerzity Hansa Selyeho. Špecializuje sa na dejiny medzivojnového Slovenska a slovenských Maďarov. Je predsedom Združenia maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku. Žije v Dunajskej Strede.

Vyznamenania: 

2008 - Literárna cena Posonium

 

12. 12.

Csörgő, Zsuzsa

(5. 5. 1945 Gabčíkovo – 12. 12. 2011 Dunajská Streda)

5. výročie úmrtia

Maliarka, krajinkárka

Maturovala na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V r. 1964 -1989 administratívna pracovníčka v Poľnohospodárskych závodoch v Dunajskej Strede. Členka výtvarného krúžku pri Okresnom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede, neskôr aj v Komárne. Zdokumentovala zničenú žitnoostrovskú prírodu pred výstavbou vodného diela v Gabčíkove. Vystavovala v Anglicku, v Austrálii, v Kanade, v Poľsku.

 

Mészáros, Károly

(12. 12. 1941 Horný Bar – 12. 2. 2002 Dunajská Streda)

75. výročie narodenia

Spisovateľ, novinár

Študoval v Šamoríne a v Nitre. Štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Nitre nedokončil. Bol učiteľom, úradníkom a od r. 1970 redaktorom okresných novín Csallóköz-Žitný ostrov. 

Písal básne aj novely.

 

17. 12.

Bacsák-Benefai, Pavol

tiež Bacsák-Benefai, Pál

(5. 7. 1836 Lehnice-Sása – 17. 12. 1911 Bratislava)

105. výročie úmrtia 

Župný hodnostár, publicista, statkár

Po skončení štúdia hospodáril na rodinnom majetku a pôsobil v župnej správe. Od r. 1861 bol v službách Bratislavskej župy, v r. 1872-1880 bol podžupan, potom správca pálfyovských veľkostatkov. Organizoval hospodársku osvetu na Záhorí. Bol jedným z popredných organizátorov Uhorského vzdelávacieho spolku. Bol autorom hospodárskych ročeniek Bratislavskej župy, brožúry o cirkevnej politike, prednášky o pestovaní ovocia, článkov v miestnej tlači. Písal tiež o Vysokých Tatrách.

 

19. 12.

Ďurček, Andrej Boleslav

(19. 12. 1816 Jelšava – 17. 7. 1878 Trnava)

200. výročie narodenia

Náboženský spisovateľ

Študoval v Levoči, Bratislave a Halle (Nemecko). Pôsobil v Hlbokom, Dunajskej Strede. Po štúdiu teológie v Trnave bol kaplánom v Suchej nad Parnou, Stupave, Borskom Svätom Jure, Osuskom a Uníne, od r. 1861 v Opoji. Od mája 1864 žil v Trnave. V článkoch a knižných vydaniach sa venoval cirkevným otázkam, najmä vzťahu medzi katolicizmom a protestantizmom.

 

27. 12.

Szladits, Karol JUDr.

(27. 12. 1871 Dunajská Streda – 22. 5. 1956 Budapešť, Maďarsko)

145. výročie narodenia

Právnik, pedagóg

Študoval na gymnáziu v Bratislave, právo na univerzite v Budapešti (Maďarsko). Bol členom Maďarskej akadémie vied, v r. 1895 - 1916 pracovník na ministerstve spravodlivosti, v r. 1917 - 1942 učiteľ na právnickej fakulte univerzity v Budapešti. Od r. 1942 na dôchodku. V študentských rokoch písal básne, na gymnáziu viedol samovzdelávací spolok. Bol zakladateľom vlastnej právnickej školy, redaktorom a spoluautorom rozsiahlych súborných prác z maďarského súkromného práva. Bol členom Medzinárodného súdu v Haagu (Holandsko).

 

28. 12

Hajmássy, Anton

(28. 12. 1916 Kvetoslavov – 1. 11. 1978 Trnava)

100. výročie narodenia

Atletický tréner, pedagóg

Ľudovú školu vychodil v Okoči. Študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, od r. 1936 na Lekárskej fakulte a od r. 1941 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stredoškolský profesor pôsobil v Partizánskom, a v Trnave. V r. 1938 získal titul juniorského majstra Československej republiky v behu na 110 m prekážok. Po skončení aktívnej činnosti sa venoval mladým atlétom. Vychoval mnohých československých reprezentantov. V r. 2003 mu bola udelená Cena mesta Trnava in memoriam za rozvoj trnavskej atletiky a jeho meno od septembra toho roku nesie atletický štadión Slávie v Trnave.

 

29. 12.

Jászaiová, Alica Busch

pozri aj Busch,  Alica Jászaiová

(29. 12. 1971 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Výtvarníčka

Vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor textil. V r. 1990 bola poslucháčkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a v r. 1991 - 1995 navštevovala Vysokú školu priemyselného výtvarníctva v Budapešti. Od r. 2001 žije v Nemecku, v meste Kleve.

 

30. 12.

Jankó, Zoltán

(30. 12. 1871 Baka – 12. 4. 1941 Bratislava)

75. výročie úmrtia

Spisovateľ, publicista, muzeológ

Detstvo prežil v rodnej obci. V Bratislave vyštudoval právo, stal sa mestským radcom. V r. 1918 ho vymenovali za vrchného župana Bratislavskej župy. Od r. 1936 redaktor novín Magyar Újság. V r. 1927 v Šamoríne založil Žitnoostrovské múzeum. Písal novely.

V rodnej obci mu v r. 2006 odhalili pamätnú tabulu.

 

 

Organizácie, inštitúcie

 

 

Centrum voľného času, Šamorín

Založené v r. 1961

55. výročie založenia

Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež. Pôvodný názov Dom detí a mládeže. V r. 2006 sa presťahovali do centra mesta.

                                                                                               

FC Baka

Založený v r. 1931

85. výročie založenia

 

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Založený v r. 1996

20. výročie založenia

Založený Nadáciou Fórum a Nadáciou Katedra. V súčasnosti pracuje v Šamoríne. Poslaním Inštitútu je odborný výskum menšín žijúcich na Slovensku, dokumentácia ich kultúry, písomnosti a iných s nimi súvisiacich pamiatok. Funguje ako verejná nezisková mimovládna a servisná organizácia. V r. 2002 vybudovali  svoje sídlo v Šamoríne, ktoré je pre verejnosť ľahko dostupná. V r. 1999 vznikli partnerské organizácie Inštitútu: vzdelávacia a servisná organizácia Fórum informačné centrum a Fórum centrum pre regionálny rozvoj. Tieto tri organizácie vytvárajú konzorcium s názvom Fórum inštitút. Bibliotheca Hungarica, súčasť Fórum inštitútu, zbiera a archivuje maďarské publikácie vydané kedykoľvek v minulosti na Slovensku.  

 

Dunajskostredské hudobné dni

Od r. 1991

25. výročie 

Festival vážnej hudby a džezu. Organizátorom je Občianske združenie Talentum pri Základnej umeleckej škole. 

 

Gramma jazyková kancelária, Dunajská Streda

Založená v r. 2001

15. výročie založenia

Jej poslaním je organizovať a realizovať výskumy v oblasti jazykovedy a príbuzných spoločenskovedných odborov a poskytovať jazykové služby.

 

Medzinárodný akordeónový festival

Na Slovensku sa organizuje od r. 1991, od r. 1996 pravidelne v Dunajskej Strede

20. výročie

 

Nadácia Katedra

Založená v r. 1996 v Dunajskej Strede

20. výročie založenia

Vykonáva pedagogickú, kultúrnu, vedeckú činnosť. Podporuje činnosť Spoločnosti Katedra, časopisu Katedra. Organizujú súťaže a konferencie.

 

Občianske združenie Kukkónia, Kráľovičove Kračany

Založené v r. 2001

15. výročie založenia 

 

Phoenix 

Rocková skupina založená v r. 2001 vo Štvrtku na Ostrove.

15. výročie založenia

Nahrávky CD

2005 Barátok a sírig

2007 Tisztán láss

2010 Zárva szabadon

 

Prvosienka, Šamorín

25. výročie založenia

Detský folklórny súbor založený v r. 1991 pri Miestnom odbore Matice slovenskej . Repertoár tvoria detské hry, tance a spevy z Myjavy, Liptova, Horehronia, Spiša a Zemplína.

                                                                                        

Rímskokatolícky kostol, Dunajský Klátov

Vysviacka v r. 2001

15. výročie vysviacky

 

Spevácky zbor svätého Juraja, Dunajská Streda

Založený v r. 2001

15. výročie založenia 

Hlavnou činnosťou je prezentácia cirkevnej a klasickej zborovej hudby. V repertoári sa nachádzajú aj moderné skladby.

 

Združenie priateľov Petőfiho, Kráľovičove Kračany

Založené v r. 2001

15. výročie založenia

Organizujú kultúrne podujatia.

 

Železničná trať Dunajská Streda – Komárno

Odovzdaná do užívana v r. 1896

120. výročie 

Trať postavila firma Freud a syn za sedem mesiacov 

 

Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda

(1946 - )

70. výročie založenia

 

Prvá písomná zmienka o knižnici je z r. 1760. V hostinci K zelenému vencu pôsobilo okresné kasíno a jeho členov mal uspokojiť fond kníh. Po prvej svetovej vojne kasíno zaniklo a zrušila sa aj knižnica. S knižnicami disponovali aj Spolok katolíckej mládeže a spolok židovského obyvateľstva mesta, tzv. Spoločnosť. Tieto knižnice zanikli počas druhej svetovej vojny. V r. 1946 Národná rada obnovila činnosť knižnice. Plní funkciu okresnej knižnice. Od r. 1977 pôsobí v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

 

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
JúN 2016
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01-06-2016
2
Dátum :  02-06-2016
3
Dátum :  03-06-2016
4
Dátum :  04-06-2016
5
Dátum :  05-06-2016
6
Dátum :  06-06-2016
7
Dátum :  07-06-2016
8
Dátum :  08-06-2016
10
Dátum :  10-06-2016
11
Dátum :  11-06-2016
12
Dátum :  12-06-2016
15
Dátum :  15-06-2016
16
17
18
19
20
Dátum :  20-06-2016
22
Dátum :  22-06-2016

Internetové služby

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov internetové služby.  Služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice a je viazaná na členstvo v knižnici.

Medzin. identifikátor

ISIL - Danish Agency for Culture is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations

http://biblstandard.dk/isil

ISIL SK-7KACRA03915

Free business joomla templates