Osobnosti mesiaca

28. 5.

Bartuszová, Júlia

(23. 3. 1904 Okoč – 28. 5. 1990 Štúrovo)

25. výročie úmrtia

Insitná maliarka

Maľbou začala od r. 1974 ako sedemdesiat ročná. Väčšina jej obrazov sú okná do minulosti. Ako štvorročnej jej zomrela matka, vychovávaná bola v sirotinci. V r. 1914-1918 študovala na Strednej dievčenskej škole v Bratislave, v r. 1922-1926 na dievčenskej škole v Rodaun (Rakúsko). Štyridsať rokov žila v Kameníne, neskôr v Štúrove. V r. 1959 tragicky zahynul pri autonehode jej manžel Július a zanechal jej štyri deti. Vychovala významného sochára a maliara Juraja Bartusza (1933-). Zo všetkých jej diel vyžaruje radosť a harmóniu.

 

30. 5.

Csölle, Gergely

(6. 9. 1972 Dunajská Streda - 30. 5. 2005 Lehnice)

10. výročie úmrtia

Kickboxer

Kuchár, člen klubu Guard Bratislava, niekoľkonásobný majster Slovenska v štýle fullkontakt.

1998 Majstrovstvá Európy, Leverkusen – 2. miesto

1999 Majstrovstvá sveta , Caorle – 3. miesto

2000 Majstrovstvá sveta, Praha – 1. miesto

 

Jún

 

1. 6.

Czajlik, József

(1. 6. 1975 Dunajská Streda -,)

40. výročie narodenia

Strednú priemyselnú školu s vyučovacím jazykom maďarským vyštudoval v Košiciach. Od r. 1993 pôsobil ako herec  v Divadle Thália v Košiciach, v r. 1994-95 v Jókaiho divadle v Komárne, v r. 1995-97 opäť v Košiciach. V r. 2002 ukončil štúdium divadelnej réžie a dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V tom čase má za sebou mimoriadne úspešnú réžiu Ostrovského Nevesty bez vena, ktorá obišla niekoľko medzinárodných festivalov a získala sériu ocenení (najlepšie predstavenie, najlepší herec, najlepšia réžia). V r. 2002-2006 pôsobí ako interný režisér v Divadle Bárka v Budapešti. Okrem toho pravidelne hosťuje v slovenských i zahraničných divadlách. V r. 2006 zakladá spolu so svojimi kolegami divadelné združenie Epopteia. Od 1. 5. 2011  je riaditeľom Divadla Thália v Košiciach.

 

 

 

 

 

 

 

12. 6.

Blaskovics, József doc., PhDr., CSc.

tiež Blaškovič, Jozef

(12. 6. 1910 Imeľ – 6. 7. 1990 Praha)

105. výročie narodenia

Jazykovedec, turkológ, hungarista, vysokoškolský učiteľ

Študoval na gymnáziu v Komárne, turečtinu na univerzite v Budapešti. Od r. 1929 učiteľ v Topoľníkoch, v Trhovej Hradskej a v Galante, 1948-1949 pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave, od 1950 odborný asistent, od 1962 doc. na Katedre vied o krajinách Ázie a Afriky na Filozofickej fakulte KU v Prahe. Popredný československý turkológ, ako prvý v bývalom Československu začal prednášať modernú tureckú literatúru a dejiny turkických jazykov. Vedeckým rozborom tureckých listín priniesol nové poznatky pre československú turkológiu v európskych a svetových súvislostiach, prispel k odkrytiu charakteru osmanskej správy na území Uhorska v 17. storočí, ako aj k objasneniu vzájomných jazykových vplyvov osmanských Turkov a domáceho obyvateľstva. V Univerzitnej knižnici v Bratislave spracoval zbierku orientálnych rukopisov, autor konverzačnej príručky a učebníc maďarčiny, vreckového česko-maďarského a maďarsko-českého slovníka, pre potreby lektorátu turečtiny na Filozofickej fakulte KU v Prahe napísal dejiny modernej tureckej literatúry. Bol členom orientalistickej spoločnosti pri akadémii vied v Rumunsku, od 1957 člen korešpondent tureckej jazykovednej spoločnosti Türk Dil Kumuru v Ankare.

 

22. 6.

Keszegh, István

(22. 6. 1950 Marcelová – ,)

65. výročie narodenia

Pedagóg

R. 1968 zmaturoval na gymnáziu v Komárne, 1974 ukončil štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe odbor matematika – fyzika. V r. 1974-80 bol učiteľom na gymnáziu vo Veľkom Mederi, od r. 1980 učí na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne.

Ocenenie:

Cena primátora (2003), odmietol ju

2004 Felvidéki Magyar Pedagógus Díj

2004 Pamätná plaketa sv. Gorazda (2004)

 

                                               

Júl

 

1. 7.

Siposs, Jenő

(1. 7. 1920 Šamorín – 17. 8. 1997 Komárno)

95. výročie narodenia

Herec, dramaturg

Základnú školu absolvoval v Šamoríne, gymnázium v Dunajskej Strede. Právo študoval v Budapešti. Po získaní diplomu v r. 1948 sa vrátil do Šamorína. Diplom mu neuznali. Do r. 1950 bol predavačom v trafike. Od r. 1952 pôsobil ako herec v Komárne v Maďarskom oblastnom divadle, neskôr ako dramaturg. Od r. 1982 na dôchodku

 

 

 

 

 

6. 7.

Blaskovics, József doc., PhDr., CSc

tiež Blaškovič, Jozef

(12. 6. 1910 Imeľ – 6. 7. 1990 Praha)

25. výročie úmrtia

Jazykovedec, turkológ, hungarista, vysokoškolský učiteľ

Študoval na gymnáziu v Komárne, turečtinu na univerzite v Budapešti. Od r. 1929 učiteľ v Topoľníkoch, v Trhovej Hradskej a v Galante, 1948-1949 pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave, od r. 1950 odborný asistent, od r. 1962 doc. na Katedre vied o krajinách Ázie a Afriky na Filozofickej fakulte KU v Prahe. Popredný československý turkológ, ako prvý v bývalom Československu začal prednášať modernú tureckú literatúru a dejiny turkických jazykov. Vedeckým rozborom tureckých  listín priniesol nové poznatky pre československú turkológiu v európskych a svetových súvislostiach, prispel k odkrytiu charakteru osmanskej správy na území Uhorska v 17. storočí, ako aj k objasneniu vzájomných jazykových vplyvov osmanských Turkov a domáceho obyvateľstva. V Univerzitnej knižnici v Bratislave spracoval zbierku orientálnych rukopisov, autor konverzačnej príručky a učebníc maďarčiny, vreckového česko-maďarského a maďarsko-českého slovníka, pre potreby lektorátu turečtiny na Filozofickej fakulte KU v Prahe napísal dejiny modernej tureckej literatúry. Bol členom orientalistickej spoločnosti pri akadémii vied v Rumunsku, od 1957 člen korešpondent tureckej jazykovednej spoločnosti Türk Dil Kumuru v Ankare.

 

20. 7.

Bartal, Aurel Ing., PhDr.

(20. 7. 1880 Kráľovičové Kračany – Lesné Kračany – po r. 1941 asi Fadd, Maďarsko)

135. výročie narodenia

Chemik, veľkostatkár

Študoval súkromne a na gymnáziu v Bratislave, na vysokej škole technickej v Berlíne. Počas štúdia v Berlíne absolvoval i študijné pobyty v Dánsku, Švédsku, Nórsku. V r. 1905 – 1906 asistent na univerzite v Budapešti, v r. 1906 1907 na katedre organickej chémie vysokej školy technickej v Berlíne, v r. 1907 – 1918 sudca na patentovom súde v Budapešti, od r. 1918 hospodáril na veľkostatku vo Fadde, ktorý zdedil po strýkovi. Je autorom práce o výrobe organických prípravkov, štúdiami a článkami prispieval do viacerých maďarských a nemeckých odborných časopisov. Od stredoškolských čias publikoval aj v poľovníckych časopisoch. Spracoval genealógie žitnoostrovských rodov Bartalovcov a Karčaiovcov.

 

21. 7.

Štefánik, Milan Rastislav

(21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 Ivánka pri Dunaji)

135. výročie narodenia

Politik, astronóm, vojenský letec, generál

Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku. Po maďarsky sa začal učiť v Šamoríne. Študoval v Bratislave, v Šoproni, v Sarvaši. Stavebné inžinierstvo a astronómiu študoval v Prahe.  Pôsobil ako asistent v Meudonskej hvezdárni pri Paríži a až do r. 1914 sa venoval vedeckému bádaniu. Počas prvej svetovej vojny bol v službách francúzskej armády, bol generálom. Zakladateľ československého štátu. Od októbra 1918 prvý československý minister národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Jedna z najvýznamnejších osobností moderných česko-slovenských dejín v oblasti politickej diplomacie a vedy.

 

 

26. 7.

Bödők, Zsigmond

(22. 5. 1957 Komárno – 26. 7. 2010 Dunajská Streda)

5. výročie úmrtia

Astrofyzik, historik vedy

Základnú a strednú školu absolvoval vo Veľkom Mederi. Od r. 1977 bol vedúcim astronomického kabinetu Okresného osvetového strediska v Dunajskej Strede. Organizoval  vedecko-populárne podujatia a astronomické tábory Mikuláša Konkolya Tegeho d. r. 1989. Potom bol spolupracovníkom Astronomického kabinetu Slovenskej akadémie vied. V r. 1979-1981 študoval na Karlovej Univerzite v Prahe. Štúdium ukončil diaľkovo na Univerzite Komenského v Bratislave v r. 1984. Publikoval populárno-náučné články a vydával náučnú literatúru. Vo vydavateľstve NAP Kiadó písal a redigoval edíciu Magyar Talentum. Posledných dvadsať rokov žil v Dunajskej Strede. Pochovaný je vo Veľkom Blahove.

 

29. 7.

Vargová, Emőke

(29. 7. 1965 Dunajská Streda -,)

50. výročie narodenia

Výtvarníčka

Základnú školu navštevovala v rodnom meste. Po štúdii na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave pokračovala v štúdiach na Vysokej škole výtvarného umenia. Od r. 1997 vyučuje na Katedre maľby a iných médií. Od r. 2009 je odborným asistentom na Kabinete kresby. V r. 1997-2001 vyučovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity na Katedre výtvarnej výchovy. Žije a tvorí v Bratislave.

Ocenenia:

1992 Cena Martina Benku

1998 Mladý slovenský výtvarník roka - finalistka

1999 Mladý slovenský výtvarník roka  - Tonal 1999 – 1. miesto

 

31. 7.

Georch, Eliáš

(28. 9. 1772 Kráľovičove Kračany –Etreho Kračany – 31. 7. 1835 Budapešť, Maďarsko)

180. výročie úmrtia

Právnik

Študoval na gymnáziu v Bratislave, teológiu v seminári v Ostrihome, právo na akadémii v Bratislave. Od r. 1832 čestný člen Uhorskej akadémie vied. Od r. 1796 právnický praktikant v Pešti, 1797 sa zúčastnil na šľachtickej insurekcii, v ktorom dosiahol hodnosť nadporučíka, a na vojne proti Napoleonovi. Od r. 1798 profesor maďarského jazyka a literatúry na právnickej akadémii v Bratislave, zároveň právny zástupca miest Bratislava a Šamorín, panstva vo Veľkom Mederi a šľachtickej rodiny Kondé. Neskôr právny zástupca kniežaťa Alberta v Pešti, riaditeľ komorských majetkov v Ráckeve, od r. 1830 na dôchodku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August

 

4. 8.

Hodossy, Dezider Mgr.

(4. 8. 1940 Vydrany - )

75. výročie narodenia

Kultúrny pracovník

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským navštevoval v rodnej obci. V r. 1958 maturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor teória kultúry. Pôsobil ako učiteľ v Dunajskej Strede. V r. 1960-1968 bol filmovým inšpektorom v Bratislave, neskôr vedúcim odboru kultúry na Okresnom národnom výbore v Dunajskej Strede. Od r. 1986 do r. 2004 zastával riaditeľ  Okresnej knižnice (neskôr Žitnoostrovná knižnica) v Dunajskej Strede.

Vyznamenania:

1978 Vzorný pracovník kultúry

1986 Pamätná medaila Maďarskej ľudovej republiky

2009 Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 

9. 8.

Végh, Attila

prezývka Pumukli

(9. 8. 1985 Dunajská Streda -,)

30. výročie narodenia

Kempo karatista, borec, ultimátny zápasník

Od svojich piatich rokov sa venoval gréckorímskemu zápaseniu v Gabčíkove, potom prešiel na kempo karate, zápasil v grappling a potom MMA. Je vyučený kuchár. Štyri roky pracoval v Rakúsku. Od r. 2011 profesionálny zápasník MMA, športovec Bellatore Fc.

Výsledky:

14 x Majstrovstvá Maďarska v kempo karate – 1. miesto

1 x  Majstrovstvá Európy v kempo karate – 1. miesto

1 x Majstrovstvá sveta v kempo karate – 1. miesto

3 x Majstrovstvá Európy v MMA – 1. miesto

1 x Majstrovstvá sveta v MMA – 1. miesto

 

22. 8.

Csáder, Ladislav

(7. 2. 1909 Štvrtok na Ostrove – 22. 8. 1975 Bratislava)

40. výročie úmrtia

Grafik

Po maturite na obchodnej akadémii v Bratislave študoval v r. 1928-1931 na umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, 1932-1934 na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Pracoval ako reklamný grafik v Holandsku, od r. 1939 na Slovensku, po r. 1945 ako pracovník podnikov Pravda, vedúci grafického ateliéru. Navrhol aj sériu poštových známok. Systematicky sa venoval knižnej grafike a tvorbe písma, navrhoval reklamné prospekty, grafické úpravy knižných edícií a časopisov. Počas štúdií v Budapešti sa stýkal so skupinou ľavicových avantgardných intelektuálov a umelcov združeného okolo Lajosa Kassáka a v krúžkoch Munkakör a Sociofoto. Po návrate na Slovensko spolupracoval s krúžkom Sarló, najmä počas štúdií na bratislavskej ŠUR, v období holandského pobytu sa stretával s niektorými absolventmi Bauhausu, preto sa zameral na problematiku modernej typografie a využitia jej spoločenskej funkcie. Po založení Csemadoku spolupracoval s ním ako grafik. Fotografickej tvorbe sa venoval predovšetkým v závere života. Vyhotovil množstvo fotografií zo Žitného ostrova a z Bratislavy, pozoruhodné sú i snímky kresieb na stenu, ktorú zamýšľal realizovať ako netradičné ilustrácie k Villonovým básňam.

 

26. 8.

Konrád, József

(6. 11. 1921 Šamorín – 26. 8. 2010 Komárno)

5. výročie úmrtia

Herec, režisér, riaditeľ divadla, prekladateľ

Meštiansku školu ukončil v rodnom meste. Reálne gymnázium navštevoval v Bratislave a v  Dunajskej Strede, kde zmaturoval. Po vojenskej službe robotník v Šamoríne, Budapešti, Komárne, neskôr úradník. Je spoluzakladateľom mestskej organizácie Csemadoku v Šamoríne, kde prvýkrát vystúpil ako dobrovoľný herec. Zakladajúci člen Maďarského oblastného divadla v Komárne, kde pôsobil pôsobil ako herec, režisér, umelecký šéf súboru,  riaditeľ divadla. Od r. 1986 na dôchodku. Prekladal diela Leopolda Lalohu, Jána Soloviča, Petra Kováčika, Štefana Králika, Ivana Bukovčana. Od r. 2008 bol večným členom komárňanského Jókaiho divadla. Pochovaný je v Komárne.

Vyznamenania:

1979 Zaslúžilý umelec

 

29. 8.

Schurmann, Maximilian

(29. 8. 1890 Štvrtok na Ostrove – 24. 3. 1960 Bratislava)

125. výročie narodenia

Maliar

V r. 1907-14 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. Griepenkerl, Bacher), potom na Akadémii Julien v Paríži. Od roku 1918 žil v Nitre, kde v rokoch 1925-31 viedol súkromnú maliarsku školu. V rokoch 1920-28 pracoval v Paríži. R. 1938 si otvoril v Bratislave súkromnú maliarsku školu. V r. 1941-45 pôsobil ako profesor na Oddelení kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT.

 

 

September

 

5. 9.

Pomichal, Richárd RNDr., CsC.

(2. 5. 1951 Bratislava – 5. 9. 2010 Dunajská Streda)

5. výročie úmrtia

Biológ, pedagóg, ochranca prírody

Zmaturoval na maďarskom gymnáziu v Senci. Na univerzite študoval biológiu. Odborný referent Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede. Bol redaktorom časopisu Szabad Újság, redigoval viacero rubrík v denníku Új Szó. Pedagóg na Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, neskôr pedagóg na Súkromnom gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským tamtiež. Prednášal aj na Univerzite v Mosonmagyaróváre. Milovník prírody. Bol bádateľom jaskýň, neskôr zanietený ochranca prírody. Na svoje potulky po svete sa dôkladne pripravil. V osemdesiatych rokoch pešo pochodil Škandináviu. Bol náruživým cyklistom. Bicyklom prešiel Balkánsky polostrov. Organizoval cyklistické túry po celom Žitnom ostrove, kde detí oboznamoval s faunou a flórou.

6. 9.

Bándy, Juraj, prof. ThDR.

(6. 9. 1950 Rimavská Sobota -,)

65. výročie narodenia

Evanjelický teológ

Základnú a strednú školu navštevoval v Šamoríne. Evanjelickú teológiu študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Šk. r. 1973/1974 absolvoval v Lipsku. V r. 1974 sa stal kaplánom v Pukanci. Neskôr pôsobil ako farár v Kolárove (1975-1977) a v Šamoríne (1977-2005). V r. 1979 bol promovaný za doktora teológie. Od r. 1990 vyučoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 2000 sa stal profesorom v odbore evanjelická teológia. V r. 1994-2000 vykonával funkciu prodekana pre študijné záležitosti a od 1. júna 1996 je vedúcim Katedry Starej zmluvy. Od  2002 do 2003 bol predsedom Akademického senátu EBF UK a v r. 2003 až 2007 tu zastával funkciu dekana. V r. 2003 bol zvolený za člena Verejného zboru Maďarskej akadémie vied. Hosťovské prednášky mal na evanjelických teologických fakultách v Prahe, Viedni, Budapešti, Brémach, Regensburgu, St. Louis (USA), Sibiu (Rumunsko) ako aj na katolíckej teologickej fakulte v Olomouci a v seminári v Spišskom Podhradí. Pravidelne prednáša na Filozofickej fakulte UK v Bratislave aj na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity H. Selyeho v Komárne.  Je autorom viacerých vysokoškolských učebníc a monografií. Od r. 1988 bol vedúcim prekladateľskej skupiny pre ekumenický preklad Starej zmluvy. Žije v Šamoríne.

Vyznamenania:

2008 Cena Aniána Jedlíka   

2010 Cena Leonarda Stöckela  

 

13. 9.

Kapko, Ján

(13. 9. 1960 Trenčianske Teplice -,)

55. výročie narodenia

Futbalista

Základnú školu navštevoval v Dolnej Porube. Strojnícke učilište navštevoval v Dubnici, kde začal hrať futbal za ZTS Dubnica v druhej lige. S výučným listom prestúpil do Jednoty Trenčín. Ako reprezentant do 21 rokov narukoval do Dukly Praha. S Duklou získal titul Československý pohár. Po vojenčine sa vrátil do Trenčína. V r. 1985 nastúpil do DAC Dunajská Streda. V žlto-modrom drese DAC-u drží rekord: odohral 204 ligových stretnutí.

Ako tréner pôsobil Padáni.

 

14. 9.

Habart, Tichomír

(14. 9. 1935 Častá – 21 .1. 2008 Komárno)

80. výročie narodenia

Pedagóg, profesor na gymnáziu

Gymnázium navštevoval v Dunajskej Strede, maturoval v Bratislave. Vyštudoval odbor biológia a zemepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1958 začal učiť v Záhorskej Vsi. V tom istom roku sa oženil s kolegyňou, s ktorou spolu pôsobili na gymnáziu a vychovali štyri deti. Po základnej vojenskej službe prišiel v r. 1963 na SVŠ v Komárne, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v r. 1998. Viac ako dve desaťročia bol zástupcom riaditeľa školy.

  

                                               

20. 9.

Bartal, Juraj

(2. 4. 1785 Trávnik – 20. 9. 1865 Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany)

150. výročie úmrtia

Právny historik, verejný činiteľ, statkár

Študoval na gymnáziu v Bratislave a v Trnave, právo a filozofiu na kráľovskej akadémii v Bratislave. V r. 1809 získal advokátsky diplom. R. 1830 riadny, 1853 čestný člen Uhorskej akadémie vied. Praktikant, zapisovateľ kráľovskej tabule, podnotár a archivár, r. 1817 notár, r. 1823 prvý podžupan Bratislavskej stolice, r. 1827 sudca sedmipanskej tabule, v r. 1829 palatínskeho súdu, v r. 1830 dvorský radca a referent Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie, v r. 1848 vedúci oddelenia Ministerstva pri osobe panovníka.  Potom hospodáril na rodinnom majetku. Zaoberal sa históriou, osobitne dejinami uhorského verejného práva v stredoveku, prispieval do odborných časopisov, viacerými heslami z histórie a práva prispel do Egyetemes magyar encyklopédia. R. 1830 rytier Radu zlatého rúna, 1833 rytier Radu sv. Štefana.

 

Bartal, Juraj

(20. 9. 1820 Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany – 25. 10. 1875 Fadd, Maďarsko)

195. výročie narodenia

Politik, veľkostatkár

Študoval na gymnáziu v Pešti, Nitre, Bratislave, kde i maturoval, v r. 1838 – 1841 na viedenskom Tereziáne. Statkár, župný podnotár, notár v Tolnianskej stolici, pracovník Uhorskej dvorskej komory vo Viedni, vedúci oddelenia uhorského Ministerstva financií, prvý podžupan Tolnianskej stolice, v r. 1865-1867 podpredseda Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, minister poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu v Budapešti. Po porážke maďarskej revolúcie 2 roky väznený, prívrženec Deákovej strany a vyrovnania s Rakúskom. Tlačou vyšli jeho parlamentné prejavy.

 

Október

 

10. 10.

Kovácsová, Eva

(10. 10. 1970 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Výtvarníčka

Gymnázium ukončila v Dunajskej Strede. Od r. 1990 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Dunajskej Strede.

 

16. 10.

Takács, Zoltán ThDr.          

(16. 10. 1925 Pataš – 16. 1. 2009 Komárno)

90. výročie narodenia

Reformovaný duchovný, pedagóg, strojný inžinier

Narodil sa v rodine remeselníka. Do elementárnej školy chodil vo svojej rodnej obci. Maturoval v r. 1944 v komárňanskom benediktínskom gymnáziu, potom získal diplom strojného inžiniera na Technickej univerzite v Budapešti. Ako mladý inžinier nastúpil do práce do nízkej pozície v komárňanských lodeniciach, kde svojimi inováciami napomáhal rozvoju výroby lodí. R. 1985 odtiaľ odišiel do dôchodku ako vedúci rozvojového oddelenia lodeníc. Popri svojej práci vyučoval aj v miestnej Strednej priemyselnej škole. Už ako mladý slúžil v cirkvi ako diakon, potom dlhé roky bol presbyterom komárňanského reformovaného zboru. V r. 1972-1984 bol členom vedenia seniorátu ako aj Synodnej rady, v r. 1984-1996 zastával funkciu generálneho kurátora. V r. 1990-1994 bol poslucháčom Reformovanej teologickej fakulty v Budapešti, kde r. 1997 získal aj doktorát. Bol jedným z tých, ktorí v Komárne založili Katechetický seminár, neskôr Teologický inštitút Kalvína. Najprv bol riaditeľom, neskôr zástupcom riaditeľa teologického inštitútu. Pochovaný je v rodnej obci v Pataši.

 

20. 10.

Böckh, Ján Ing.

(20. 10. 1840 Šamorín – 10. 5. 1909 Budapešť (Maďarsko)

175. výročie narodenia

Geológ, banský odborník

Študoval na gymnáziu v Bratislave, na vojenskej ženijnej škole v Kremse, na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Od r. 1876 člen korešpondent Uhorskej akadémie vied. Pôsobil v Eisenerzi a v Reichenau, od r. 1864 pracovník Ríšskeho geologického ústavu a banského oddelenia Ministerstva financií vo Viedni, od r. 1867 banského oddelenia Ministerstva financií v Budapešti, r. 1869 geológ, r. 1872 hlavný geológ , v r. 1882-1908 riaditeľ Uhorského geologického ústavu v Budapešti. Študoval geologické pomery v Rakúsku, Haliči, Čechách a na Morave. V r. 1898 absolvoval študijnú cestu po Kaukaze a Kryme, v r. 1900 po Pyrenejách. Zaoberal sa najmä mezozoikom a ložiskami ropy. Z jeho iniciatívy sa v r. 1893 začal výskum ropy v Uhorsku a v Szacsale z hĺbky 500 m získal prvú uhorskú ropu. Významne sa zaslúžil o dobudovanie Uhorského geologického ústavu. Autor vyše desiatky monografických prác, okolo 70 štúdií v odborných časopisoch v Uhorsku i v zahraničí.

Vyznamenania:

 1896 Rad železného kríža 3. stupňa

 1898 rus. Rad sv. Stanislava 2. triedy

 1902 ministerský radca

 1907 povýšený do šľachtického stavu

 

25. 10.

Bartal, Juraj

(20. 9. 1820 Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany – 25. 10. 1875 Fadd, Maďarsko)

140. výročie úmrtia

Politik, veľkostatkár

Študoval na gymnáziu v Pešti, Nitre, Bratislave, kde i maturoval, v r. 1838–1841 na viedenskom Tereziáne. Statkár, župný podnotár, notár v Tolnianskej stolici, pracovník Uhorskej dvorskej komory vo Viedni, vedúci oddelenia uhorského Ministerstva financií, prvý podžupan Tolnianskej stolice, v r. 1865-1867 podpredseda Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, minister poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu v Budapešti. Po porážke maďarskej revolúcie 2 roky väznený, prívrženec Deákovej strany a vyrovnania s Rakúskom. Tlačou vyšli jeho parlamentné prejavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 10.

Baťán-Strattmann, Ladislav MUDr., blahoslavený

tiež Batthyány-Strattmann, László

(28. 10. 1870 Dunakiliti, Maďarsko – 22. 1. 1931 Viedeň, Rakúsko)

145. výročie narodenia

Lekár

Študent jezuitského kolégia v Klaksburgu, neskôr v Kaloči. Zmaturoval v Užhorode. Vo Viedni študoval právo, astronómiu a chémiu, neskôr sa zapísal na medicínu. Najprv bol chirurgom, neskôr oftalmológom. V Kittsee postavil nemocnicu, kde chudobných liečil zadarmo. Podobnú nemocnicu zriadil aj v Maďarsku v meste Körmend, kde žil od r. 1920. Pôsobil aj v Hornom Bare. V Kittsee založil aj materskú školu. Pochovaný je v Gössingene. V marci 2003 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za Blahoslaveného.

 

Lovassy, Alexander, PhDr.

tiež Lovassy, Sándor

(28. 10. 1855 Dunajská Streda – 8. 7. 1946 Keszthely, Maďarsko)

160. výročie narodenia

Ornitológ, pedagóg

Študoval v Baji, Debrecíne, Székesfehérvári, Revúcej. V r. 1916-1921 bol riaditeľom

Poľnohospodárskej akadémie v Keszthelyi, od r. 1921 bol na dôchodku. Skúmal vtáctvo Gemera, okolia Balatonu. Venoval sa štúdiu a preparácii vtákov. Získal ocenenia na viacerých domácich a medzinárodných výstavách. Prispel k rozvoju poľnohospodárskej zoológie. Od r. 1894 bol členom Uhorskej ornitologickej centrály, zakladateľom a predsedom Muzeálnej spoločnosti Balatonu, zaslúžil sa o rozvoj a vybudovanie múzea v Keszthelyi.

 

29. 10.

Fónod, Zoltán PhDr., CSc.

(29. 10. 1930 Okoč -,)

85. výročie narodenia

Literárny historik, kritik, publicista

Základnú školu navštevoval v rodnej obci. Gymnázium ukončil v meste Csurgó (Maďarsko). Po návrate do vlasti pôsobil ako pedagóg v Gabčíkove, v Čilizskej Radvani, v Zemianskej Olči a vo Veľkom Mederi. Súčasne študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po ukončení tohto štúdia prestúpil na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde r. 1958 absolvoval odbor maďarčina - história. Už počas štúdií pracoval v redakcii Szabad Földműves najprv ako lektor, potom od r. 1956 ako redaktor kultúrnej rubriky. V r. 1960-1969 a 1970-1972 bol vedúcim redaktorom denníka Új Szó. V r. 1969-1970 a 1972-1978 bol riaditeľom vydavateľstva Madách a v r. 1979-1983 bol šéfredaktorom spomínaného vydavateľstva. Od r. 1983 pôsobil na Katedre maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, v r. 1986-1997 ako docent. V r. 1986-1989 zastával funkciu vedúceho katedry. Od r. 1996 vo funkcii šéfredaktora rediguje literárny časopis Irodalmi Szemle a od decembra 1997 zastáva aj funkciu zodpovedného redaktora týždenníka Szabad Újság , od marca 1998 funkciu šéfredaktora. Ako literárny kritik publikuje od r. 1956. Aktívne sa zúčastňoval na organizovaní kultúrneho a literárneho života maďarskej inteligencie na Slovensku. Vo funkcii tajomníka, resp. predsedu, pôsobil v r. 1989-1994 a 1996-1998 v Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.

 

 

 

 

November

 

9. 11.

Kirchner, Mónika

(9. 11. 1980 – ,)

35. výročie narodenia

Výtvarníčka

Základnú školu navštevovala v Šamoríne. Strednú školu absolvovala v Győri (Kovács Margit Általános Művelődési Központ és Kézműves Szakközépiskola). Po ukončení štúdia pracovala ako reštaurátorka v Múzeu Jánosa Xantusa v Győri. V r. 2007 sa vrátila do Šamorína. Pracuje v Centre voľného času, kde vedie hrnčiarsky krúžok pre deti.

 

11. 11.

Gőgh, Koloman

(7. 1. 1948 Kladno, Česko – 11.11.1995 Gattenndorf, Rakúsko)

20. výročie úmrtia

Futbalista          

Základnú školu navštevoval v Kolárove, stredoškolské štúdiá absolvoval v Komárne, maturoval na chemickej škole v Bratislave. Futbalu sa začal venovať už v detstve. V r. 1956-63 hral za Družstevník Kolárovo,  pôsobil v dorasteneckom klube Spartak Komárno, počas základnej vojenskej služby v Dukle Holešov a v Dukle Poprad, potom ako profesionálny futbalista 1970-1980 v Slovane Bratislava, 1980-1982 v klube Vöest Linz, 1982-83 hrajúci asistent trénera v DAC Dunajská Streda. V r. 1973-1974 a 1974-1975 s družstvom Slovanu Bratislava Majster ČSSR a 1974 víťaz Československého pohára. Bol viacnásobným reprezentantom ČSSR a členom víťazného mužstva na Majstrovstvách Európy v Belehrade 1976, v r. 1980 držiteľom bronzovej medaily na Majstrovstvách Európy v Taliansku. Zahynul pri autonehode.

Ocenenia:

1976 Majster športu

1976 Za zásluhy o výstavbu

 Pamiatky:

 Futalový štadión Kolomana Gőgha v Kolárove pomenovaný 3.8.1997

 

16. 11.

Zirig, Árpád

(16. 11. 1940 Győr (Maďarsko) -,)

75. výročie narodenia

Básnik, pedagóg

Základnú školu vychodil v Holiciach a v Dunajskej Strede. Zmaturoval na maďarskom gymnáziu v Dunajskej Strede. Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre ukončil odbor zemepis- biológia. Pôsobil ako učiteľ najprv vo Veľkom Mederi, neskôr v Zlatých Klasoch, v Dunajskej Strede a v Jahodnej. V r. 1990-1992 bol zamestnancom Okresného metodického centra v Dunajskej Strede. Od r. 2002 na dôchodku. Žije v Dunajskej Strede.

 

 

 

21. 11.

Mészáros, Ignác

(27. 1. 1729 Horný Bar – 21. 11. 1800 Buda, Maďarsko)

215. výročie úmrtia

Spisovateľ, prekladateľ.

Zemepán zo Žitného ostrova. Študoval v Bratislave a v Győri. Prekladal umelecké diela z nemčiny. Svoje hlavné dielo Kartigám napísal v Hornom Bare.

 

 

December

 

1. 12.

Földes, Károly MUDr.

(1. 12. 1970 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Gynekológ

Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1995 pracoval ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede. Od r. 2005 pôsobí ako súkromný lekár. Na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave študuje odbor manažment zdravotníctva.

 

9. 12.

Ürge, József

(9. 12. 1950 Bratislava -,)

65. výročie narodenia

Pedagóg, drevorezbár

Základnú a strednú školu absolvoval v Šamoríne. Diplom učiteľa získal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. Pracoval ako telocvikár na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne, kde v r. 1990-2004 zastával funkciu riaditeľa. Od deväťdesiatych rokoch sa zaoberá drevorezbou. V súčasnosti je na dôchodku.

 

12. 12.

Szikora, Juraj

(2. 3. 1947 Tvrdošovce – 12. 12. 2005 Bratislava)

10. výročie úmrtia

Futbalista, tréner

Hráč Spartaku Komárno, Červenej hviezdy Bratislava, Internacionálu Slovnaft Bratislava, Vagónky Poprad, DAC Dunajská Streda a Slovanu Viedeň. V lige odohral 200 stretnutí, v ktorých strelil 56 gólov. Dres Československej reprezentácie obliekol 21 krát a strelil v ňom 2 góly. V r. 1966, 1967 a 1968 bol zaradený medzi najlepších futbalistov Československa. Ako tréner pôsobil v Lokomotíve Košice, Nitre, Senci, Rimavskej Sobote, Martine, Nových Zámkoch, Trenčíne, ŠKP Devíne a Dunajskej Strede.

 

 

 

 

 

 

22. 12.

Gyurcsíková, Mária

(22. 12. 1930 Váhovce -,)

Knihovníčka

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským vychodila vo Váhovciach. Strednú školu pre pracujúcich absolvovala v Dunajskej Strede v r. 1965. V r. 1950-1960 pôsobila ako učiteľka. Od r. 1960 do r. 1990 knihovníčka v Okresnej knižnici v Dunajskej Strede.

 

25. 12

Benyovszky, Rudolf August

(29. 9. 1874 Lehnice – 25. 12. 1955 Lehnice)

Husliar, hudobný skladateľ, maliar, statkár

Po štúdiách hospodáril na rodinných majetkoch v Lehniciach, angažoval sa najmä v hospodárskych spolkoch. Počas Maďarskej republiky rád podporoval hnutie časti maďarských veľkostatkárov na Žitnom ostrove za jeho začlenenie do ČSR. Hru na husliach študoval u J. Hubaya v Budapešti, už ako 9-ročný koncertoval. Autor skladieb pre klavír, husle, organ, vokálnych cyklov na cudzojazyčné básne. Koncerty usporadúval vo svojom kaštieli, kt. postavili podľa jeho plánov. Niektoré jeho skladby vydali v zahraničí tlačou, väčšina zostala v rukopise. Bol maliarom krajín a portrétov, ilustrátorom kníh. Neskôr sa venoval prevažne husliarstvu, v čom ho ovplyvnili študijné cesty po Taliansku. V kaštieli si zriadil husliarsku dielňu, do ktorej pozýval husliarov z Talianska. Vlastnoručne zhotovil asi 24 huslí, najmä podľa Stradivariho modelu. Označoval ich písanými i tlačenými nálepkami, zväčša však číslami a svojim podpisom. V lehnickej rezidencii zhromaždil zbierku, dnes nezvestnú, vzácnych starých huslí, sláčikov i obrazov. Na Slovensku sú známe 4 exempláre jeho huslí, z nich umelecky najhodnotnejší z 1908, vyšperkovaný slonovinou, perleťou a ornamentálnymi kresbami, a op. 17 z 1923 sú v majetku SNM. Štyri jeho obrazy vlastní SNG.

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
december 2015
pon uto str štv pia sob ned
31
Dátum :  31-12-2015

Internetové služby

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov internetové služby.  Služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice a je viazaná na členstvo v knižnici.

Free business joomla templates