Informatická príprava

16 sep 2016 00:00
 Informatická príprava spojená s premietaním diafilmov pre  1. a 2.  ročník ZŠ Gyulu [...]

Žena "7x" -Výstava tvorby Szolgai Zsuzsanny

15 sep 2016 00:00
Žitnoostrovná knižnica
Výstava malieb Szolgai /Jankovics/ Zsuzsanny.

DO POZORNOSTI

31 aug 2016 00:00
KNIŽNICA OZNAMUJE SVOJIM NÁVŠTEVNÍKOM, ŽE VÝPOŽIČNÝ ČAS [...]

Spomienka

16 aug 2016 00:01
Navždy nás opustila  kolegyňa Mária Kissová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú [...]

Letný program pre deti

06 júl 2016 00:00
Interaktívne dopoludnie pre deti z ročníkov 2. až 4. ZŠ  s vyuč. jazykom slovenským i [...]

Literárna beseda

23 jún 2016 00:00
Beseda o odporúčaných knihách na letné čítanie pre 3. ročník ZŠ Jilemnického ul.

Liečenie hyperaktívnych detí s poruchami pozornosti prírodnými metódami

21 jún 2016 17:00
Prednáška špeciálnej pedagogičkyZuzany Perényiovej Csivreovej   a aromaterapeutky Lovas [...]

Informatická príprava

20 jún 2016 00:00
Informatická príprava na mládežníckom oddelení  - pre žiakov  ZŠ Zoltána Kodálya, [...]

Rozprávkové dopoludnie

15 jún 2016 00:00
Rozprávkové predpoludnie pre 2. ročník ZŠ Zoltána Kodálya. Podujatie pre deti sa [...]

Informatická príprava

14 jún 2016 00:00
Ako sa správať v knižnici,  zápis do knižnice, pre prváčikov ZŠ Gyulu Szabóa.

Výstava obrazov Kocsis Orsolya

14 jún 2016 00:00
Výstava výtvarných diel, kresieb a perokresieb Orsolya Kocsis.

Rozprávkové dopoludnie

09 jún 2016 09:25
Rozprávkové dopoludnie na mládežníckom oddelení  pre MŠ Jesenského ul.

Literárna beseda

09 jún 2016 00:00
Literárna beseda  o odporúčanom čítaní počas letných prázdnin. Podujatie pre 4. ročník [...]

Beseda o knihe

25 máj 2016 00:00
Beseda o knihe Dobšinského Trojruža pre žiakov 2.roč. ZŠ- Jilemnického ul.

Kráľ čitateľov

24 máj 2016 00:00
Kráľ čitateľov -  kvízová súťaž pre žiakov Základných škôl - Jilemnického [...]

Kráľ čitateľov - mestské kolo

23 máj 2016 00:00
Mestské kolo súťaže a vyhlásenie “Kráľa čitateľov“ pre úspešných  žiakov zo [...]

Rozprávkové dopoludnie

17 máj 2016 00:00
Rozprávkové dopoludnie pre  3. ročník  ZŠ Gyulu Szabóa  s vyuč. jaz. maď., o kráľovi [...]

Literárna beseda

11 máj 2016 00:00
Literárna beseda o rozprávke Tri prasiatka pre 1. ročník ZŠ Smetanov háj. /v slov. jazyku/

Stretnutie so spisovateľom Péterom Kellerom. pravnukom Gézu Gárdonyiho

10 máj 2016 11:00
Stretnutie so spisovateľom Petrom Kellerom, pravnukom Gézu Gárdonyiho a predstavenie jeho [...]

Pamätná výstava Lajosa Pósu

10 máj 2016 11:00
 Trnavský samosprávny kraj,  Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda  Vás srdečne [...]

Hodina literatúry

27 apr 2016 00:00
Hodina literatúry  pri príležitosti 80. narodenín Istvána Csukása,  ZŠ Gyulu Szabóa, [...]

Deň Zeme

21 apr 2016 00:00
Mimoriadna hodina vlastivedy ku Dňu Zeme pre MŠ Rybný trh v priestoroch MO.

Literárna beseda

13 apr 2016 00:00
Literárna beseda o knihe Kristy Bendovej – Bola raz jedna trieda, ZŠ Smetanov háj, pre [...]

Rozprávkové dopoludnie

12 apr 2016 00:00
Rozprávkové dopoludnie o jari - rozprávky, básne, kresby -  pre deti 1. ročníka ZŠ na ul. [...]

Noc s Andersenom

01 apr 2016 00:00
        Program Andersenovej noci                         [...]

DO POZORNOSTI!

28 mar 2016 00:00
Žitnoostrovná knižnica Vám oznamuje, že počas sviatkov od 25.3. do 28.3.2016  bude [...]

Veľká noc

24 mar 2016 09:00
Veľká noc/Jar  - rozprávkové predpoludnie v knižnici - pre deti a ich rodičov na [...]

Deň ľudovej rozprávky

15 mar 2016 00:00
 Deň ľudovej rozprávky -  beseda, kvíz, zábavné úlohy k ľudovým rozprávkam [...]

Spomienka

15 mar 2016 00:00
Spomienka na udalosti Maďarskej revolúcie v roku 1848. ZŠ Gy. Szabóa, 4. ročník

Informačná príprava

11 mar 2016 00:00
Informačná príprava pre deti  ZŠ Zoltána Kodálya, 2 triedy 2. ročníka, v priestoroch [...]

Stretnutie so spisovateľkou – Danušou DRAGULOVOU-FAKTOROVOU

11 mar 2016 00:00
Stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou v ZŠ Jilemnického ul so žiakmi 3. [...]

Literárna hodina o knihe Milneho: Macko Puf

10 mar 2016 14:13
ZŠ Zoltána Kodálya
Literárna beseda o knihe A. Milneho Macko Puf, pre 4. ročník ZŠ Z. Kodálya.    

Týždeň slovenských knižníc

05 mar 2016 00:00
    Týždeň slovenských knižníc 2016   V Týždni slovenských knižníc [...]

Šťastie a duševné zdravie v modernej spoločnosti

03 mar 2016 17:00
Prednáška Pétera Molnára pre verejnosť  v čitárni ŽK  o 17.00 hod.

Výstava fotografií

28 feb 2016 00:00
Amatérska foto výstava Štyri ročné obdobia Evy Kantnerovej v čitárni knižnice. Sú to [...]

Prezentácia knihy Marty Šurinovej

17 feb 2016 00:00
Prezentácia novej knihy Marty Šurinovej za jej prítomnosti, pre 3. ročník žiakov ZŠ [...]

Interaktívna hodina pre deti

15 feb 2016 00:00
Interaktívna hodina pre deti: beseda o rozprávkach, dramatizácia rozprávky. Účastníci:  1. [...]

Výstava

09 feb 2016 00:00
Výstava drevorezby Mórocza Csabu v čitárni.

Rozprávky na fašiangy

08 feb 2016 12:31
ZŠ na ulici Gy. Szabóa
Rozprávky, básne súvisiace s týmto obdobím - pre  1. ročník/3triedy ZŠ Gyulu Szabóa.  

Literárna beseda

05 feb 2016 00:00
Literárna beseda  o ľudových rozprávkach, o zbierateľoch ľudových rozprávok. [...]

Fašiangy

29 jan 2016 00:00
Fašiangy - zvyklosti tohto obdobia a rozprávky s touto tematikou - budú témou podujatia v ZŠ [...]

Literárna beseda

26 jan 2016 00:00
Literárna beseda o povinných čítaniach: Lassie sa vracia a Lujza a Lotka, pre žiakov [...]

Zimné rozprávky

18 jan 2016 00:00
Rozprávkové popoludnie pre deti ZŠ Svätého Jána  1. a 2. ročník.

Fašiangy

18 jan 2016 00:00
Fašiangové zvyky. ZŠ Svätého Jána  pre 3. a 4. ročník.

Mimoriadna hodina

18 jan 2016 00:00
Mimoriadna hodina informatiky a spracovania dát v knižnici pre študentov Súkromnej strednej [...]

Zima v detskej poézii

15 jan 2016 00:00
Zima v detskej poézii. Literárna beseda so žiakmi 2. ročníkov ZŠ Gyulu Szabóa.

Rozprávky o psíkovi a mačičke

13 jan 2016 00:00
  J.Čapek,  Rozprávky o psíčkovi a mačičke, beseda o knihe autora - [...]

Ezopové bájky

13 jan 2016 00:00
Ezopove bájky, kvíz a zábavné hry o známych bájkach  - na mládež. oddelení ŽK, pre [...]

Zimné rozprávky

12 jan 2016 00:00
Rozprávkové popoludnie pre deti ZŠ Gy. Szabóa.

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

Internetové služby

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov internetové služby.  Služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice a je viazaná na členstvo v knižnici.

Medzin. identifikátor

ISIL - Danish Agency for Culture is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations

http://biblstandard.dk/isil

ISIL SK-7KACRA03915

Free business joomla templates